Het antwoord is - geen van beide! Desondanks is er een "geest" in alle menselijke wezens (Zacharia 12:1). De meeste belijdende Christenen geloven dat deze geest een "onsterfelijke ziel" is die in ons leeft en ons verlaat bij de dood. Dit idee komt feitelijk niet uit de Bijbel maar uit het oude Egypte; het kwam bij ons via de Grieken die dit concept als eersten populair maakten door de boeken van Plato.

Jezus legde in tegenstelling hiermee uit, dat een "ziel" (Grieks soma, Hebreeuwsnephesh, verwijzend naar fysiek leven en niet een geestelijk wezengedood kan worden (Matteüs 10:28)! Ezechiël zei dat "de ziel die zondigt, die zal sterven" (Ezechiël 18:4, 20). We zien dus dat de "ziel" niet onverwoestbaar is. Bij zijn schepping werd de mens "een levende ziel" (Genesis 2:7, SV). De mens heeft geen ziel, de mens is een "ziel".

Wat is dan deze "geest" die in elk menselijk wezen is - en wat is er het doel van?

Toen God Adam en Eva schiep gaf Hij hen de adem des levens, en plaatste ook een niet-fysiek element, de menselijke geest, in hun hersenen. Dieren kunnen de dingen niet begrijpen zoals een mens: "Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? " (1 Korintiërs 2:11). Deze geest, gecombineerd met de fysieke hersenen, maken het menselijk intellect mogelijk - het menselijk vermogen om te denken, redeneren, plannen en creëren. God gaf deze capaciteiten niet aan dieren; zij zijn volledig afhankelijk van hun instinct.

Op dezelfde manier, net zoals een dier niet de dingen van de mens kan begrijpen, kan geen mens de door God geopenbaarde geestelijke dingen op een juiste manier begrijpen zonder een ander geestelijk element. De Bijbel openbaart dat de mens geschapen is om een andere geest nodig te hebben - de Heilige Geest van God - die werkt met de menselijke geest in ons verstand. Met Gods Heilige Geest kunnen we pas de geestelijke dimensie begrijpen, inclusief de "diepten Gods" (vers 9-12). "Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods" (1 Korintiërs 2:11).

Door Gods plan van verlossing kunnen wij de Heilige Geest van God ontvangen (Handelingen 2:38; Johannes 7:38-39), die toegevoegd wordt aan onze menselijke geest. Wij worden geestelijk "verwekt" door God wanneer we de Heilige Geest ontvangen. God is een Familie aan het scheppen (Efeziërs 3:14-15; 1 Johannes 3:1-3). De menselijke geest in de mens en de Heilige Geest van God verbinden zich aan elkaar waardoor een geestelijk verwekt kind van God ontstaat (1 Petrus 1:3; Romeinen 8:14-17), net zoals de mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel samengaan om een verwekt (maar nog niet gereed voor geboorte) kind te maken. Vervolgens groeien we geestelijk gedurende ons leven, totdat we wedergeboren worden bij de opstanding. Dan zullen we bij Gods familie horen als goddelijke wezens, volledig opgebouwd uit geest.