Om te slagen op school leren studenten om de instructies van hun leraren nauwkeurig op te volgen. Maar slechts weinigen realiseren zich dat iedere week Godons toetst op een speciale manier. Volgen wij de instructies van onze Leraar Jezus Christus (Matteüs 19:17) en nemen wij Zijn lessen in ons op?

Gods Woord vertelt ons dat Hij op de zevende dag van de scheppingsweek rustte (Genesis 2:1-3; Exodus 20:11). Hij creëerde of "maakte" (Markus 2:27) de eerste rustdag door te rusten, terwijl Hij al het andere maakte door te werken. Hij had geen rust nodig omdat Hij moe was (Jesaja 40:28); Hij is Geest en wordt nooit moe. Door te rusten op de zevende dag van de scheppingsweek (van zonsondergang vrijdag tot zonsondergang zaterdag), stelde God een voorbeeld voor Adam en zijn nakomelingen om na te volgen.

Degene die Jezus Christus werd (Johannes 1:1-5, 10-14) is Degene die stopte met Zijn scheppingswerk (Kolossenzen 1:13-16; Markus 2:28). Jezus maakte het duidelijk dat de zevende dag gemaakt is voor de mens (Markus 2:27; Exodus 20:8-10). God wilde dat de wekelijkse "Sabbat" (dit woord betekent rust in het Hebreeuws) een verfrissende zegening voor de mensheid zou zijn (Deuteronomium 5:14; Exodus 23:12). God wist dat mensen periodiek rust en afwisseling van het werk nodig hebben.

Maar het doel van het houden van Gods Sabbat gaat veel verder dan simpelweg te rusten op die dag. We hebben deze tijd elke week nodig om intiem geestelijk contact met God te hebben door gebed, Bijbelstudie en omgang met andere gelovigen.

Gods Sabbat dient niet licht opgevat of vergeten te worden. We worden geboden: "Gedenk de Sabbatdag" (Exodus 20:8). Het is een gedenkdag van Gods herstellen van de aarde en de schepping van de mens, en herinnert ons aan wie de Schepper is.

Op welke manier is het houden van de wekelijkse Sabbat een "test"? Het is een test van onze gehoorzaamheid aan God! Waar geloof in God betekent actievegehoorzaamheid (Handelingen 5:29, 32; Romeinen 16:25-26). Diegenen diewerkelijk geloven in God zullen Zijn Sabbat houden! Het houden van de Sabbat was een "test" om te zien of het oude Israël God zou gehoorzamen (Exodus 16:4-5, 22-23), zelfs vóórdat Hij alle Tien Geboden op de stenen tafelen gaf (Exodus 20:1-17).

Het houden van de Sabbatdag was ook bedoeld als een speciaal teken van identificatie tussen God en Zijn mensen (Exodus 31:13, 16-17). God wilde dat het oude Israël Hem in herinnering hield als de Schepper, Onderhouder en Allerhoogste Heerser over Zijn hele schepping, en daartoe koos Hij het houden van de Sabbat uit als het ene grote teken waardoor zij altijd herinnerd zouden worden aan wie Hij is en wie zij zijn - Zijn uitverkoren volk.

Vele belijdende Christenen zijn bereid te erkennen dat in deze tijd de andere negen geboden op een of andere manier gehouden zouden moeten worden, maar verwerpen en weigeren het letterlijk houden van slechts één gebod: het vierde! We zien dus dat het Sabbatsgebod een cruciale test van gehoorzaamheid is, want het identificeert degenen die zich overgegeven hebben aan God en streven om al Zijn geboden te houden.

Jezus woonde op regelmatige basis religieuze diensten bij op de Sabbatdag "volgens Zijn gewoonte" (Lucas 4:16,31). Hij gehoorzaamde Zijn eigen gebod om elke Sabbat samen te komen. Dit is de dag die Hij logischerwijs zou houden, aangezien Hij de Sabbat oorspronkelijk maakte door te rusten en te gebieden dat hij heilig zou zijn vanaf dat moment. Het was ook de gewoonte van de Apostel Paulus om de Sabbat te houden (Handelingen 17:1-2). Ander bewijs toont duidelijk aan dat de vroege Kerk van God de Sabbat hield (Handelingen 13:13-15, 42, 44; 18:1, 4, 11).

Diegenen die ernaar streven God ook vandaag de dag te gehoorzamen en te doen wat Hij zegt (Lucas 6:46), houden ook dezelfde dag die Jezus, Paulus en de hele ware Kerk altijd gehouden heeft.

Zij slagen voor Gods "test", iedere zevende dag van de week! 


Om meer te leren over "de Sabbat" kunt u ons boekje lezen: Welke Dag Is de Christelijke Sabbat?.