http://www.wereldvanmorgen.nl/bekijken_uitzendingen.php
logo

Wat is de Grote Verdrukking?

09 juli 2018Wallace G. Smith

Jezus Christus komt terug. De Bijbel is glashelder over dit feit, maar er zijn veel gebeurtenissen die volgens profetie vóór Zijn wederkomst nog moeten gebeuren. En de meeste speculatie gaat om een tijdperk dat de Grote Verdrukking heet. Christus zegt ons dat deze tijd die komen gaat verschrikkelijker zal zijn dan welke andere dan ook, vernietigend voor de wereld en voor de VS en Groot-Brittannië in het bijzonder. Als u de dagen die komen gaan wilt begrijpen en hoe de Bijbel zegt dat u zich moet voorbereiden, kijk dan naar deze aflevering van "De Wereld van Morgen" waarin we deze vraag beantwoorden: "Wat is de Grote Verdrukking?"

Vertaling

Jezus Christus komt terug. De Bijbel is glashelder over dit feit, maar er zijn veel gebeurtenissen die volgens profetie vóór Zijn wederkomst nog moeten gebeuren. En de meeste speculatie gaat om een tijdperk dat de Grote Verdrukking heet. Christus zegt ons dat deze tijd die komen gaat verschrikkelijker zal zijn dan welke andere dan ook, vernietigend voor de wereld en voor de VS en Groot-Brittannië in het bijzonder. Als u de dagen die komen gaan wilt begrijpen en hoe de Bijbel zegt dat u zich moet voorbereiden, kijk dan naar deze aflevering van "De Wereld van Morgen" waarin we deze vraag beantwoorden: "Wat is de Grote Verdrukking?" VANDAAG MORGEN DE WERELD VAN MORGEN Hallo en welkom bij "De Wereld van Morgen" We zijn blij dat u er bent. Net als vele van onze andere kijkers vraagt u zich vast af bij het kijken naar het nieuws op TV of het Internet: "Wat is er toch aan de hand?" In de politiek en in ons privé leven, zijn degelijkheid en beleefdheid ver te zoeken. Traditionele normen en de waarden van de beschaving staan op hun kop. Men ziet de Verenigde Staten niet langer meer als een staat die de wereld kan leiden. Zelfs kernoorlog, een angst die verdwenen leek met het einde van de Koude Oorlog doemt weer op aan de horizon. Is de wereld gek geworden? Ja, eigenlijk wel. De mensheid nadert het einde van 6000 jaar zelfbestuur. Gedurende deze tijd heeft God zijn koppige volk de kans gegeven zelf te ondervinden dat ze niet zonder hem kunnen. En de turbulente gebeurtenissen om ons heen zijn een opstekende storm op letterlijk apocalyptische schaal. Die storm betekent niet alleen de uiteindelijke vernietiging van de VS, het VK, en vele andere naties, maar ook het algehele martelaarschap van christenen en vreselijke oorlogen die heel de beschaving zullen overspoelen. De aarde raast rechtstreeks op de tijd af die de Bijbel de Grote Verdrukking noemt. Vandaag in het programma bespreken wij de aanloop naar die tijd en wat de gebeurtenissen voor u en uw familie gaan betekenen in de dagen die spoedig komen gaan. Ook bieden wij u de gelegenheid om onze DVD, "Escape the Great Tribulation", te bestellen. Hierover later meer, maar noteer de contact informatie die tijdens het programma in beeld zal verschijnen om uw gratis exemplaar de bestellen. Dus, wat is de Grote Verdrukking precies? Veel predikanten praten erover, schrijvers schrijven erover, maar slechts weinigen weten wat het is. Om de Grote Verdrukking te begrijpen, moeten we een boek bekijken dat veel christenen vermijden en dat bijna iedereen verkeerd begrijpt: Het boek Openbaring. Dit boek is ons door Christus gegeven, in zijn eigen woorden, "om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden". Hier moeten we beginnen als we onze toekomst willen begrijpen. En ook al lijkt het boek Openbaring voor sommigen mysterieus en intimiderend, we zullen zien dat Jezus Christus ons precies geeft wat we nodig hebben om het te begrijpen. Laten we beginnen met een mysterieuze scene die Johannes in de hemel te zien kreeg, beschreven in Openbaring hoofdstuk 6. Zoals we zullen zien is deze scene de sleutel tot ons inzicht in de toekomst die hals over kop op ons af komt en de Grote Verdrukking. Vlak voor dit hoofdstuk hoort Johannes dat de Almachtige God, zittend op de troon, een boekrol heeft die verzegeld is met zeven zegels, en de vraag wordt gesteld, "Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?" In heel de schepping blijkt alleen Jezus Christus waardig, en terwijl Christus de boekrol opent, zegel voor zegel, Eén voor één, op volgorde, worden de elementen van onze toekomst onthuld. De eerste vier zegels zijn de beruchte vier ruiters van de Apocalyps De eerste zegel onthult een ruiter met een kroon en een boog op een wit paard, die uittrekt om te overwinnen. Het volgende paard is rood, en zijn ruiter krijgt een groot zwaard en de macht om vrede van de aarde weg te nemen. Dan, de derde ruiter rijdt op een zwart paard en draagt een weegschaal. Tot slot wordt de vierde zegel geopend, en het laatste paard wordt onthuld, een bleek, ziekelijk dier, met de Dood als ruiter. Over deze groep ruiters zegt Openbaring 6, vers 8, "En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, "om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde." Een kwart van de mensheid zal sterven door de machten gesymboliseerd door deze vier ruiters. En wat zijn deze ruiters? Waar staan ze symbool voor? We hoeven niet te raden, want de Bijbel zegt het al. Wij leren uit Openbaring 19, vers 10, "Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie." Het is eigenlijk Jezus Christus zelf die in zijn bijzonder gedetailleerde profetie, uitgesproken op de Olijfberg en vastgelegd in Mattheüs 24, uitlegt wat deze apocalyptische gruwelen inhouden. Hij zegt dat het eerste valse leraren en religieuze misleiding zal zijn. De ruiter op het witte paard staat voor mensen die zeggen dat ze in naam van Christus komen maar die eigenlijk de hele wereld willen misleiden met een vals christendom. Daarna, zegt Christus, zal men "horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere" De ruiter op het rode paard staat voor vernietigende, wereldwijde oorlog en totale verwoesting door machtige legers. Deze dingen zijn natuurlijk van alle tijden, maar aan het einde der tijden zegt het Woord van God dat deze machten van religieus bedrog en oorlog een climax van verwoesting en kracht zullen bereiken zoals nooit eerder ter wereld is gezien. De profetie in Mattheus 24 verklaart ook de volgende twee ruiters, en zegt dat de ruiter van het zwarte paard hongersnood en gebrek over heel de aarde symboliseert, een gebrek aan levensbehoeften op een afgrijselijke, ongekende schaal, en dat de ruiter op het bleke paard ziekte en plaag symboliseert die de aarde zal overspoelen in het kielzog van oorlog en hongersnood. Tezamen zullen deze machten een kwart van de mensheid uitroeien. Dat is tegenwoordig bijna 2 miljard mensen. Zijn deze ruiters zelf de Grote Verdrukking of staat ons nog erger te wachten? Dit bespreken we in het volgende deel van ons programma, maar eerst wil ik u de kans geven om ons te bellen en onze geweldige gratis DVD te bestellen: "Escape the Great Tribulation" Op deze DVD vindt u drie complete afleveringen van "De Wereld van Morgen" die de profetieën uitleggen die binnenkort weerslag zullen hebben op uw leven. Deze afleveringen leggen deze mysteries uit op een manier die makkelijk te begrijpen is in de heldere, sterke, Bijbelse stijl die u gewend bent van "De Wereld van Morgen." Deze DVD bevat meer dan 70 minuten materiaal en is helemaal gratis. Pak uw telefoon en bel of schrijf vandaag en vraag naar de gratis DVD, "Escape the Great Tribulation." Bij deze aanbieding ontvangt u ook een gratis abonnement op het "De Wereld van Morgen" tijdschrift, vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke vraagstukken van nu. En ga ook alstublieft naar tomorrowsworld.org/digital Een digitaal abonnement wordt direct naar uw e-mail verstuurd, sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog. Welkom terug. In het eerste deel van ons programma bespraken we de beroemde vier ruiters uit het boek Openbaring, onthuld door de eerste vier van de zeven zegels in de boekrol die Johannes zag in zijn visioen. Zij staan symbool voor de machten van vals geloof, oorlog, hongersnood en ziekte die een kwart van de mensheid zullen uitroeien in de dagen die komen gaan. Absoluut, een tijd van verdrukking. Maar is dat alles wat er staat te gebeuren tijdens de Grote Verdrukking? Nee, dat is het niet. Integendeel, ondanks alle dood, verdriet en verderf die ze veroorzaken vertelt Jezus Christus ons in Mattheus 24, vers 8 "Al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën." Ja, ze zijn nog maar het begin, want na de eerste vier zegels zegt Openbaring 6 dat Jezus Christus een vijfde profetische zegel opent. Wat komt er na de rit van de vier ruiters? Laten we verder lezen in vers 9. "En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar "de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God "en omwille van het getuigenis dat zij hadden. "En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, "heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?" Dit is misschien verwarrend voor mensen die minder bekend zijn met de Bijbel. Zegt God dat, als we sterven, onze zogenaamd onsterfelijke zielen naar de hemel opstijgen en dan onder een altaar blijven tot Christus wederkomt? Dat klinkt niet echt als een fijn leven na de dood, toch? Ons probleem is dat de offercultuur van het oude Israël de meeste van ons onbekend is. Het symbolische beeld hier komt overeen met wat we lezen In bijvoorbeeld Leviticus 4, vers 7, Waar het bloed van een offer onderaan het altaar uitgegoten wordt. En zoals de Bijbel ons vertelt in Genesis als Kain zijn rechtvaardige broer Abel vermoordt, als het bloed van de rechtvaardigen verspild wordt roept het tot God om zijn aandacht en zijn ingrijpen. In deze passage, toont het boek Openbaring het bloed van de rechtvaardige volgelingen van Jezus Christus en de dienaren van God alsof het verspild is als een offer, roepend tot God om rechtvaardigheid en wraak. De tekst gaat verder, "En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. "En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, "totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden." Dit offer van martelaarschap is nog een onderdeel van de Grote Verdrukking. Maar u hoeft het niet van mij aan te nemen. Net als Jezus Christus deed met de eerste vier zegels en de vier ruiters van de Apocalyps, legt hij deze zegel ook uit in precies diezelfde profetie opgeschreven in Mattheus 24. Na de beschrijving van het uitrijden van de vier ruiters, valse religie, oorlog, hongersnood en de plaag, gaat hij verder waar wij gebleven waren in vers 9. "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam." Let op, alle volken zullen zich tegen ware christenen keren in deze verdrukking, gesteund door zij die zwichten voor een misleidend, wereldwijd vals christendom. Deze martelaarschap van zovelen die de getuigenis van Jezus Christus aanhouden en Gods geboden naleven wordt ook in andere geschriften genoemd, zoals Openbaring 12 en Daniel 7. Maar er is nog meer, want deze tijd van verschrikkelijke vervolging is niet alleen tegen christenen. We pakken de profetie van Christus in Mattheus 24 er weer bij. "Want dan zal er een grote verdrukking zijn, "zoals er niet geweest is sinds het begin van de wereld, "tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zal zijn. "En als die dagen niet ingekort werden, "zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden." Let op de omschrijving hier. Jezus zegt dat de Grote Verdrukking zo groot zal zijn dat tenzij God ingrijpt, alle vlees, al het leven op aarde, zal sterven. En let ook op Jezus' omschrijving van de uniekheid van die tijd. Hij zegt dat er nooit een dergelijke tijd is geweest, en nooit meer zal zijn. Houd dat in gedachten terwijl we teruggaan naar Jeremia 30, vers 4 om een verwante profetie te lezen. "Dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft tot Israël en tot Juda." Merk op: Israël en Juda. Trouwe kijkers van "De Wereld van Morgen" hebben voor zichzelf kunnen vaststellen dat het oude land Israël werd opgesplitst in twee aparte koninkrijken na het bewind van Koning Salomon. De zuidelijke stammen van Israël werden het rijk van Juda, en dit werd het moderne Joodse volk. Daar komt het woord "Jood" vandaan: Juda. De huidige staat Israël stamt eigenlijk af van het Bijbelse land Juda. Maar de tien noordelijke stammen werden een apart land dat Israël heette, en deze stammen zijn door de eeuwen verworden tot de inwoners van de Verenigde Staten, de afstammelingen van de Britse bevolking, en een aantal van de volkeren van noordwest Europa. Beste vrienden, het is geen toeval dat tot voor kort, Groot Brittannië, Amerika en Israël zo'n sterke, broederlijke band hadden. Steeds weer hebben wij aangetoond in dit programma, dat de namen "Israël" en "Jakob" in de profetieën verwijzen naar deze moderne staten. In het licht hiervan kunnen we het volgende deel van Jeremia 30 ontsluiten en een essentiële waarheid leren over de komende grote verdrukking en wie er het meest zal lijden in die tijd. Maar voor we dit bespreken, geef ik u graag nog eens de gelegenheid om onze gratis DVD aan te vragen: "Escape the Great Tribulation" Het is helemaal gratis voor wie er om vraagt. Gun uzelf een momentje om uw gratis exemplaar aan te vragen, en over slechts 15 seconden ben ik er weer om uit te leggen welke landen de zwaarste last van de Grote Verdrukking te verduren krijgen Onze aanbieding van vandaag is helemaal gratis. Geen kosten, geen verplichtingen. Bezoek ons online op tomorrowsworld.org, vind ons op Facebook, kijk op YouTube, en volg ons op Twitter. Welkom terug. In ons vorige segment zagen we dat Jezus ons waarschuwde voor een tijd die komen gaat, de Grote Verdrukking, die zo vreselijk zal zijn dat het niet te vergelijken zal zijn met welke andere tijd in de geschiedenis van de mensheid dan ook, met welke tijd dan ook ervoor of erna. Wij stipten ook aan dat als de Bijbel het heeft over Israël of Jakob in een profetie dat dit specifiek verwijst naar de Verenigde Staten en de volken ter wereld die afstammen van de Britten. Laten we dit in gedachten houden terwijl we verder lezen in Jeremia 30. "Want zo zegt de HEERE: 'Een schrikwekkende stem hebben wij "'gehoord, angst is er, geen vrede. "'Vraag toch en zie of een man baren kan? "'Waarom heb ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen "'als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? "'Wee! "'Want die dag is groot, en is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.'" Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, voor de Verenigde Staten, Canada, Groot Brittannië, Australië, Nieuw Zeeland, en alle Britse afstammelingen in Zuid Afrika. Let op de cruciale beschrijving die al deze dingen bij elkaar brengt. God zegt, "Die dag is groot, er is er geen als hij." Merk dat goed op. Eerder, in Mattheus 24, zegt Jezus dat de Grote Verdrukking een tijd zal zijn die erger is dan welke tijd dan ook in de geschiedenis. Deze passage in Jeremia die vertelt van een tijd van benauwdheid voor Amerika en Groot Brittannië beschrijft deze ook als een tijd erger dan welke tijd dan ook in de geschiedenis. Beste vrienden, er kunnen niet twee zulke tijden bestaan. Deze tijden zijn één en dezelfde tijd, En het is een tijd van gruwelijke verwoesting voor wat ooit de voornaamste naties ter wereld waren, De VS, het VK en de volken die afstammen van de Britten, een tijd die zo verwoestend en rampzalig zal zijn dat het een uniek punt zal vormen in de geschiedenis om zijn wreedheid en gewelddadigheid, en dat zegt nogal wat. Denk maar aan de vele verschrikkingen die de mensheid zichzelf heeft aangedaan door de eeuwen heen. De wreedheid van de "killing fields" en het bloedige, martelingsregime van Pol Pot en de Rode Khmer in Cambodja, de ontelbare executies onder het Communistische regime van Jozef Stalin, de uitroeiing van de Joden onder het schrikbewind van Adolf Hitler, toen miljoenen mensen, gemaakt naar het evenbeeld van God afgeslacht werden met een koude, mechanische efficiëntie. En toch hebben wij het woord van Jezus Christus zelf dat die dagen uit het verleden niks zullen zijn vergeleken met de dagen die komen gaan. Niks vergeleken met de gruwelen die mensen elkaar aan zullen doen tijdens de Grote Verdrukking. Velen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk die denken dat zulk soort dingen alleen kunnen gebeuren in de verre landen die ze op het nieuws zien zullen ondervinden dat ze het fout hebben. Het zal ook in hun eigen land gebeuren, en Gods Woord zegt dat het komen gaat, vast als de dageraad. Maar waarom? Waarom moet dit alles gebeuren? De Bijbel is ook hier heel duidelijk over, vanwege onze zonden. Abortus op verzoek, pornografie en seksuele perversie, televisie-, computer- en bioscoopschermen die de meest verachtelijke beelden en ideeën vertonen die ooit zijn Voortgekomen uit de menselijke geest, en dit alles terwijl de Bijbel steeds meer wordt bespot als irrelevant in onze tijd. Als onze landen God blijven vertellen zich niet met hun zaken te bemoeien, dan zal hij hen laten ondervinden wat er gebeurt als hij dat niet doet. Velen van jullie, onze kijkers, zien het onheil om ons heen toenemen. Dat weet ik, omdat u ons hierover schrijft. U weet dat er iets gebeurt. Wat is er aan de hand? God zegt in Amos hoofdstuk 3, vers 6, "Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet?" De Almachtige God zit achter deze dingen, beste vrienden, en de dag des oordeels komt sneller dan vele van ons zich ooit hadden voorgesteld. Maar wat kunt u eraan doen? Is er iets dat u eraan kan doen voor uzelf, omwille van uw familie? Ja, u kunt iets doen. In het laatste deel van ons programma, zullen we u precies vertellen wat. Maar eerst wil ik u herinneren aan onze gratis DVD die we vandaag beschikbaar hebben, "Escape the Great Tribulation". Deze DVD zal u duidelijk de waarheid vertellen hierover, en zal u helpen begrijpen wat u moet weten om klaar te zijn voor de tijd die komen gaat en hoe u Gods bescherming kan krijgen. Bestel nu uw gratis exemplaar van "Escape the Great Tribulation" En kom dan gelijk terug. We gaan zien dat de Bijbel uitlegt hoe een klein groepje mensen gespaard zullen worden tijdens de Grote Verdrukking en wie die mensen zijn, en of u één van hen kan zijn. Dit moet u beslist weten. Bij deze aanbieding krijgt u ook een gratis abonnement op het "De Wereld van Morgen" tijdschrift, vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke gebeurtenissen van vandaag. En ga ook alstublieft naar tomorrowsworld.org/digital. Een digitaal abonnement wordt direct naar uw e-mail verstuurd, sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog. Welkom terug. Jezus vertelt ons in Mattheüs 24 vers 32, "Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: "Wanneer zijn tak al zacht wordt "en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. "Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur." Beste vrienden, wij zien de voortekenen. Daarom waarschuwen we hier op "De Wereld van Morgen" voor deze dingen, Niet omdat we er zo graag over praten, maar omdat ze voor de deur staan, en wij verantwoordingen moeten afleggen aan God als we erover zwijgen. Dit alles brengt ons op één cruciale vraag voordat we afsluiten. Kunt u iets doen aan de tijd die komen gaat? Is er iets dat u kunt doen om uzelf of uw familie te beschermen? In Ezechiël hoofdstuk 7 staat dat in die dagen die komen gaan, mensen hun goud en zilver op straat zullen gooien alsof het waardeloos is omdat het hen niet kan redden. Goud en geweren verzamelen helpt niet, maar wat dan wel? Jezus Christus zelf geeft het antwoord in een verslag, parallel aan Mattheus 24 in Lukas 21. Daar zegt hij aan het eind van zijn profetie, "Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden "om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen." Christus zegt dat we moeten waken, bidden, en proberen waardig te zijn, ons bekeren. Openbaring 12 spreekt niet alleen van een deel der christenen dat verschrikkelijke vervolging moet doorstaan, maar ook van een groep christenen die op aarde beschermd wordt op een veilige plek tijdens de Grote Verdrukking en de toorn Gods. Openbaring 3 beschrijft beide groepen christenen, en legt uit dat zij die de vuurproef moeten doorstaan lauw warm zijn, zij die hun toewijding afzwakken met de gebruiken van deze wereld, en die echte hartstocht missen voor de werken van God die hen kan motiveren om te veranderen en actie te ondernemen. Ondertussen worden zij die beschermd zullen worden voor het uur der beproeving dat heel de wereld moet ondergaan beschreven als zij die vasthouden aan Gods waarheden, die ze leren, gehoorzamen en naleven, en die hun leven veranderen zodat het in overeenstemming is met Gods geboden. Ze zetten zich in voor zijn werk op aarde om het evangelie van Gods koninkrijk te verkondigen tot in alle uithoeken van de aarde. En dat rijk is in aantocht. Geloof het of niet, zo duister als de dagen van de komende Verdrukking zullen zijn, voor hen die zich met hun hele wezen overgeven aan God, zijn de dingen die we om ons heen zien gebeuren eigenlijk tekenen van hoop. Jezus Christus bemoedigt ons in Lukas 21, vers 28, "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is." Het oude gezegde is echt waar, soms is het het donkerst vlak voor de dageraad. Na de zware dagen van de Grote Verdrukking en de dag van de Heer die daarop volgt, zoals uiteengezet in deze DVD, zal de wereld eindelijk vrede en welvaart kennen als Jezus Christus zelf over de wereld heerst voor 1000 jaar, bijgestaan door zijn heiligen. U en ik hebben de kans om de zegeningen te ervaren die horen bij een leven dat voor God geleefd wordt en niet voor onszelf, hier en nu, en na Christus' wederkomst tot in alle eeuwigheid. Maar we moeten wel willen doen wat de wereld niet wil doen: Ons bekeren, veranderen, en daadwerkelijk gehoorzaam zijn aan God, onze schepper. Er is nog zoveel meer dat u moet weten over dit onderwerp. Vergeet alstublieft niet om uw eigen exemplaar van onze gratis DVD "Escape the Great Tribulation," te bestellen en ik hoop dat u volgende week terugkomt. Gerald Weston, Richard Ames, en ik, samen met gastpresentator Rod McNair, zijn er dan weer, klaar om u meer te vertellen over de leer van Jezus Christus, het goede nieuws van zijn komende koninkrijk en de spannende profetieën over het einde der tijden en wat die betekenen. Tot volgende week, en pas goed op uzelf. 

^