http://www.wereldvanmorgen.nl/boekjes.php
logo

Boekjes

booklet cover

Armageddon en Daarna…

Richard F. Ames

De mensheid ontwikkelt nieuwere en meer angstaanjagende technologieën, waarmee zij zichzelf kan vernietigen, terwijl politieke en sociale spanningen in de wereld toenemen.

...
Verder Lezen...
booklet cover

Daden van God - Waarom natuurrampen?

Gerald Weston

Waarom teisteren natuurrampen onze wereld?
Zijn orkanen, aardbevingen en andere rampen gewoon de natuurlijke orde der dingen? Is de mensheid er verantwoordelijk voor, of heeft de ondertitel ‘daden van God’ veel meer betekenis dan velen zich realiseren? En wat houdt de toekomst voor ons in?

...
Verder Lezen...
booklet cover

De Bijbel: Waarheid of verzinsel?

Douglas S. Winnail

Is de Bijbel slechts een verzameling van mythen en legenden of is zij het geïnspireerde Woord van God? Velen nemen aan dat de moderne wetenschap de Bijbel in diskrediet heeft gebracht, maar de historische feiten - en de archeologische vondsten - bev...

...
Verder Lezen...
booklet cover

De Christelijke doop: de werkelijke betekenis

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wat ziet u als u naar uzelf kijkt? Hoezeer hebt u Gods vergeving persoonlijk nodig? Hebt u echt een Verlosser nodig?  Misschien bent u als kind reeds gedoopt of mogelijk zelfs als baby. Wellicht herinnert u zich deze gebeurtenis niet. Is uw doop werkelijk geldig en acceptabel in Gods ogen?

...
Verder Lezen...
booklet cover

De echte God: Bewijzen en beloften

Douglas S. Winnail

Waarom is de God van het universum niet echt voor de meeste mensen van vandaag? Waarom is er zoveel scepticisme en twijfel over God? Als u ooit over deze vragen nadenkt, kunnen de antwoorden uw leven veranderen!

...
Verder Lezen...
booklet cover

De Heilige Dagen Gods Meesterplan

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wat zijn de belangrijkste dagen op de christelijke kalender? Veel mensen zouden zeggen Kerstmis en Pasen. Maar de eerste volgelingen van Jezus Christus vierden geen van deze dagen.

...
Verder Lezen...
booklet cover

De komende wereld: Hoe zal die zijn?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

De regering van God komt spoedig naar deze aarde. Welke invloed zal dat op u hebben? Wat is de werkelijke toekomst waarop
u zich moet voorbereiden?

...
Verder Lezen...
booklet cover

De Tien Geboden

Roderick C. Meredith (1930-2017)

De moderne samenleving van vandaag heeft een verschil van mening over de tien geboden. Werden zij afgeschaft door een goddelijke beslissing of door de opmars van de mens naar wetenschappelijke kennis?

...
Verder Lezen...
booklet cover

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën

John H. Ogwyn (1949–2005)

Meer dan 60 jaar geleden schreef Herbert W. Armstrong (1892-1986) een boekje getiteld: De Verenigde
Staten en het Britse Gemenebest in de Profetieën. Dit boekje bouwt voort op diens onderzoek, en dat van andere auteurs, om de lezer niet alleen maar te wijzen op de geschiedenis van het verleden, maar ook op de geschiedenis die vooruit geschreven is!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Evolutie en schepping: Wat beide kampen missen

Wallace G. Smith

Velen beweren dat het leven tijdens miljarden jaren is geëvolueerd door blinde natuurkrachten. Anderen verklaren dat de aarde en zelfs het hele universum ongeveer 6.000 jaar geleden door God werden geschapen. Beide ideeën kunnen niet tegelijk waar zijn. Maar beide kunnen uiteraard wel onwaar zijn.

...
Verder Lezen...
booklet cover

Gelooft u het Ware Evangelie?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wat predikte Jezus werkelijk? Wees er niet te zeker van dat u het weet! 
Wat bedoelde Jezus eigenlijk met ‘het Koninkrijk van God’? Hier is het boeiende goede nieuws: 
er ís een nieuwe wereld op komst!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Geneest God ook vandaag?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

De Bijbel laat ons zien dat er een dag komt waarop massale epidemieën onze wereld zullen teisteren. Dokters en ziekenhuizen zullen worden overspoeld met zieken en stervenden. Zij die niet hebben geleerd God te vertrouwen zullen zich nergens toe kunnen wenden. Maar als u vandaag leert God te vertrouwen en te gehoorzamen, kunt u worden gezegend en misschien meer dan u beseft!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Gods Kerk door de eeuwen heen

John H. Ogwyn (1949–2005)

Gods Kerk heeft zich door de eeuwen heen gehandhaafd. Het is een “kleine kudde” (Lukas 12:32), maar God is Zijn belofte altijd trouw gebleven dat “de poorten van het dodenrijk . . . haar niet [zullen] overweldigen” (Mattheüs 16:18, NBG 1951).

In dit onthullende boekje vindt u een beknopt verslag van de fascinerende geschiedenis van de ware Kerk van God.

...
Verder Lezen...
booklet cover

Gods plan voor een gelukkig huwelijk

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Er zijn inderdaad sleutels en beproefde principes die kunnen meehelpen een gelukkig huwelijk te op te bouwen! Ons succes in het huwelijk hangt af van onze bereidheid tot het gebruik van deze sleutels in ons eigen leven...

...
Verder Lezen...
booklet cover

Gods volk betaalt tienden

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wist u dat de Schepper een financiële wet heeft gegeven die tot op de dag van vandaag van toepassing is op ware christenen en dat de Almachtige God degenen zal zegenen die bereid zijn deze wet in geloof te gehoorzamen?

...
Verder Lezen...
booklet cover

Herstel van het oorspronkelijke Christendom

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Als Jezus van Nazareth vandaag zou terugkeren naar de aarde, zou Hij dan de religie die Zijn naam gebruikt, herkennen? Helemaal niet! De mensheid heeft wat Jezus Christus onderwees zo verdraaid dat de religie, die Zijn naam draagt vrijwel geen enkele verwantschap heeft met hetgeen Hij en de apostelen werkelijk geleefd en geloofd hebben.

...
Verder Lezen...
booklet cover

Het beest van Openbaring

John H. Ogwyn (1949–2005)

Hoe zullen wereldwijde religieus-politieke ontwikkelingen u en uw gezin beïnvloeden? Zal er spoedig een werelddictator verschijnen? Wie of wat is het beest en zult u het beruchte merk ontvangen? Lees verder voor de verrassende antwoorden!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Het Middenoosten in de Profetieën

Richard F. Ames

Jeruzalem is de belangrijkste stad in de wereld. De Bijbel toont aan dat het omliggende gebied – het Midden-Oosten – uiteindelijk zal exploderen in een wereldoorlog. Weet u wat de Bijbel onderwijst over de climax in de eindtijd van wereldgebeurtenissen in dat gebied? U zult verrast zijn!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Is dit de enige dag van behoud?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wat zal er gebeuren met de miljarden menselijke wezens die nog nooit de ware God hebben gekend - die nooit enige vorm van het christendom hebben aanvaard? Zijn zij voor altijd gedoemd tot een brandende hel of een eeuwigheid in het donkere buitenste deel van het heelal?

...
Verder Lezen...
booklet cover

Is Kerstmis Christelijk?

LCG Redactie

We zien het elk jaar weer: versierde bomen, kransen van dennengroen en heldere, vaak veelkleurige lichtjes. Soms staat er in de hoek een kleine kribbe met daarin een zuigeling die overdadige geschenken krijgt. Maar veel van de geschenken die op deze dagen worden gegeven komen van onder schuld gebukt gaande volwassenen, die elkaar pogen te overtroeven met geschenken van de laatste mode of nieuwste rage voor kinderen, familieleden en vrienden.

...
Verder Lezen...
booklet cover

Johannes 3:16

Gerald Weston

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

...
Verder Lezen...
booklet cover

Marihuana - Wat niet verteld wordt

Stuart Wachowicz

Pogingen om het gebruik van marihuana te legaliseren, voor zowel ‘medicinale’ als recreatieve doeleinden, blijven groeien en vinden overal ter wereld succesvol weerklank bij landelijke overheden.

...
Verder Lezen...
booklet cover

Openbaring: Het mysterie ontsluierd!

John H. Ogwyn (1949–2005)

Velen beschouwen Openbaring als het moeilijkst te begrijpen boek van de Bijbel. Sommigen verwerpen haar gecompliceerde vertellingen en levendige beschrijvingen als slechts zinnebeeldig. Anderen veronderstellen dat het spreekt over voorbije geschiedenis.

...
Verder Lezen...
booklet cover

PASEN Het nooit vertelde verhaal

Gerald Weston

Elk jaar vieren belijdende christenen het feest dat Pasen wordt genoemd, maar weinigen kennen de ware oorsprong ervan. Hoe komt het dat een dag, die naar verondersteld wordt de opstanding van Jezus Christus verbeeldt, in veel landen bekend werd onder de naam van de heidense godin Eostre? [red.: bijvoorbeeld in Engelstalige landen als Easter en in Duitstalige landen als Ostern]. Wat is de oorsprong van het vieren van die dag met konijnen (red.: in VK en VS] of hazen en gekleurde eieren en waardoor zijn die met Pasen in verband gebracht? Wat hebben ze te maken met de opstanding van Christus?

...
Verder Lezen...
booklet cover

Profetie vervuld: Gods hand in wereldgebeurtenissen

Roderick C. Meredith (1930-2017)

De mensheid staat tegenwoordig tegenover ontstellende crises van oorlog, ziekte, vervuiling, droogte en hongersnood. Waar zal dit alles toe leiden? Bijbelprofetie openbaart dat God door middel van actuele gebeurtenissen een toekomstige tijd tot stand zal brengen, waarin er in de hele wereld vrede zal heersen. Als u begrijpt wat God nu aan het doen is, en wat Hij voor Zijn schepping in petto houdt, dan kunt u hoop hebben – zelfs in tijden van moeilijkheden!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Satans vervalste christendom

Roderick C. Meredith (1930-2017)

De opzienbarende boodschap in dit boekje zal de komende jaren grote invloed op u hebben en eveneens op uw eeuwige toekomst. Het is van levensbelang. Deze informatie is eeuwenlang onderdrukt, maar het is informatie die u dient te weten...

...
Verder Lezen...
booklet cover

Succesvol ouderschap: Gods manier

Jeffrey Fall

Wat is het werkelijke doel van het ouderschap? Is het slechts om kinderen groot te brengen tot onafhankelijke en competente volwassenen of is er iets meer? Leest u verder voor het verbazingwekkende antwoord!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Twaalf sleutels voor verhoord gebed

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom 
God uw gebeden niet verhoort?
Weet u hoe u moet bidden om echte 
resultaten te bereiken?

...
Verder Lezen...
booklet cover

Uw uiteindelijke bestemming

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Waartoe bent u geboren? Waarom laat God toe dat zelfs toegewijde christenen door tientallen jaren van beproevingen, testen en vervolging moeten gaan? Waarom is het zo belangrijk dat wij allen overwinnen?

...
Verder Lezen...
booklet cover

Veertien tekenen die Christus' terugkeer aankondigen

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Weet u welke gebeurtenissen de belangrijkste gebeurtenis van alle tijden – de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde – zullen aankondigen? Leer waar u naar moet kijken op het chaotische wereldtoneel, zodat u niet in verwarring zult raken of onvoorbereid overvallen zult worden.

...
Verder Lezen...
booklet cover

Waar is Gods ware Kerk nu?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Talloze verschillende kerkgenootschappen beweren dat zij Jezus Christus volgen. Maar ze onderwijzen talloze verschillende evangeliën en zijn het op vele leerstellige punten oneens met elkaar. Is Jezus Christus het Hoofd van al deze kerkgenootschappen? Is Christus verdeeld? Of bestaat er een ware Kerk van God, die losstaat van dit religieuze Babylon? Hoe kunt u Gods ware Kerk herkennen? Dit boekje zal u helpen om het te begrijpen!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Wat gebeurt er als je sterft?

Richard F. Ames

Is de dood het einde van het menselijk bestaan?
Wordt u gereïncarneerd? Zult u de hele dag ‘een beetje ronddolen in de hemel’ met voor de eeuwigheid
niets anders te doen? De verbazende en bemoedigende waarheid hierover is de meeste mensen onbekend,
maar is gewoon te lezen in uw Bijbel! God heeft een plan voor de hele mensheid – en een heel bijzondere
beloning in petto voor de ware christenen van vandaag!

...
Verder Lezen...
booklet cover

Wat is een ware Christen?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Meer dan 400 sekten en denominaties noemen zichzelf Christelijk – maar zij hebben allemaal enige elementaire, dikwijls fundamentele verschillen. Zou Jezus Christus de organisaties herkennen die Zijn naam tegenwoordig gebruiken? Hoe kunt u er zeker van zijn wat een ware Christen zou moeten zijn?

...
Verder Lezen...
booklet cover

Welke dag is de Christelijke Sabbat?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Dit is een absoluut belangrijk onderwerp dat veel belangrijker is dan de meeste mensen zich realiseren! Het heeft alles te maken met het feit of u werkelijk de ware God - de Schepper - kent. Feitelijk heeft het rechtstreeks invloed op uw erfenis...

...
Verder Lezen...
booklet cover

Wie beheerst de weersomstandigheden?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Zijn natuurrampen de onpersoonlijke werkingen van moeder natuur - of kunnen zij een belangrijke boodschap van God zijn? Rampen, door het weer veroorzaakt, worden vaak daden van God genoemd - maar wat is Zijn werkelijke rol tijdens droogte, hongersno...

...
Verder Lezen...
booklet cover

Wie of wat is de antichrist?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Kunt u uit de Bijbel bewijzen wie of wat de geprofeteerde antichrist werkelijk is? Dit is niet een of ander geheimzinnig onderwerp. Uw juiste begrip hierover kan van invloed zijn of u wel of niet in staat zult zijn om de taak die God voor u geplan...

...
Verder Lezen...
^