http://www.wereldvanmorgen.nl/donaties.php
logo

Donaties

Alle aangeboden literatuur zoals het TW-tijdschrift, de boekjes en de Bijbelstudiecursus worden door de Wereld van Morgen gepubliceerd en gratis en vrijblijvend beschikbaar gesteld. Dit wordt mogelijk gemaakt door de tienden en giften van leden van de Levende Kerk van God, en anderen die ervoor gekozen hebben om medewerkers te worden bij de verkondiging van Christus ware evangelie aan alle volken.

Giften worden dankbaar aanvaard en zijn in Nederland aftrekbaar van de belasting.

IBAN rekeningnummer: NL50 ABNA 0448577712
T.n.v. Stichting Levende Kerk van God
Swift code / BIC: ABNANL2A

^