http://www.wereldvanmorgen.nl/wie_we_zijn.php
logo

Wie Zijn Wij?

De Wereld van Morgen verkondigt aan de wereld het goede nieuws van het komende Koninkrijk van Jezus Christus (Mattheüs 24:14, Markus 16:15) en blaast een krachtige waarschuwende bazuin voor Gods ophanden zijnde oordeel. De Wereld van Morgen roept daarmee op tot bekering en geestelijke verandering (Mattheüs 24:21; Jesaja 58:1; Ezechiël 33). We leren en praktiseren het oorspronkelijke christendom als onderwezen en in praktijk gebracht door Jezus Christus en de eerste apostelen. De Wereld van Morgen geeft eenvoudig en duidelijk de Bijbelse antwoorden op de meest belangrijke vragen: Bestaat God en hoe kunnen we Hem aanbidden? Waartoe bent u geboren? Wat gebeurt er na de dood? Wat brengt de toekomst? De Wereld van Morgen biedt echt inzicht in de achterliggende oorzaken van het voornaamste actuele nieuws, maar legt tevens uit wat er zal gebeuren in de toekomst, op basis van Bijbelse profetie.

De Wereld van Morgen wordt gesponsord door de Levende Kerk van God (Living Church of God) met actieve gemeenten in Noord- en Zuid-Amerika, het Caraïbisch gebied, Europa (Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en België), Azië, Afrika en Australazië. Met meer dan 200 dienaren bedienen we meer dan 350 gemeenten over de hele wereld, onder leiding van evangelist Gerald E. Weston, die in 2016 werd aangewezen om wijlen dr. Roderick C. Meredith bij diens overlijden op te volgen. Roderick Meredith was een van de oorspronkelijke evangelisten die in december 1952 werd geordineerd door wijlen Herbert W. Armstrong.

Dhr. Weston en collega-evangelist Richard F. Ames maken samen met Rod McNair, Wallace Smith, Mario Hernandez en Yvon Brochu tv-programma’s die via satelliet, kabel-tv en internet over de hele wereld, naar elk continent en in verschillende talen, worden uitgezonden. Het Tomorrow’s World tijdschrift [alleen in het Engels], de boekjes en de Bijbelstudiecursus van de Wereld van Morgen worden kostenloos ter beschikking gesteld. Dit wordt mogelijk gemaakt door de tienden en offers van leden van de Levende Kerk van God en door anderen die ervoor hebben gekozen om co-werkers te worden bij het verkondigen van Christus' ware evangelie aan alle naties.

Voor meer informatie zie onderstaand artikel!

Fundamentele Geloofspunten

^