Vraag: De wereld is vol met kwaad en lijden – hoe kan God dan goed zijn? Is Hij te zwak om slechte dingen te stoppen, of weet Hij gewoon niet dat ze gebeuren? Als dat zo is, is Hij niet echt ‘God’. Maar als Hij almachtig en alwetend is en toch niets doet, is Hij dan werkelijk goed?

Antwoord: De geschiedenis vermeldt zeker veel gruwelijk kwaad, zoals de Holocaust van het Joodse volk, de uithongering van de Oekraïners door de Sovjet-Unie en de bezitsslavernij in het Amerikaanse Zuiden van vóór de Burgeroorlog, om er maar een paar te noemen. En voor de velen die beroofd, mishandeld of misbruikt zijn, raakt de aanwezigheid van het kwaad hen op een persoonlijke manier.

We vergissen ons echter als we God de schuld geven van het kwaad van de mensheid. Eerlijk gezegd is dat precies wat de duivel, als de ultieme bron en aanstichter van het kwaad wil dat we doen. Nadat Adam en Eva hadden gezondigd door God ongehoorzaam te zijn en te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, probeerden zij de schuld af te schuiven. In feite gaf Adam God de schuld en zei: “… De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten” (Genesis 3:12-13).

Tot op de dag van vandaag blijven mensen God de schuld geven van het kwaad van de mensheid. Maar door de geschiedenis heen is geen enkel voorbeeld van onmenselijkheid van de mens tegenover de mens ooit een ‘daad van God’ geweest – menselijke wreedheden worden begaan door mensen, en de schuld daarvoor moet bij die mensen liggen.

Toch blijft de vraag: Waarom staat God toe dat mensen kwaad doen? Een deel van het antwoord betreft het feit dat het noodzakelijk is voor mensen om een vrije wil te hebben, die ook de mogelijkheid in zich moet hebben om verkeerd te kiezen. Gods doel voor ons vereist dat wij groeien in karakter door het juiste boven het verkeerde te verkiezen, dus moeten we ook in staat zijn voor het kwade in plaats van het goede te kiezen.

En eeuwig goed bereiken

De apostel Paulus legde uit dat, wanneer we Gods doel begrijpen, we zien dat het eeuwige goede dat ontstaat, wanneer mensen Gods rechtvaardige karakter ontwikkelen, veel zwaarder weegt dan al het kwaad dat de mensheid ooit heeft gedaan of geleden:

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God (Romeinen 8:18-21).

Inderdaad, ons lijden is niet eens waardig om vergeleken te worden met de komende heerlijkheid. Zelfs de schepping zelf lijdt, maar ook zij zal worden verlost. Toen Adam en Eva zondigden, namen zij Gods plaats in als beheerder van de schepping, alsof zij en hun nakomelingen het zonder Hem zouden kunnen doen. Zonder God aan het roer werd zelfs de natuurlijke wereld een uitdaging en een kracht van formaat om mee om te gaan (Genesis 3:17-19).

De mensheid moet ten volle leren dat we God nodig hebben en dat pogingen om een wereld zonder Hem op te bouwen alleen maar kunnen leiden tot lijden, doordat we kwetsbaar overgeleverd worden aan de kwellingen van de natuur, ons eigen kwaad en de perversies en vervolgingen van de duivel. Hoe vaak moeten ouders kinderen de gevolgen van hun eigen slechte keuzes laten voelen voordat ze zeker weten dat de lessen zullen beklijven? In Gods geval onderwijst Hij de hele mensheid door ons te laten lijden onder de gevolgen van onze eigen zondige keuzes – en de daaruit voortvloeiende lessen moeten een eeuwige impact hebben.

God belooft dat de aan Zijn kinderen geopenbaarde heerlijkheid elk kwaad dat ooit is begaan en elk lijden dat ooit is ondergaan zozeer zal overtreffen dat er een tijd zal komen dat deze nooit meer in de gedachten zullen opkomen (Jesaja 65:17). We moeten bidden dat die tijd snel komt. Het kwaad in onze wereld is een gevolg van onze vrije wil – maar God staat zelfs onze slechte keuzes genadig toe om een eeuwig goed te bereiken dat al het lijden dat iemand ooit heeft meegemaakt verre zal overtreffen.

Voor een dieper begrip van dit cruciale onderwerp kunt u gratis exemplaren aanvragen van Daden van God - Waarom natuurrampen? en Is dit de enige dag van behoud?, of lees ze online op wereldvanmorgen.nl.