De westerse wereld heeft van de wens om "je leven te veranderen" een belangrijke industrie gemaakt. Het is een industrie, die video's en praatprogramma's heeft voortgebracht. Het heeft honderden boeken geproduceerd.

Veel mensen willen hun leven veranderen, maar zij weten eenvoudig niet hoe zij dat moeten doen. Verandering is beangstigend en er is vaak angst voor het onbekende, hetgeen mensen er vaak toe brengt om zich vast te blijven houden aan oude gedragingen, hoe slecht die ook zijn. Mensen weten niet hoe zij het moeten aanpakken om hun levens te veranderen, hoewel er veel veranderingen zijn, die men vaak wil maken.

Wat is de ware sleutel? Er zijn twee basis sleutels waar de Bijbel de aandacht op richt. Zij worden geloof en bekering genoemd.

Bekering: Veranderen van richting.

  • U kunt een probleem, dat U niet ziet, niet veranderen.

  • Voordat U het wilt veranderen, moet U het eerst zien - en als U het ziet, moet U het willen erkennen.

  • Dan moet U de wens hebben om het anders te maken.

Als die drie punten niet aanwezig zijn, is de verandering zelfs nooit begonnen.

De meeste mensen hebben er geen idee van wat bekering werkelijk is. Zij denken in termen van spijt en wroeging. Zij kunnen denken in termen van boetedoening, maar bekeren in de bijbelse betekenis is omkeren en de andere weg opgaan. één van de voornaamste hindernissen, die in de weg staan van bekering is het feit, dat de menselijke natuur erg onbetrouwbaar is. De profeet Jeremia schreef: "Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen" ? (Jeremia 17:9)

Hoe verandert U Uw leven? In welke richting gaat U? Als U in alle ernst Uw leven wilt veranderen, moet U naar de enige bron gaan, die U de richting kan uitleggen, waarin Uw leven moet gaan. Er is een bron - "het instructieboek" van Uw Schepper - die een levenspatroon bepaalt. U moet naar Uw Schepper gaan en Hem hulp vragen om Uzelf werkelijk te zien; geen uitvluchten maken of de schuld geven aan anderen, maar Uzelf zien, dingen van Uzelf erkennen en wensen te veranderen.

Als U het instructieboek van Uw Schepper gelooft - als U het werkelijk oprecht gelooft - zal het U een richting geven, die U in staat stelt om Uw leven te veranderen.

Voor meer inzicht in "het instructieboek" van Uw Schepper kunt U de Bijbel Studie Cursus INDEX in zien!