http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

DE KOMENDE GEPROFETEERDE PLAGEN BEGRIJPEN

23 juni 2020Wyatt Ciesielka

Waarom stond God de COVID-19 pandemie toe? Profetieën zeggen dat er plagen komen – is dit er één van? En waarom staat God lijden toe zoals oorlog, hongersnood en ziekte – en dit zelfs in sommige gevallen doelbewust bewerkstelligt? Wat is de zin van dit alles, als er al een zin is?

Verder Lezen...

CANNABIS Wonder- of kwakzalversmiddel?

22 juni 2020Gerald Weston

Hoewel we het woord niet zo vaak meer horen, zouden we het begrip in het moderne leven toch niet moeten vergeten: kwakzalverij. In het achttiende-eeuwse Europa en Amerika verkochten marskramers nepgeneesmiddelen met de claim dat die alles wat u maar mankeerde konden genezen – in weerwil van veel bewijzen van het tegendeel. Kwakzalverij slaat op elk frauduleus gezondheidsproduct of -behandeling waaraan overdreven claims worden toegeschreven en die worden verkocht door personen die uitsluitend op geld uit zijn.

Verder Lezen...

PLEZIER EN VOLDOENING

22 juni 2020J. Davy Crockett, III

Een neef van mij is zeer succesvol geweest in verschillende zakelijke ondernemingen. Hij heeft vele jaren hard gewerkt en rijkdom en bezit vergaard. Hij heeft luxe voorzieningen die men zou kunnen verwachten, in de vorm van huizen, auto’s, boten, een vliegtuig en een boerderij op het platteland. Deze neef heeft zeer veel gereisd om zijn interesses en passies te volgen. Ondertussen is zijn gezin uit elkaar gevallen en heeft hij veel verdriet en pijn ervaren. Zijn ‘succes’ heeft hem niet de gemoedsrust en tevredenheid gebracht die hij ervan verwacht had.

Verder Lezen...

WAAROM ZIJN ZOVEEL MENSEN ONGELUKKIG?

22 juni 2020Gerald Weston

“Er is een oorzaak voor elk gevolg” is een eenvoudige grondwaarheid, maar hoeveel mensen overdenken, laat staan begrijpen deze? Hoe velen beseffen dat het persoonlijk toepassen van dergelijke praktische wijsheid hun leven kan veranderen?

Verder Lezen...

Het babyfailliet: de dood van een cultuur

22 juni 2020Stuart Wachowicz

In april 2019 diende Global News-verslaggever Jules Knox een artikel in waarin werd onthuld dat de gezondheidszorg voor senioren nu de snelst groeiende sector van de economie in British Columbia is. Ondanks aanzienlijk verbeterde lonen, blijven veel vacatures in de ouderenzorg onvervuld, waardoor sommige senioren onvoldoende steun en aandacht krijgen (“‘This is a silent crisis’ [Dit is een stille crisis]: Advocates voice concerns over care worker shortage in the Okanagan”, Global News, 16 april 2019).

Verder Lezen...

DE DICHTBIJE WERELD

13 mei 2020John Wheeler

Nadat NASA-astronaut Neil Armstrong zijn “één kleine stap voor [een] man” had gezet, kon niemand die zich bewust was van de prestatie ooit nog op dezelfde manier weer naar de maan kijken als voorheen. Vóór Apollo 11 was de maan een verafgelegen licht in de hemel, die zich voortbewoog door haar regelmatige fasen en de mensheid op verschillende wijzen van dienst was (zie Genesis 1:14-18; Deuteronomium 33:14; Psalm 104:19)  ̶ soms zelfs de focus van afgodische aanbidding werd (zie Deuteronomium 4:19). Na Apollo 11 werd de eens mysterieuze satelliet van Aarde ‘de dichtbije wereld’. Ja, er waren vóór Apollo 11 onbemande landingen geweest. Maar sinds Armstrong menselijke voetafdrukken op de maanbodem zette, hebben degenen die zich bewegen op het gebied van geavanceerde menselijke prestaties zich afgevraagd: ‘Hoe gaat het nu verder?’

Verder Lezen...

DE ZONDEN VAN VOOROORDEEL, PARTIJDIGHEID EN PARTIJGEEST

30 april 2020Roger Meyer

Westerse media gebruiken vaak de woorden vooroordeel en partijgeest. Het woord vooroordeel beschrijft een op vooringenomenheid berustende en negatieve houding ten opzichte van een andere persoon of groep mensen, waarvan het gebruikelijke resultaat onverdraagzaamheid en openlijke vijandigheid tegenover hen is. Meestal is vooroordeel een sterke afkeer van iemand welke uitsluitend gebaseerd is op vooropgezette opvattingen of aannames over ras, etniciteit, leeftijd, geslacht, godsdienst of andere factoren. Verwant met vooroordeel is het woord partijdigheid  ̶ vaak gebruikt om een sterke, onterechte voorkeur of begunstiging te beschrijven die op oneerlijke wijze aan een persoon betoond wordt boven iemand anders. Partijgeest verwijst naar eenzijdig sektarisme of factievorming - houdingen die vaak de drijfveer voor deelnemers aan het politieke schouwspel zijn.

Verder Lezen...

‘God Save the Queen!’

30 april 2020Peter Nathan

‘God Save the Queen’ [vert.: Moge God de koningin behoeden; Ned.: ‘Leve de koningin’], is een onmiddellijk herkenbare uitdrukking van vaderlandslievend gevoel in het Britse Gemenebest. Ze spreekt hoop uit voor een langdurige regering van de vorst en respect voor haar vooraanstaande plaats in het nationale leven; ze is inderdaad op alle formele afkondigingen afkomstig van de Kroon te vinden. Ze kijkt ook op naar God’ voor hulp voor het land in tijden van nood. In het midden van de achttiende eeuw werd, tijdens de regering van George II en de verontrustende periode van de Jakobitische opstand, het volkslied 'God Save the King' voor het eerst gezongen, later het volkslied van het VK. Het werd door andere koninklijke huishoudens over heel Europa snel aanvaard en wordt nog steeds gebruikt door landen van het Gemenebest.

Verder Lezen...

ZEVEN TEKENEN VAN DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS

29 april 2020Richard F. Ames

Het einde van de wereld fascineert miljoenen. Veel kaskrakers, zoals de film Avengers: Endgame van vorig jaar, tonen de wereld op de rand van vernietiging, terwijl anderen, zoals Captain Marvel, deze afschilderen te midden van het conflict tussen de krachten van goed en kwaad. Andere populaire films, zoals de thriller Geostorm uit 2017, verbeelden wijdverbreide natuurrampen met het potentieel om onze hele planeet te vernietigen.

Verder Lezen...

HET VERDRAG VAN VERSAILLES: HET ONDERZOEKEN VAN EEN ERFENIS

18 maart 2020John Meakin

Een eeuw geleden, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd in Frankrijk een ongekende en historische vredesconferentie belegd. Parijs werd de virtuele zetel van de wereldregering toen leiders uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en vele andere landen samenkwamen om de puinhoop als nasleep van de oorlog op te ruimen. De impact van de oorlog was verwoestend: meer dan 50 miljoen soldaten en burgers waren gestorven en miljoenen anderen waren gewond geraakt bij het gruwelijke bloedvergieten.

Verder Lezen...
^