Hoe kunt u weten welke kerk de ware Is?

Vraag: Met zoveel kerkgenootschappen over de hele wereld, die zoveel verschillende geloofsovertuigingen en gebruiken propageren, hoe weet ik dan welke het bij het rechte eind heeft? Wat zijn de tekenen van de ware Christelijke Kerk? Alle verschillen zijn erg verwarrend, en het idee dat ‘iedereen een klein beetje van de waarheid heeft’ lijkt niet juist te zijn.

Antwoord: U maakt zich terecht zorgen en uw verwarring is heel begrijpelijk – gelukkig is het antwoord eenvoudiger dan u misschien denkt. Momenteel zijn er meer dan 45.000 verschillende sekten en kerkgenootschappen in de christelijke wereld, en het zou onmogelijk zijn de overtuigingen, leringen en doctrines van elk van deze te evalueren. In plaats daarvan is het belangrijk om precies te weten waarnaar u moet zoeken.

De Bijbel leert ons dat God niet de Schepper van verwarring is, dat er inderdaad één ware Kerk van God is, en dat het ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is om voor zichzelf te bewijzen waar die Kerk vandaag is (Efeze 4:4-5; 1 Korinthe 14:33; 1 Thessalonicenzen 5:21). Jezus Christus zegt tegen hen die de ware Kerk zoeken dat er vele kenmerken zijn.

Jezus zei dat Hij Zijn Kerk zou opbouwen en dat zij [Gods Kerk] het Evangelie van Zijn komende Koninkrijk zou verkondigen (Mattheüs 16:18; 24:14). Christus zei ook dat de ware Kerk kon worden geïdentificeerd door de vruchten van Zijn volgelingen (Mattheüs 7:20-23) – dat zijn zij die Zijn leringen volgden. Jezus zei eenvoudigweg dat er velen zouden zijn die Zijn naam gebruiken en oprecht geloven dat zij Zijn Werk doen, maar in werkelijkheid ‘wetteloosheid’ betrachten. Zulke mensen en groepen beweren volgelingen van Christus te zijn, maar overtreden Gods wetten.

WAARNAAR U OP ZOEK DIENT TE ZIJN

Om te weten of een organisatie Gods ware Kerk is, dient u op zoek te zijn naar deze herkenningstekens: Haar predikanten zullen de doop in de naam van Christus voor vergeving van zonden onderwijzen; zij zal gehoorzaamheid aan Gods wetten onderwijzen (1 Johannes 2:3-4, Jesaja 8:20); zij zal Gods Sabbat op de zevende dag en de Bijbelse Heilige Dagen verkondigen  ̶  en deze getrouw onderhouden (Exodus 20:8, 31:13); zij zal Gods plan van verlossing en Zijn doel voor de schepping van de mensheid onderwijzen, en geloven in een toekomstige opstanding en de vestiging van een echte, fysieke, goddelijke regering op aarde bij de tweede komst van Jezus Christus (Daniël 7:27; Openbaring 5:8-10; 11:15) in plaats van ‘zielen de hemel in te prediken’ of hen te veroordelen tot een eeuwig brandende hel bij hun dood; haar naam zal de Bijbelse naam ‘gemeente [of ‘kerk’] van God’ bevatten (Handelingen 20:28, 1 Korinthe 1:2, 10:32, 11:22, 15:9, 2 Korinthe 1:1, Galaten 1:13).

Als een kerk of ‘christelijke’ sekte ook maar één van deze kenmerken mist, kan het niet de ware Kerk zijn die het Werk van God doet!

Sommige kerken en kerkgenootschappen spreken wel over het Koninkrijk van God, maar beweren dat het iets is dat bestaat in de harten van gelovigen of in de hemel – een ‘geestelijk’ of ‘figuurlijk’ koninkrijk, in plaats van een werkelijk Koninkrijk dat op aarde zal worden opgezet wanneer Jezus Christus terugkeert. Anderen onderwijzen de viering van de wekelijkse Sabbat, maar niet Gods jaarlijkse Sabbatten (de Heilige Dagen), die christenen ook vandaag nog bevolen worden in acht te nemen. Daarentegen onderwijst Gods ware Kerk “… heel het raadsbesluit van God…” (Handelingen 20:27), niet slechts een deel ervan.

HOE U MEER KUNT LEREN

Hier, bij de Wereld van Morgen, moedigen wij mensen aan om niet alleen ons te geloven, maar om ijverig de Bijbel te bestuderen en te geloven wat erin geschreven staat. Wij bieden studiewijzers en materiaal aan om te helpen, met meer antwoorden gebaseerd op het zuivere woord van de Bijbel, maar beseffen hoe ver het grootste deel van het belijdende christendom is afgeweken van de basisdoctrines die wij hier hebben beschreven, is een goed begin.

Maak zeker gebruik van de Wereld van Morgen Bijbelstudiecursus voor een grondig onderzoek naar de leringen van de ware Kerk van God. Een andere nuttige bron om deze doctrines voor uzelf diepgaander te bewijzen is het studieboekje met de titel Waar is Gods ware Kerk nu? U kunt beide bronnen online vinden of uw gratis exemplaren bestellen op wereldvanmorgen.nl.