Het simpele antwoord op de eerste vraag is: ja. Door de geschiedenis heen wordt overweldigend erkend, dat het tijdperk van het begin van het Millennium, omstreeks 2000 n. Chr. is. Gebruikmakend van bekende data en de elkaar overlappende eeuwen van de patriarchen in de Bijbel, is het mogelijk om te laten zien, dat Adam ongeveer 4000 jaar vóór de geboorte van Christus werd geschapen. Dit is een feit, dat reeds lang bekend was. Merk op, dat op de tijdschaal van Rabbi Elias, zoals boven aangehaald, het Millennium rond 2000 zou beginnen!

In 1552 schreef Bisschop Latimer, "de wereld werd voorbestemd om, zoals alle geleerden bevestigen, 6000 jaar te duren. Van dat aantal zijn nu 5.552 jaren voorbij gegaan, zodat er niet meer dan 448 jaar zijn overgebleven". Op deze tijdschaal van de mens, geschreven vóór de Protestantse Reformatie, begint het Millennium ook rond 2000! Omdat het jaar niet nauwkeurig kan zijn, omdat de schepping van de mens niet uiterst nauwkeurig vastgesteld werd (zelfs niet binnen tientallen jaren), is de overeenstemming in het plaatsen van de eindtijd in onze generatie fascinerend! In feite begrepen vele wetenschappers gedurende de Reformatie en lang daarna, dat de "laatste dagen" rond 2000 zouden beginnen.

Dit is natuurlijk één van de vele redenen, dat wij geloven, dat wij in de laatste dagen zijn. In de profetie van Christus op de Olijfberg (Matteüs 24; Markus 13; Lucas 21) legde Hij verband tussen TEKENEN van het einde van dit tijdperk. Hoewel wij niet de juiste tijd kennen (Handelingen 1:7), moeten wij op gebeurtenissen letten, die ons laten weten, dat het dichtbij is. (Matteüs 24:32-36) Dergelijke manifestaties, samen met gebeurtenissen, beschreven in Openbaring, beginnen vorm te krijgen. Om U te helpen te begrijpen waar U in de komende tijd op moet letten, kunt U ons boekje lezen: Veertien tekenen van Christus' terugkomst. Het zal U helpen vele dingen scherp in beeld te brengen.