Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel ”Stephen Hawking and the Universe” door Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2018.

De beroemde astrofysicus Stephen Hawking stierf op 14 maart 2018 op 76-jarige leeftijd. Zijn bijdragen aan wetenschap en kosmologie zijn baanbrekend geweest voor belangrijke ontwikkelingen omtrent het begrip van ons universum. En toch had hij een verlangen om nog meer over het universum te leren en te "zoeken naar een complete algemeen geldige theorie". (A Brief History of Time, 1988, p. 13).

In zijn boek A Brief History of Time gebruikt Hawking meer dan twintig keer het woord “God”. Inderdaad schreef Carl Sagan in zijn inleiding tot Hawkings boek: “Dit is ook een boek over God . . . of misschien over de afwezigheid van God. Het woord God vult deze pagina’s. Hawking begint aan een zoektocht om de beroemde vraag van Einstein te beantwoorden of God een keuze had in het scheppen van het universum” (p. x).

Hawking's verwijzingen naar God zijn eerder retorisch en filosofisch dan een erkenning van Gods realiteit. Hij stelt: “Het diepste verlangen van de mens naar kennis is genoeg rechtvaardiging voor onze voortdurende zoektocht. En ons doel is niets minder dan een volledige beschrijving van het universum waarin we leven” (p.13). In 2016 voegde NASA, de National Aeronautics and Space Administration, aan die beschrijving toe: “De mijlpaal Hubble Deep Field, bereikt halverwege de jaren negentig, gaf het eerste echte inzicht in de populatie van sterrenstelsels van het universum. Daaropvolgende gevoelige waarnemingen zoals Hubbles Ultra Deep Field onthulden een ontelbaar aantal nauwelijks zichtbare sterrenstelsels. Dit leidde tot een schatting dat het waarneembare universum ongeveer 200 miljard sterrenstelsels bevatte. Het nieuwe onderzoek toont aan dat deze schatting minstens tien keer te laag is.” Met andere woorden, het universum bevat meer dan twee biljoen sterrenstelsels. We zijn onder de indruk van de uitgestrektheid van het universum en het feit dat sommige sterrenstelsels met meer dan 100 miljoen mijl [161 miljoen kilometer] per uur de ruimte in trekken (God and the Astronomers, Robert Jastrow, p. 12).

Meer Belangrijke Vragen

Maar waarom bestaat het universum? Hawking wilde het antwoord graag weten: ‘Tot nu toe zijn de meeste wetenschappers te druk bezig geweest met de ontwikkeling van nieuwe theorieën die beschrijven wat het universum is om de vraag te stellen waarom" (A Brief History of Time, p. 174).

Waar zullen we het antwoord zoeken? Hawking verwijst vaak naar God, maar houden kosmologen en astronomen serieus rekening met Gods openbaring, die die vraag millennia geleden heeft beantwoord? De oude koning David stelde de fundamentele vraag die velen van ons hebben gesteld: "Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?” (Psalmen 8:4-5).
De Bijbel legt uit dat dit leven voorbereiding is op de uiteindelijke erfenis, niet alleen van de aarde (Mattheüs 5:5) maar van "alles" (Psalmen 8:7). Het boek Hebreeën citeert die Psalm en verheldert de potentiële toekomstige bestemming van de mens die God beoogt: "alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen . . ." (Hebreeën 2:8). Evangelist Roderick C. Meredith legde deze ultieme bestemming uit: “Het Griekse woord dat hier voor ‘alle dingen’ gebruikt wordt, kan terecht worden begrepen als 'het hele universum'! In feite wordt in de Weymouth-versie Hebreeën 2:8 als volgt vertaald: 'Voor deze onderwerping van het UNIVERSUM aan de mens.’” (Your Ultimate Destiny, p. 17).

Hoe ongelofelijk het ook mag klinken, uw Bijbel onthult dat mensen het potentieel hebben om de uiterste uithoeken van het universum te verkennen. Hoe? Door het voorbeeld van de Messias te volgen, Jezus Christus, die uit de dood werd opgewekt om in de geestelijke dimensie te leven, zoals in Romeinen 1:4 onthuld wordt. Degenen die Hem geloven en Hem en Zijn manier van leven gehoorzamen wordt het eeuwige leven beloofd, zoals in Johannes 3:16 staat.

Hawking schreef over zijn zoektocht om het universum te begrijpen: “Als we een volledige theorie ontdekken, zou die na verloop van tijd qua algemeen principe begrijpelijk moeten zijn voor iedereen, en niet alleen voor een paar wetenschappers. Dan zullen we allemaal kunnen deelnemen aan de discussie over waarom het universum bestaat. Als we daarop het antwoord vinden, zou het de uiteindelijke triomf van de menselijke rede zijn. Want dan zouden we de geest van God kennen” (The Theory of Everything, p. 126).

De triomf komt niet van de menselijke rede, maar van Gods openbaring. De Heilige Schrift openbaart de geest van God! Hoe verbazingwekkend het ook mag klinken, God heeft het universum geschapen als onze toekomstige erfenis! En terwijl we ons voorbereiden op die toekomst, bestaat het universum als de ultieme omgeving voor mensen om over de Schepper van het universum te leren (Romeinen 1:20), en om zich voor te bereiden op hun ontzaglijke bestemming.