http://www.wereldvanmorgen.nl/wie_we_zijn.php
logo

Wie Zijn Wij?

De Wereld van Morgen verkondigt aan de wereld het goede nieuws van het komende Koninkrijk van Jezus Christus (Mattheüs 24:14, Markus 16:15) en blaast een krachtige waarschuwende trompet voor Gods ophanden zijnde oordeel. De Wereld van Morgen roept daarmee op tot bekering en geestelijke verandering (Mattheüs 24:21; Jesaja 58:1; Ezechiël 33). We leren en praktiseren oorspronkelijk christendom als onderwezen en gepraktiseerd door Jezus Christus en de eerste apostelen. De Wereld van Morgen geeft eenvoudig en duidelijk de Bijbelse antwoorden op de meest belangrijke vragen: Bestaat God en hoe kunnen we Hem aanbidden? Waartoe bent u geboren? Wat gebeurt er na de dood? Wat brengt de toekomst? De Wereld van Morgen biedt echt inzicht in de achterliggende oorzaken van het voornaamste actuele nieuws, maar legt tevens uit wat er zal gebeuren in de toekomst, op basis van Bijbelse profetie.

De Wereld van Morgen wordt gesponsord door de Levende Kerk van God (Living Church of God) met actieve gemeenten in Noord- en Zuid-Amerika, het Caraïbisch gebied, Europa (Groot-Brittanië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en België), Azië, Afrika en Australazië. Met meer dan 200 dienaren bedienen we meer dan 300 gemeenten over de hele wereld, onder leiding van Roderick C. Meredith, een van de oorspronkelijke evangelisten die in december 1952 werd geordineerd door wijlen Herbert W. Armstrong. Het TW-tijdschrift, de boekjes en de Bijbelstudiecursus worden door de Wereld van Morgen gepubliceerd en gratis beschikbaar gesteld. Dit wordt mogelijk gemaakt door de tienden en giften van leden van de Levende Kerk van God, en anderen die ervoor gekozen hebben om medewerkers te worden bij de verkondiging van Christus ware evangelie aan alle volken.

Voor meer informatie zie onderstaand artikel!

Fundamentele Geloofspunten

^