Vraag: Ik heb in mijn Bijbel gezocht naar bewijs voor de Goede Vrijdag die mijn kerk volgende maand zal vieren, maar ik kan het niet vinden. Wat zie ik over het hoofd?

Antwoord: Jezus gaf ons een zeer specifieke hoeveelheid tijd die Hij in het graf zou doorbrengen: “(…) Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn” (Mattheüs 12:39-40).

Sommigen beweren dat Jezus een Joods idioom gebruikte waarmee Hij niet drie letterlijke dagen en nachten bedoelde – dat elk deel van een dag van toepassing zou zijn, of het nu dag of nacht was. Jezus zei echter dat Hij in het hart van de aarde zou zijn, zoals Jona in de buik van de grote vis was. In het oudtestamentische boek Jona staat het Hebreeuws geen gedeeltelijke dagen toe wanneer zowel dagen als nachten worden genoemd. Het betekent duidelijk drie letterlijke dagen en drie letterlijke nachten: een volle 72 uur.

Dit feit alleen al bewijst dat de algemeen aangenomen chronologie ‘Goede Vrijdag tot paaszondag’, van slechts één volle dag en twee volle nachten, niet juist kan zijn.

“DE DAG VAN DIE SABBAT WAS EEN GROTE DAG

Wanneer werd Christus opgewekt? “En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben” (Johannes 20:1-2). Het graf was dus reeds leeg “toen het nog donker was” op “de eerste dag van de week”. Als we 72 uur terugtellen, kan Jezus onmogelijk op vrijdag gekruisigd zijn!

De Schrift onthult dat Jezus om ongeveer 15:00 uur stierf (Mattheüs 27:46-50) en dat Hij vlak voor zonsondergang in het graf werd gelegd op een dag van voorbereiding voor de Sabbat (Markus 15:42-47). De meesten nemen aan dat dit de late vrijdagmiddag betekent, omdat de Sabbat die dag na zonsondergang begon. Johannes geeft ons echter een belangrijk detail over wat er onmiddellijk na Zijn dood gebeurde: “Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die Sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden” (Johannes 19:31).
Jezus hield het Pascha met Zijn discipelen de avond ervoor. Hij werd gekruisigd op het daglichtgedeelte van de dag van het Pascha, en toen de zon die dag onderging, was dat het begin van de jaarlijkse Grote-Sabbatdag, die bekend staat als het Feest van Ongezuurde Broden (Leviticus 23:4-7).

Het begrijpen van Johannes’ verklaring dat het een Grote of Hoge Sabbatdag was, is cruciaal om de chronologie in het Nieuwe Testament te begrijpen. We zien dat Jezus dat jaar het Pascha met Zijn discipelen hield op dinsdagavond. Hij werd gekruisigd op het daglichtgedeelte van de dag van het Pascha en in het graf gelegd vlak voor zonsondergang op die Grote Sabbatdag, die duurde van zonsondergang woensdagavond tot zonsondergang donderdagavond. De vrouwen namen die jaarlijkse Sabbat in acht, en toen die voorbij was gingen zij er op vrijdag op uit om specerijen te kopen (Markus 16:1). Wij leren dan dat zij op die dag de specerijen bereidden en daarna rustten op de wekelijkse Sabbat (Lukas 23:56). Het moet duidelijk zijn dat men geen specerijen kan bereiden voordat men ze koopt!

Als we alle relevante verzen samenvoegen, zien we dat Jezus in het graf werd gelegd kort voor zonsondergang op woensdag, vlak voordat de eerste dag van Ongezuurde Broden begon. We weten dat Hij 72 uur later, voordat de eerste dag van de week was begonnen, was opgestaan.

Kerken die vasthouden aan de tradities van Goede Vrijdag en paaszondag ontkennen de duidelijke woorden van de Schrift en het enige teken dat Jezus gaf van Zijn Messiasschap.

Voor een meer volledige uitleg en om meer te weten over valse leerstellingen die aan de opstanding van Jezus zijn verbonden, kunt u een gratis exemplaar aanvragen van de boekjes Pasen, het nooit vertelde verhaal en Satans vervalste christendom, of kunt u deze online lezen op wereldvanmorgen.nl.