http://www.wereldvanmorgen.nl/bekijken_uitzendingen.php
logo

Gebeden en Beloften

17 september 2018Richard F. Ames

Hebt u een belangrijk doel dat u wilt bereiken in uw leven? Misschien hebt u een bijzonder, vurig verlangen voor uw leven. Senioren maken soms een bucketlist, een lijst met ambities en wensen die ze graag nog vervuld zouden zien voordat zij dood gaan. Anderen willen graag van gezondheidsproblemen en kwalen af of een eind aan financiële zorgen, of ze willen verlichting van werk stress of relaties die fout zijn gelopen. Uw Bijbel geeft oplossingen, methoden en middelen om te bereiken wat het beste is in het leven. Realiseert u zich dat uw Bijbel u honderden beloften geeft om uw leven te verrijken en allerlei problemen op te lossen?

Vertaling

Nu volgt een presentatie van "De Wereld van Morgen" DE WERELD VAN MORGEN

Hebt u een belangrijk doel dat u wilt bereiken in uw leven? Misschien hebt u een bijzonder, vurig verlangen voor uw leven. Senioren maken soms een bucketlist, een lijst met ambities en wensen die ze graag nog vervuld zouden zien voordat zij dood gaan. Anderen willen graag van gezondheidsproblemen en kwalen af of een eind aan financiële zorgen, of ze willen verlichting van werk stress of relaties die fout zijn gelopen.

Uw Bijbel geeft oplossingen, methoden en middelen om te bereiken wat het beste is in het leven. Realiseert u zich dat uw Bijbel u honderden beloften geeft om uw leven te verrijken en allerlei problemen op te lossen? Laten we kijken naar slechts één van de geweldige beloften die God geeft aan degene die Zijn instructies volgt. Psalm 37:4, dit is één van mijn favoriete verzen in de Bijbel, "Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt."

Heeft u ooit op deze belofte gepleit in gebed? God wil dat u leven in overvloed heeft. Dat zegt Jezus in Johannes 10:10 "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben."

In het programma van vandaag kijken wij naar enkele grote Bijbelse beloften die u ter beschikking staan, en wij bespreken essentiële sleutels tot verhoord gebed die uw leven zullen verreiken en u manieren zullen geven om dichter tot uw Hemelse Vader en uw Heer en Verlosser Jezus Christus te komen. Wij bieden u ook een inspirerend gratis boekje aan, genaamd: "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed." Wacht niet te lang met het bestellen van uw gratis exemplaar. Beste kijkers, loopt u fantastische zegeningen mis die gratis en voor niets uit de hemel komen? U moet de weg leren kennen naar Gods geweldige beloften door godvruchtig gebed. Blijf kijken.

VANDAAG MORGEN DE WERELD VAN MORGEN

Velen van ons in onze moderne wereld nemen onze geavanceerde communicatiesystemen en transportsystemen voor lief. Velen denken dat ze Gods hulp niet nodig hebben in hun leven. Er zijn zelfs derde wereldlanden die vredig functioneren met simpele vormen van transport, beperkte elektriciteit, beperkte watervoorziening en beperkte ziekenhuis- en gezondheidszorg. Sommige families moeten lange afstanden lopen om genoeg water te kunnen halen voor hun dagelijkse behoeften.

Laten we ons realiseren dat wij als mensen allen behoeften hebben: fysieke, sociale, educatieve en spirituele. In welvarende streken nemen wij die soms voor lief omdat de middelen zo overvloedig en makkelijk te verkrijgen zijn. Maar wij weten allemaal, of zouden moeten weten, dat onze grootste behoefte spiritueel is. U erkent misschien, "Er ontbreekt iets in mijn leven en ik kom er maar niet achter wat het is." Wat hebt u het hardst nodig? Er is iemand die precies weet wat u nodig heeft. In het beroemde uitgeschreven gebed, vaak het gebed des Heeren genoemd, leerde Jezus ons bidden, "Geef ons heden ons dagelijks brood." Dat is Mattheüs 6, vers 11. Jezus leerde ons in de voorafgaande verzen ook al hoe te bidden. "Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, "want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk" Let nu goed op: "want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt." Dat is Mattheüs 6, vers 7 tot en met 8.

Ja, God weet wat u nodig hebt, maar Hij wil dat u op Hem vertrouwt om deze behoeften te vervullen. God wil een hechte relatie met u hebben, en één manier om daar te komen is door uw oprechte gebeden tot Hem waarmee u pleit op de geweldige beloften die Hij u in de Bijbel geeft. In ons programma van vandaag, "Gebeden en Beloften", kijken wij naar de spannende sleutels tot effectief gebed, en we kijken ook naar de fantastische beloften die God wil dat u claimt. Wij bieden u ook dit inspirerende, gratis boekje aan, "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed." Noteer de contact informatie om uw gratis exemplaar te bestellen. Al onze boeken zijn gratis en voor niks te bestellen. Wij willen u deze waardevolle Bijbelse kennis geven en wij hoeven er niets voor terug.

Vele miljoenen, zelfs miljarden mensen in de wereld van vandaag zien het nut van bidden niet in. Zij handelen uit eigenbelang en denken dat hun wereldse leven de beste manier is om een weg te vinden in de moderne wereld. Maar er komt meestal een tijd in ons leven dat we ons realiseren dat wij onszelf niet kunnen redden. Wij hebben een grotere macht of kracht nodig om ons te helpen. De oude koning David was heel menselijk, maar hij riep God aan wanneer hij in de problemen zat. Vele van de psalmen tonen ons Davids hartgrondige gebeden tot God. Als u een Bijbel bij de hand heeft, ga dan naar Psalm 6. Psalm 6, vers 5. David riep tot God, "Keer terug, HEERE, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid."

Heeft u ooit zo gebeden? Ik wel. Ik heb God in tijden van nood gevraagd om mij te redden. Let op Davids gebed in vers 2. Hij deelt zijn stress en pijn met God en vraagt God om hem te genezen. "HEERE, straf mij niet in Uw toorn, "bestraf mij niet in Uw grimmigheid! "Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt."

Maar ziet u ook dat David God een reden gaf om hem te genezen? Vergeet niet dat David een man naar Gods hart was, zoals er staat in Handelingen 13, vers 22. Welke reden gaf David God om hem te genezen? Psalm 6, vers 5, "Want in de dood is er geen gedachtenis aan U, wie zal U loven in het graf?"

Met andere woorden, David zegt dat God hem moet genezen zodat hij, David, door kan gaan met God loven en aanbidden. David was vurig, deelde oprecht zijn gevoelens in zijn gebed. In het inspirerende gratis boek dat wij vandaag in de aanbieding hebben, "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed" schrijft auteur Dr. Roderick Meredith, en ik citeer, "Ik kende eens een uiterst toegewijde "en ijverige dienaar van God, die dikwijls zei: "'Broeders, één van de redenen waarom wij in onze moderne "'maatschappij niet meer antwoorden op gebed verkrijgen "'is omdat wij onze harten niet in onze gebeden leggen!' "Eén van de sleutelverzen die hij dan aanhaalde uit de Bijbel was "Hosea 7:14, dat één reden beschreef "waarom God de gebeden van de "oude Israëlieten niet verhoorde.  'Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart.'" Dat is op pagina 15 van "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed." Ja, één van de 12 sleutels tot verhoord gebed is vurig bidden. Ons gratis boekje geeft nog 11 sleutels tot verhoord gebed uit de Bijbel. Dit inspirerende gratis boekje helpt u ook met uw Bijbelstudie, Dus bel direct om uw gratis exemplaar te bestellen, "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed." Vraag gewoon om het boekje over gebed. U kunt dit gratis boekje ook bestellen op onze website: wereldvanmorgen.nl. Bel nu. TWAALF SLEUTELS TOT VERHOORD GEBED Bij deze aanbieding ontvangt u ook uw gratis abonnement op het "Tomorrow's World" tijdschrift, vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke vraagstukken van vandaag. En ga ook alstublieft naar wereldvanmorgen.nl/digital. Een digitaal abonnement wordt direct naar uw e-mail verstuurd, sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog.

In het eerste deel van ons programma zagen we dat God al onze behoeften kent. Jezus gaf ons deze instructie in Mattheüs 6, vers 7, "Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, "want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord "zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt." Dat is Mattheüs 6:7-8.

Als God al weet wat wij nodig hebben, waarom zouden we Hem dan vragen? Omdat God een liefhebbende Vader is, en Hij wil dat wij als Zijn kinderen op Hem vertrouwen, op Hem steunen, en dagelijks met Hem praten. Zoals Jezus ons vertelde in Mattheüs 6, vers 11, "Geef ons heden ons dagelijks brood." Ja, beste kijkers, we moeten elke dag bidden. Mattheüs 7, vers 11 vergelijkt menselijk ouderschap met Gods ongelofelijke liefde. Uw Bijbel laat precies zien hoeveel onze Hemelse Vader van ons houdt. Dit leest u in Mattheüs 7, vers 11. "Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven,  "hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is,  goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden."

Wat heeft u nodig? Er is een verschil tussen hebzuchtige verlangens en natuurlijke behoeften. God waarschuwt dat een zelfzuchtige, begerige houding zeker leidt tot onbeantwoorde gebeden. Ga in uw Bijbel naar Jakobus 4. Luister naar deze fantastische onthulling. Jakobus 4:1, "Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? "Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, "die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? "U verlangt naar iets en krijgt het niet. "U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen  "en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd,  "maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. "U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt,  met het doel het in uw hartstochten door te brengen."

Hier in Jakobus onthult God de verbluffende oorzaak van oorlog, de mentaliteit van begeerte en hebzucht die leidt tot geweld en oorlog. Dat is de geschiedenis van de mensheid. God vertelt ons ook dat bidden met een begerige houding leidt tot leegte en ijdelheid. Watvoor houding verwacht God voor verhoord gebed? In uw Bijbel heeft u misschien de tussenkop, "Nederigheid verhelpt wereldsgezindheid." De apostel Jakobus schrijft in vers 10, "Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen." Dat is Jakobus, vers 10.

Hier is één van Gods vele beloften aan u. Als u zich vernedert voor God, zal Hij u zegenen. Hij zal u verhogen. Hoe kan u zich vernederen? Lees de voorafgaande verzen in Jakobus 4, vers 8. "Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.  "Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! "Besef uw ellendige staat en treur en huil. "Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. "Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen." Dat zijn verzen 8 tot en met 10. Naarmate wij meer nederigheid en berouw tonen komt God ons nader bij.

In ons inspirerende gratis boekje, "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed," benadrukt auteur Roderick Meredith een belangrijk principe, diep berouw van uw zonden. Beste kijkers, als u op een punt bent gekomen waarop u uw zonden hebt erkent en belijd voor God en Hem om vergeving hebt gevraagd, overweeg dan gedoopt te worden. Weet u nog hoe de kerk van het Nieuwe Testament begon op Pinksteren in 31 na Christus? De apostel Petrus sprak tot een grote menigte. En hoeveel werden er toen gedoopt? U kunt dit inspirerende verhaal in uw Bijbel lezen in Handelingen 2, vers 41, "Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd." Ja, 3000 werden er gedoopt om de kerk te stichten waarvan Jezus Christus het hoofd is. Zij gaven gehoor aan de opdracht van Petrus in Handelingen 2: 38. "Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van "Jezus Christus,  tot vergeving van de zonden;  en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."

Beste kijkers, wilt u uw leven veranderen en een ware, oprechte Christen worden, dan kunt u overal ter wereld onze vertegenwoordigers vinden. Zij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden over doop volgens de Bijbel. Bel het nummer op uw scherm of neem contact op via onze website, wereldvanmorgen.nl.

Ja, God verhoort de gebeden van hen die zich nederig maken. Het vergt moed om onze zonden en gebreken onder ogen te zien. Roderick Meredith schrijft het volgende over de noodzaak tot berouw. Ik citeer: "Wees alstublief eerlijk tegenover uzelf. "Het is eenvoudig om deze zeer duidelijke Bijbelse lering over het "gehoorzamen van Gods wet rationeel te benaderen en weg te redeneren. "Maar als u echte antwoorden op uw gebeden wilt, "moet u berouw hebben van het breken van de Tien Geboden – "wat de definitie van zonde is "(1 Johannes 3:4). "En u moet Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser aannemen "(Handelingen 2:38). "Dan moet u zich dagelijks meer en meer - met de hulp van "Gods beloofde heilige Geest - overgeven om het gehoorzame leven van Jezus Christus in u te laten leven."  Einde citaat. Dat was uit "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed," pagina 6.

Als Christus in u leeft, ervaart u een fantastische transformatie en kunt u genieten van een nieuwe manier van leven. Eén van de belangrijkste principes van verhoord gebed is om op Gods beloften te pleiten. Wat zijn die beloften die God u persoonlijk geeft in uw Bijbel? Misschien is het u ontgaan, maar we hebben al een aantal van Gods beloften geïdentificeerd.

 • God geeft goede gaven aan hen die tot Hem bidden, Mattheüs 7:11.
 • Zij die zich voor Hem vernederen, zal God verhogen, Jakobus 4:10.
 • Zij die God naderen, zal Hij naderen, Jakobus 4, vers 8.
 • Zij die zich bekeren en zich laten dopen, zal Hij de gave van de Heilige Geest geven, Handelingen 2:38.
 • Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Dat is Psalm 37, vers 4

Uw Bijbel bevat honderden geweldige beloften, u hoeft ze slechts te vinden en op ze te pleiten in gebed.

Wij zullen meer van deze fantastische beloften bespreken in het volgende deel van ons programma, maar eerst wil ik u nogmaals de gelegenheid geven om ons inspirerende gratis boekje te bestellen "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed." Deel deze sleutels met uw kinderen, met uw ouders, en met familie en vrienden. Dit inspirerende gratis boekje helpt u ook met uw Bijbelstudie en helpt u om een hechtere band op te bouwen met uw Hemelse Vader en met uw Verlosser Jezus Christus. Deze praktische principes kunnen een dramatisch effect hebben op uw leven en het leven van uw familie en vrienden. Hier is een aantal van deze 12 sleutels. Vergeef anderen. God verhoord dikwijls de onbekeerde persoon. Vraag God om u te kneden en te modelleren. Dit gratis boekje bevat meer essentiële informatie dan wij in dit programma kunnen bespreken, dus bel nu en bestel uw gratis exemplaar, "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed."

Vraag gewoon om het boekje over gebed. Bel nu. Onze aanbieding van vandaag is helemaal gratis. Geen kosten, geen verplichtingen. Kom langs op wereldvanmorgen.nl, vind ons op Facebook, kijk mee op YouTube, en volg ons op Twitter.

Wij zijn allemaal blij als een vriend of familielid ons verrast met een geschenk, vooral als we het niet verdiend hebben. Misschien herinnert u zich een speciaal geschenk dat u als kind kreeg van uw ouders. Of als ouder heeft u een cadeau van uw kinderen gekregen op Moederdag of Vaderdag. Misschien wil uw vriend u ten huwelijk vragen. Misschien willen familie en vrienden uw trouwdag vieren. Soms geven mensen u een geschenk ter ere van uw lange leven bij een special mijlpaal.

Beste kijkers, realiseert u zich dat uw Hemelse Vader u nog liever speciale geschenken geeft dan uw dierbaren op aarde? Kijk in 2 Petrus. Hier zien we de volle omvang van de zegen die God u wil geven. U ziet in 2 Petrus 1:2 vier geweldige gaven die God voor u heeft. Allereerst zegt Hij dat Hij ons alles heeft gegeven wat tot het leven en de godsvrucht behoort. De wereld volgt de weg van de dood, niet de weg van het leven. De wereld volgt de weg van de goddeloosheid, niet de weg van de godsvrucht. Hier is de weg naar veiligheid, vrede en geluk. Ten tweede zien we in deze openbaring van de apostel Petrus dat God ons buitengewoon grote en kostbare beloften geeft. Beste kijkers, als u wilt dat uw gebeden verhoord worden, dan moet u Gods beloften lezen en herkennen in uw Bijbel, Zijn beloften geloven, en op deze beloften pleiten in gebed. Ja, het zijn buitengewoon grote en kostbare beloften. Ten derde, door deze beloften neemt u deel aan de Goddelijke natuur. De gezindheid van het vlees en de wereld interesseert zich niet in de enige weg naar ware liefde, maar u kunt de bijzonder Goddelijke liefde en Goddelijke natuur hebben, zoals Jezus Christus ons voorleefde. U kunt Goddelijke liefde hebben. Dat is zelfs een belofte die God ons Geeft in Romeinen 5:5. "En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is." Dat is de Herziene Statenvertaling. Er is een vierde, geweldig geschenk dat de apostel Petrus beschrijft, 2 Petrus 1, vers 4. Zij die in de ban zijn van wereldse gewoonten en verslavingen, kunnen die ontvluchten, nadat zij het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht zijn.

Beste kijkers, God wil u deze geweldige geschenken geven. U hoeft deze beloften slechts te lezen in uw Bijbel en God in vertrouwen en nederigheid te vragen om naar Zijn wil en Zijn beloften te leven. Lees die passage in 2 Petrus nauwkeurig en in gebed.# Ons inspirerende gratis boekje dat wij u vandaag mogen aanbieden helpt u pleiten op deze opmerkelijke beloften. Vergeet niet om "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed" te bestellen. Bel het nummer op uw scherm of vraag dit boekje aan op onze website: wereldvanmorgen.nl. Welke andere parels van beloften - zo noem ik ze - biedt God u aan in Zijn Heilige Schrift, de Bijbel? Ga in uw Bijbel naar het boek Filippenzen. Hier vinden we in één zin een fundamentele belofte. Ontbreekt het u aan basis behoeften voor uw familie of uw huis? Wat hebt u werkelijk nodig? Let op deze belofte in Filippenzen 4:19. "Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus."

In de beroemde Bergrede, vertelt Jezus zelf van Gods liefde en bereidheid om ons in onze dagelijkse behoeften te voorzien Ga in uw Bijbel naar Mattheüs 6:31. Hier geeft Jezus voorbeelden van Gods voorzienigheid voor de vogels en voor het gras op het veld. Hij benadrukt Gods verlangen oneindig veel meer te geven aan Zijn menselijke kinderen. Mattheüs 6:31, "Wees daarom niet bezorgd "en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? "of: Waarmee zullen wij ons kleden? "Want al deze dingen zoeken de heidenen. "Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. "Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden."

Uw Verlosser zegt dat uw behoeften u erbij gegeven zullen worden. Beste kijkers, er is geen relatie op aarde die zo belangrijk is als uw relatie met uw Hemelse Vader en uw Verlosser Jezus Christus. Als u met heel uw hart bidt in overeenstemming met Gods wil, dan verhoort Hij u, en zal Hij overvloedig voor u zorgen. Ja, er is een voorwaarde voor verhoord gebed en dit bespreken wij in het slot van ons programma. Maar laat mij u eerst aansporen om ons indrukwekkende, bemoedigende en inspirerende gratis boekje, "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed" te bestellen. God geeft ons geweldige beloften, maar Hij vertelt ons niet wanneer of hoe Hij deze zal vervullen. Wij moeten op Zijn beloften pleiten, en volhouden in gebed. Dr Meredith schrijft in ons gratis boekje "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed," ik citeer, "Als u werkelijk een diep verlangen naar iets heeft, "moet u het dag en nacht tot God uitschreeuwen - en het nooit opgeven. "God wil dat wij vasthoudend zijn. "Hij wil dat wij voortdurend met Hem wandelen, met Hem spreken "en met Hem omgaan – dag na dag in dit tijdperk "en uiteindelijk in alle eeuwigheid! "De apostel Paulus leert ons: 'Bid zonder ophouden' (1 Thessalonicenzen 5:17)." Dat is uit pagina 13, "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed." Beste kijkers, dit boekje geeft u de sleutels om uw gebedsleven te inspireren en uw Bijbelstudie opwindend te maken, en biedt oplossingen voor uw dagelijkse uitdagingen. Dit boekje is helemaal gratis. Er zijn geen verplichtingen, dus bel nu om uw gratis exemplaar te bestellen. Vraag gewoon om het boekje over gebed. Bel nu! TWAALF SLEUTELS TOT VERHOORD GEBED Bij deze aanbieding ontvangt u ook uw gratis abonnement op het "Tomorrow's World" tijdschrift, vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke vraagstukken van vandaag. En ga ook alstublieft naar wereldvanmorgen.nl/digital. Een digitaal abonnement wordt direct naar uw e-mail verstuurd, sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog.

In ons programma van vandaag heeft u in uw eigen Bijbel kunnen zien Wat voor ongelofelijke gaven en beloften God u wil geven. Laten we deze nog eens langslopen.

 • God geeft goede gaven aan hen die tot Hem bidden, Mattheüs 7:11.
 • Zij die zich voor Hem vernederen, zal God verhogen, Jakobus 4:10.
 • Zij die God naderen, zal Hij naderen, Jakobus 4, vers 8.
 • Zij die zich bekeren en zich laten dopen, zal Hij de gave van de Heilige Geest geven, Handelingen 2:38.
 • Psalm 37:4, Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
 • God zal u voorzien van alles wat u nodig hebt, Filippenzen 4:19.
 • God heeft ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. 2 Petrus 1, vers 4.

Dit, beste kijkers, is slechts een klein aantal van Gods kostbare beloften die Hij u wil geven. Maar zoals ik eerder al zei, er is wel een voorwaarde voor het ontvangen van deze beloften. We hebben het eigenlijk al gelezen. Ga naar Mattheüs 6:33 in uw Bijbel. Ik heb alle gemeenten die ik door de jaren heen heb geleid verteld dat zij echt dit vers moeten kennen en ernaar handelen. Mattheüs 6, vers 33, "Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden."

Ja, u moet eerst het Koninkrijk van God zoeken. Dat is volgens uw Verlosser uw prioriteit in het leven. Anders zoekt u een zelfzuchtig heil dat God u niet zal geven voor uw eigen bestwil. Maar naarmate u dagelijks bidt tot uw Hemelse Vader, en terwijl u bidt, "Uw Koninkrijk kome," zoals Jezus ons geleerd heeft in Mattheüs 6, vers 10, zal God Zijn geweldige beloften vervullen, "Al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." Met andere woorden, alles wat u nodig hebt zal u gegeven worden.

Wij moeten ook in nederigheid bidden, zoals we eerder in het programma hoorden. De apostel Jakobus bezweert ons, "Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen." Dat is Jakobus 4, vers 10. Jezus leerde ons ook om Gods wil te zoeken en niet onze eigen wil als we bidden. Jezus leerde ons bidden, "Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde." Dat is Mattheüs 6, vers 10.

Beste kijkers, uw Bijbel toont u een geweldige, opwindende levenswijze waarin u zich kunt verheugen in liefde en vrede. Dat leven is gebaseerd op een liefdevolle relatie met uw Hemelse Vader en met uw Verlosser Jezus Christus. Dit gratis boekje helpt u groeien in die liefdevolle relatie en brengt meer liefde, vreugde en vrede in uw leven. Zorg dat u uw gratis inspirerende boekje bestelt: "Twaalf Sleutels tot Verhoord Gebed."

Wij zien u graag iedere week terug bij "De Wereld van Morgen" of kijk online wanneer u maar wilt. Terwijl de wereld zich blijft ontrafelen en ten onder gaat, Hebt u aanmoediging, geloof en waarheid nodig uit uw Bijbel. Gerald Weston, Wallace Smith en ik blijven de inspirerende leer van Jezus Christus met u delen, het bemoedigende goede nieuws van het komende Koninkrijk van God, en de spannende eindtijd profetieën en wat die betekenen. Dus kijk vooral volgende week weer hier op dezelfde tijd. Om te profiteren van de gratis aanbieding van vandaag of om het programma van vandaag nu of op een ander tijdstip te bekijken, ga dan naar wereldvanmorgen.nl, vind ons op Facebook, kijk op YouTube, en volg ons op Twitter.

Dit programma is geproduceerd door de Living Church of God. 

^