http://www.wereldvanmorgen.nl/doelen.php
logo

Doelen

 1. Het prediken van het Evangelie van het spoedig komende Koninkrijk van God als een getuigenis aan alle naties.
  Mattheüs 24:14.
 2. Het prediken van de ware naam van Jezus Christus; dat betekent de gehele leer en de gehele levenswijze, zoals Jezus die onderwees.
  Mattheüs 28:18-20; Handelingen 8:12.
 3. Het prediken van het inspirerende nieuws over onze nationale identiteit en het prediken van de Ezechiël waarschuwing aan de volken van Israël, zoals God ons gebiedt.
  Ezechiël 33:1-7.
 4. Het geestelijk voeden van de Kerk en het onderwijzen van de gehele raad Gods.
  Handelingen 20:25-31.

Voor meer informatie over Onze Doelen, zie onderstaand artikel!

Onze Opdracht Als Kerk

^