Tegenwoordig lijken wij in onze samenleving te worden overspoeld met zichtbare beelden van menselijke seksualiteit. U ziet het overal: advertenties in de krant, scènes op televisie en in films met gedeeltelijke naaktheid, tijdschriften, het Internet en op straat of aan het strand, waar mensen nauwsluitende of schaarse kleding dragen, die uitroepen: "Kijk naar mij"! Dit alles brengt dwalende ogen en dwalende gedachten voort. Is dit alles volkomen onschuldig of heeft het een potentieel effect, dat ons kan beschadigen als wij het ongecontroleerd laten?

Christus verklaart in Matteüs 5:28, "Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd". Sommigen zullen zeggen: "Wat is dan het nadeel? Het doet niemand kwaad. Het is slechts in de gedachten". Vele vrouwen zouden zelfs zeggen: "Vrouwen hebben dat probleem niet; het is een mannenprobleem". Toch verdiepen vele vrouwen zich in romans, tijdschriftartikelen en soap series, vol met onuitgesproken of zelfs uitvoerige seks scènes.

In de tegenwoordige samenleving zouden vele mannen en vrouwen zeggen, "Het zou wat! Het doet niemand kwaad". Laten wij dit onderwerp over "zichtbare Immoraliteit" bekijken. Wist de Schepper waar Hij over sprak toen Hij waarschuwde, dat het kijken naar anderen met lustgevoelens schadelijk is?Naast de typische zichtbare beelden van menselijke seksualiteit, die reeds genoemd zijn, bestaat er de nieuwe technologische grens van het Internet. Blijkbaar is meer dan 60 procent van het Internetverkeer tegenwoordig pornografie, die beschikbaar is op het wereldwijde netwerk.

Laten wij nu de vraag beantwoorden:

"Waarom is zichtbare immoraliteit schadelijk en hoe doet het afbreuk aan ons geluk"? 

Ten eerste: de aanhoudende invloed, in alle opzichten, van zichtbare beelden van menselijke seksualiteit bouwt geheugenreserves met voortdurende vergelijkingen van de lichamen van andere vrouwen of mannen. Het zichtbare perfecte lichaam leidt levenslang tot voortdurend vergelijken.

Degenen, die steeds opnieuw gestimuleerd worden door zichtbare immoraliteit vinden spoedig, dat hun man of vrouw niet het perfecte lichaam heeft. Iedereen heeft fysieke tekortkomingen; niemand heeft een perfect lichaam: "Te zwaar, te mager, te oud, teveel dit of dat". Zowel mannen als vrouwen beantwoorden nooit aan het gefantaseerde ideaal. Maar wanneer man en vrouw alleen oog hebben voor elkaar, is hun gevoel van vervulling in elkaar veel groter.

Een tweede probleem met zichtbare immoraliteit is, voor of tijdens het huwelijk, dat het leidt naar een "pseudo-seksuele" ervaring in de gedachten. Deze soort ervaring brengt een waar fysiologische reactie teweeg: verhoogde hartslag, toename van bloeddruk, een bepaalde hormonale reactie en een neurochemische reactie in de hersenen. Wanneer men blijft toegeven aan de zichtbare en mentale voorstellingswereld, wordt men na verloop van tijd verslaafd aan de "hoogte" of fysiochemische "aandrang", die in het lichaam en de hersenen wordt geproduceerd. Om kort te gaan, men keert in zichzelf en wordt emotioneel koud. Zij verliezen het vermogen om een warme, liefhebbende, fysieke en emotionele relatie te hebben met hun echtgenoot of echtgenote. De kracht van de huwelijksband wordt verloren en zowel man als vrouw verliezen!

Een derde manier waardoor zichtbare immoraliteit blijvende schade kan veroorzaken en afbreuk kan doen aan ons geluk is haar voortwoekerende natuur. Het is bijna onvermijdelijk, dat één niveau van zichtbare immoraliteit naar een ander niveau leidt. Wanneer een persoon één niveau van begeerte vervult, raakt hij gewend aan de "aandrang" of "hoogte" en heeft na verloop van tijd een hoger niveau van prikkeling nodig om eenvoudig dezelfde "hoogte" te houden. In het begin kan het niveau van zichtbare immoraliteit eenvoudig het kijken naar anderen zijn in onthullende kleding. Die opwinding of begeerte duurt slechts zo lang en dan begint de volgende stap: pornofilms, porno tijdschriften, pornoshops en zelfs porno nachtclubs. Deze ontwikkeling gaat vaak door verschillende fases, die kinderpornografie, verslaving, geweld en pijn, prostitutie en uiteindelijk gewelddadige misdrijven, zoals verkrachting en seriemoorden kunnen inhouden.

Een scepticus kan zeggen: "Wacht even, het kan niet zo zijn, dat een beetje zichtbare immoraliteit zover in ontwikkeling kan komen en leiden tot criminele activiteit". Maar de waarheid is, dat iedere stap op die weg, zelfs als het mild lijkt, een vooruitgang is, die de kracht heeft om afbreuk te doen aan het geluk en het huwelijk van een persoon.

Weet de Schepper, waar Hij over spreekt, als Hij zegt, dat "naar anderen kijken uit begeerte" schadelijk is? Absoluut! Elk aspect van Gods weg van leven is voor ons eigen geluk en ons welzijn.

Als U meer wilt weten over de levenswijze, die door de Schepper ontworpen is om een overvloed van vreugde en geluk in Uw leven te brengen, leest U dan alstublieft onze Bijbel Studie Cursus .