Dit is de vertaling van de vraag- en antwoordpagina in het Engels met de vraag: “How should a Christian approach Christmas?” (Questions and Answers), verschenen in het Engelstalige Tomorrow’s World magazine van november-december 2018.

Vraag: Geeft de Bijbel richtlijnen over hoe christenen Kerstmis moeten vieren?

Antwoord: Velen zijn verrast om te horen dat er geen Bijbels gebod of Bijbels voorbeeld is ter ondersteuning van de viering van de verjaardag of herdenking van de geboorte van Jezus Christus.

Niet eenmaal is er in de Bijbel een viering van een verjaardag voor of door Jezus Christus te vinden. Sommigen veronderstellen ten onrechte dat in Mattheüs 2:11-12 de eerste keer van het geven van kerstgeschenken plaatsvindt, maar in feite betoonden de ‘wijze mannen’ eer aan de ‘Koning van de Joden’ – reeds een jong kind. Het was niet het geven van geschenken aan een pasgeboren baby.

Het is leerzaam om op te merken dat de enige ‘verjaardagsfeesten’ die we in de Bijbel vinden, geassocieerd worden met onaangename gebeurtenissen. In Mattheüs 14 bijvoorbeeld was het ‘verjaardagscadeau’ van koning Herodes het onthoofde hoofd van Johannes de Doper. Zelfs nog in 245 n. Chr. “verwierp” de bekende geleerde Origenes “het idee om de verjaardag van Christus te houden als zondig” (Encyclopaedia Britannica, 11e ed.).

De Bijbel geeft ons echter enkele aanwijzingen over de datum van Christus geboorte. Hij vertelt ons dat Hij werd geboren toen er “. . . herders [waren] in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde” (Lukas 2:8). Tijdens de koude Judese winters sliepen herders binnenshuis. We lezen ook dat terwijl Zacharias in de tempel in de afdeling van Abia diende, een engel aan hem verscheen en aankondigde dat hij een zoon zou hebben – Johannes de Doper (Lukas 1:5-25, 57-58). De afdeling van Abia was de achtste om elk jaar te dienen. En door een berekening vooruit te maken vinden we dat Johannes de Doper geboren werd rond het Pascha, in de lente, en dat Jezus zes maanden later werd geboren (Lukas 1:24-26), waardoor zijn geboorte in september of oktober zou hebben plaatsgevonden – niet op 25 december!

Aangezien de Bijbel geen viering van een verjaardag van Jezus Christus heeft vastgesteld en duidelijk maakt dat Hij niet op 25 december geboren kon zijn, hoe is de datum van ‘Kerstmis’ dan ontstaan? In Rome was december de tijd van de viering van de heidense Saturnalia, en ook de tijd van de ‘heilige dagen’ van vereerders van Mithras en Sol Invictus. Toen heidense ‘bekeerlingen’ de oorspronkelijke leringen van het christendom veranderden om ze aan hun oude gebruiken aan te passen, bleven ze hun festiviteiten van eind december vieren, en veranderden alleen hun object van verering.

Maar is er iets mis met het ‘kerstenen’ van het werelds gebruik van verjaardagen vieren en dit van toepassing te laten zijn op onze Verlosser? De Bijbel legt uit dat we de ware God niet kunnen aanbidden door Zijn wegen verlaten ten gunste van gebruiken die gehanteerd worden bij de aanbidding van valse goden (Deuteronomium 12:30-32). Lees maar: “Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen” (Jeremia 10:2-4). Gods volk mag geen heidense gebruiken adopteren, zoals het gebruik dat in deze verzen wordt beschreven van het versieren van een boom als onderdeel van een feest. Maar toch, hoeveel mensen versieren er elk jaar geen kerstbomen, in tegenstelling tot wat deze verzenzeggen ? Jezus Christus vroeg zijn volgelingen: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46). In een wereld die geobsedeerd raakt door kerstfestiviteiten, kan het verleidelijk zijn om deel te nemen aan wat een ‘onschuldige’ viering lijkt, en het kan sociaal gênant zijn om te weigeren. Maar als christenen moeten we weigeren. In plaats daarvan moeten we het voorbeeld van Jezus volgen en de werkelijke Heilige Dagen in acht nemen, die God Zijn volk heeft gegeven, en die Zijn Plan van behoud voor de mensheid uitbeelden. Wilt u meer weten over deze Heilige Dagen, vraag u dan een gratis exemplaar van ons boekje De Heilige Dagen  ̶ Gods meesterplan aan.