http://www.wereldvanmorgen.nl/bekijken_uitzendingen.php
logo

Waarom Kerstmis?

19 december 2018Rod McNair

Amerikanen zijn op het moment een verdeeld volk, en deze verschillen lijken dag aan dag groter te worden. Maar er is wel iets verrassends dat Amerikanen verenigd. Ondanks hun uiteenlopende meningen over praktisch alle andere zaken, vieren de meeste mensen in Amerika Kerstmis. Het Pew Research Centre deed in 2013 onderzoek naar kerstviering. Uit deze studie kwam dat 9 van de 10 Amerikanen Kerstmis vieren. 

Vertaling

Nu volgt een presentatie van "De Wereld van Morgen". DE WERELD VAN MORGEN Amerikanen zijn op het moment een verdeeld volk, en deze verschillen lijken dag aan dag groter te worden. Maar er is wel iets verrassends dat Amerikanen verenigd. Ondanks hun uiteenlopende meningen over praktisch alle andere zaken, vieren de meeste mensen in Amerika Kerstmis. Het Pew Research Centre deed in 2013 onderzoek naar kerstviering. Uit deze studie kwam dat 9 van de 10 Amerikanen Kerstmis vieren. Zelfs 80% van niet-christenen viert Kerstmis. Slechts 7% van Amerikanen zeggen dat ze Kerstmis helemaal niet vieren. Deze traditie is echt diep geworteld in de moderne Amerikaanse cultuur, en het is ook een belangrijk onderdeel van andere wereldculturen. Maar als je kijkt naar de fundamentele redenen om Kerstmis te vieren, dan zijn Amerikanen het weer oneens. Iets meer dan de helft viert het om religieuze redenen. Dit in tegenstelling tot een derde van de mensen dat het alleen viert als een cultureel feest zonder religieuze betekenis. En u? Viert u Kerstmis? En zo ja, waarom? Wat wij u vandaag vertellen in ons programma zal u wellicht verbazen, maar alles wat we bespreken is waar, onderbouwd door de Bijbel en de geschiedenis. Bestel ook uw gratis exemplaar van de speciale aanbieding van vandaag, ons informatieve boekje: "Is Kerstmis Christelijk?" Bel het nummer op uw scherm of ga naar dewereldvanmorgen.nl om uw gratis exemplaar aan te vragen. Waarom Kerstmis? Laten we deze vraag vandaag eens bekijken in "De Wereld van Morgen". VANDAAG MORGEN DE WERELD VAN MORGEN Wat hun reden ervoor ook is, bijna iedereen viert Kerstmis. Deze populaire traditie overstijgt landsgrenzen en maatschappelijke breuklijnen. Zoals de website history.com ons vertelt, ons moderne kerstfeest, waarschijnlijk het meest gevierde feest ter wereld, is het resultaat van honderden jaren seculiere en religieuze tradities van over de hele wereld. De website legt uit dat de traditie van de kerstboomstam in Noorwegen is begonnen. Duitsland is de oorsprong van de midwinter traditie om een dennenboom te versieren. De traditie om huis aan huis te gaan met een groep zangers om kerstliederen te zingen komt uit Engeland. Midden- en Zuid-Amerika richten zich vooral op de geboorte van Christus en de zogenaamde kerststal. In Australië, waar Kerstmis in hartje zomer valt gaat men naar het strand of buiten barbecueën. In de Filipijnen en andere subtropische gebieden ziet men zelden sneeuw, maar toch verschijnen overal ter wereld Kerstman- en rendierversieringen in de winkelcentra. Kerstmis heeft een universele aantrekkingskracht. Voor velen is dit feest het populairste en belangrijkste moment van het jaar geworden. Hoe is Kerstmis bij u? Dit is hoe Desmond Morris het beschrijft in zijn boek "Christmas Watching". "Waarom koopt die vrouw genoeg eten voor een weeshuis? "Waarom probeert die man een dennenboom "in de achterbak van zijn auto te proppen? "Waarom strompelt dat stel over straat "met een berg pakjes in hun armen? "Wat is er in vredesnaam aan de hand? "Het antwoord is, natuurlijk, dat het alweer bijna Kerstmis is. "De mensheid maakt zich op om het grote winterfeest te vieren. "Er zijn vele andere speciale dagen in het jaar... maar geen die zoveel indruk maakt als Kerstmis." Wij gaan winkelen, bakken, versieren, een boom optuigen, en dat is nog maar het begin. Het raakt bijna iedereen, en men is vol verwachting voor dit jaarlijkse gebruik. De schrijver merkt op dat met Kerstmis "Alles verandert. "Werk stopt. "Grote bedrijven komen tot stilstand. "Files lossen op in het niets. "Mensen eten anders, kleden zich anders "en versieren hun huizen anders. "Families komen samen in grotere groepen dan anders... "Kinderen voelen een soort magie in de lucht. "Er is een feestmaal met bijzonder eten en drinken. "Er worden cadeaus opengemaakt en spelletjes gespeeld. "Bovendien worden er allerlei speciale rituelen uitgevoerd—" Alles van een kus onder een maretak en kerstballen in de boom hangen tot de Christmas pudding aansteken en de Christmas crackers aan toe. Wij volgen een script. Er is een patroon, maar waarom? Wat betekenen al deze tradities? Morris eindigt met: "Waarom leven wij ons zo uit in deze vreemde tradities? "Wat betekent het allemaal "en waar komen al deze schijnbaar onlogische gebruiken vandaan "die elk jaar op 25 december en de dagen eromheen "plaatsvinden? "Hoewel wij met Kerstmis officieel de geboorte van Christus vieren, "is er vrijwel geen enkel verband tussen "de dingen die we tijdens het kerstfeest doen en het christendom, "laat staan een verband met de komst van het kindje Jezus... "Want het is veel meer dan een simpel religieus festival, "Kerstmis spreekt bijna iedereen aan. "Het is een landelijke gebeurtenis geworden. "Mensen die hun hele volwassen leven geen kerk binnen zijn geweest "voeren toch de kerstrituelen uit zonder hierbij stil te staan. Meestal hebben ze geen flauw idee waarom ze die dingen doen." Wat een opsomming van het belangrijkste feest van het jaar voor zowel belijdende christenen als niet-gelovigen. Gebruiken die vreemd en irrationeel zijn, Zonder de geringste verbinding met het christendom. Bent u bereid om uw tradities onder de loep te nemen en niet zomaar met de kudde mee te lopen, die rituelen uitvoeren zonder te weten waarom? Als u deze vraag wilt stellen, dan hebben wij een gratis boekje voor u dat u hierbij kan helpen. Het heet: "Is Kerstmis Christelijk?" Bel het nummer dat zo dadelijk op uw scherm verschijnt om uw gratis exemplaar te bestellen. Dit boekje stelt de vragen: Waarom heeft dit jaarlijkse feest zulke vreemde tradities? Waar komen die vandaan? En waarom leven zoveel mensen die vandaag nog na? Er staat veel meer informatie in dan wij u in deze korte tijd kunnen geven. U zult verstelt staan over de antwoorden. Volg niet zomaar de kudde, maar weet waarom u doet wat u doet. Dit boekje is helemaal gratis. Wij zullen u niet om geld vragen. Het is voor u, dus bel of schrijf ons vandaag voor uw gratis exemplaar. Wij geven u zo een adres om naar te schrijven of een telefoonnummer om te bellen, of ga online en bestel het op onze website. Het is voor u, en u heeft dit boekje nodig. Bestel uw exemplaar vandaag nog. Bij deze aanbieding ontvangt u ook uw gratis abonnement op "Tomorrow's World Magazine," vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke vraagstukken van vandaag. Ga ook alstublieft naar wereldvanmorgen.nl/digital en een digitaal abonnement wordt direct naar uw email verstuurd sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog. Welkom terug. Zoals we eerder al zeiden vieren veel mensen Kerstmis om eer en trouw te betuigen aan Christus. Hun antwoord op de vraag: "Waarom Kerstmis?" zou zijn "Nou, om Christus te aanbidden." Het is goed om Jezus Christus te eren en aanbidden. Hij is onze Verlosser. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof. Hij is de schipper van ons heil. Hij is de alfa en de omega. Hij is degene die is, die was, en die nog komen gaat. Hij zal wederkomen als Koning der koningen en Heer der heren over heel de mensheid. Het is goed om hem te aanbidden. De vraag is hoe. Tijdens zijn preek op de Olijfberg, stelt Jezus een interessante vraag. Deze staat in Lukas 6:46. Hij vraagt, "Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?" Vele gelovigen noemen Jezus Heer. Heer betekent meester, baas, meerdere, iemand die leiding geeft. Het bewijs zit in onze daden: stroken die met onze woorden? In ons dagelijks leven, in onze gewoonlijke rituelen, doen we wat Hij zegt? Zijn volgende uitspraak heeft een directe betrekking op ons leven nu, vanaf vers 47. "Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, "Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. "Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: "hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. "Toen de hoge vloed kwam, "sloeg de waterstroom tegen dat huis aan "en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd." Wij leven in onzekere tijden. Onze wereld wordt steeds gevaarlijker en steeds onvoorspelbaarder. Velen vrezen voor hun toekomst. Er zijn zware tijden voorspeld in profetieën, en toch zegt Christus bouw uw huis op de ware rots, en zelfs in de stormen die komen gaan in dit leven zal je stevig staan. Merk op wat er gebeurt als wij ons huis niet op Christus, de rots, bouwen. "Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man "die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. "Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, "stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot." Iedereen weet dat je een huis op een fundering moet bouwen. Die fundering moet stabiel en stevig zijn. Hij kan van rots of steen of beton zijn. Hij moet stevig zijn zodat het huis niet wegspoelt in een overstroming of een orkaan. Dus: waarop bouwt u de fundering van uw leven? En hoe zit het met uw kinderen? Helpt u hen om de juiste fundering voor hun leven te bouwen? Denk aan de moderne kersttradities. De meesten draaien om een fantasiefiguur dat van kinderen houdt, in een mythische slee vliegt op bovennatuurlijke snelheid, weet of je lief of stout bent geweest, en prachtige cadeautjes geeft aan brave kinderen. Ik weet het, we weten allemaal dat de Kerstman niet echt is. Hij is bedacht. Hij is een fantasiewezen. Maar wacht eens even. Er is iemand die echt bestaat die van kinderen houdt, die echt op bovennatuurlijke snelheid kan reizen, en die al onze daden en gedachten ziet. Hij weet echt of we lief of stout zijn geweest, en Hij beloont onze goede daden. Wie is Hij? Hij is Christus uit de Bijbel, en wij kunnen in de Schrift makkelijk verzen vinden die deze echte persoon beschrijven. Kijk bijvoorbeeld naar Mattheüs 19:13. "Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen "op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. "Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet "bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar." Elk jaar met Kerstmis, verkleed een man zich als de Kerstman en krijgt een centrale plek in onze winkelcentra. Uitgelaten kinderen wachten op hun beurt om even op zijn schoot te zitten en in zijn oor te fluisteren wat ze het liefst willen hebben. Maar hier in het geïnspireerde woord van God is een verslag van iemand die echt is, die leeft, en die toen Hij op aarde was bewezen heeft hoeveel Hij van kinderen houdt. Zelfs toen Zijn discipelen dachten dat Hij het te druk had maakte hij tijd voor hen. Hij liet ze dichtbij komen. Hij nam ze in Zijn armen. Hij legde Zijn handen op hun hoofd en Hij zegende hen. Hij bad voor hen. Dat is de Jezus Christus uit de Bijbel. Wie is echter voor uw kinderen, de Kerstman of Jezus Christus? Kijk naar een ander moment met onze Messias net na Hij is opgestaan. Het is uit Johannes 20:19. "Toen het nu avond was op die eerste dag van de week "en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, "uit vrees voor de Joden gesloten waren, "kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: "Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, "liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. "De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen." Onze cultuur verheerlijkt verhalen over een magisch figuur dat op kerstavond in onze huizen verschijnt met goede geschenken en zelfs een koekje of twee opeet voordat hij verdwijnt. Maar bedenk eens dat Jezus Christus na zijn opstanding echt de macht had om in een oogwenk naar waar dan ook op aarde te reizen en ook overal in het heelal, en hij kon zelfs in een gesloten kamer verschijnen toen de deur dicht was. Dat was duidelijk iets dat buiten de natuurlijke mogelijkheden lag. Zijn uw kinderen meer geboeid door mythische figuren met zogenaamde magische krachten dan Jezus de Christus van de Bijbel die echt bestond en wiens krachten zwart op wit beschreven staan? De Bijbel zegt dat Jezus als Hij terugkomt mensen zal belonen voor hun werk. Dit staat in Openbaring 22:12. "En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij "om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. "Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste." Jezus Christus weet wie er lief en wie er stout is geweest, en Hij zal ieder belonen naar zijn werk. Ja, verlossing is een gratis geschenk van God. Verlossing is uit genade, gebaseerd op ons geloof en gehoorzaamheid. Maar Jezus ziet wel wat wij doen en beloont onze toewijding aan Hem en onze liefhebbende, zorgzame goede daden aan onze naasten. Dus wie zouden wij moeten eren en aanbidden? Degene die echt door muren kan lopen en in een flits de aarde om kan reizen? Degene die echt onze gedachten kan lezen En weet of we lief of stout zijn geweest? Degene die echt van ons en onze kinderen houdt en dit heeft bewezen door Zijn leven voor ons te geven? Degene die ons verlossing brengt als geschenk vanwege ons geloof en omdat wij Hem liefhebben en gehoorzamen maar die ons ook zal belonen voor onze daden, onze liefde en onze zorg? En ondanks dit, aanbidt onze maatschappij een ander. Een fantasieheld die eerlijk gezegd de aandacht heeft afgeleid van degene die deze dingen echt doet. Dit is ook precies het punt dat Desmond Morris in zijn boek maakt "Christmas Watching", op p. 12 en 13. "De Kerstman begon als Nikolaas, "een vrome bisschop in de oude kuststad Myra "in wat nu zuidwest Turkije is... "Vanwege zijn gulle geschenken aan- en bescherming van kleine kinderen werd [Nikolaas] een erg populaire heilige in heel Europa..." Dan vertelt hij hoe door de eeuwen heen dit personage veranderd is en evolueerde tot wat we nu hebben, namelijk Santa Claus. "De naam Kerstman [werd samengevoegd] "met de persoonlijkheid van Santa Claus, "en zo ontstond ons eigen, enorm populaire kerstpersonage. "Tot woede van de vromere geestelijken "werd Santa uiteindelijk populairder dan Jezus bij het moderne kind. "Bepaalde groepen binnen de kerk vonden dit schandalig, "maar zij konden niks doen om te voorkomen dat hij het middelpunt "van het kerstfeest zou worden... De Kerstman, oftewel Santa Claus, was niet meer weg te denken." Is de Kerstman tastbaarder voor kinderen dan Jezus Christus? En zo ja, is dit dan niet een teken dat er iets ernstig mis is? Lijkt het niet wat raar dat een verzonnen personage de plaats kan innemen van degene die echt bestaat en wonderbaarlijke dingen kan doen? Wij moeten allemaal de echte God beter leren kennen. En ook onze Verlosser, die spoedig terugkomt als Koning der koningen. Wij moeten de verzonnen bedriegers die Zijn plaats willen innemen herkennen en verwerpen. Dit is zo'n belangrijk onderwerp dat wij een heel boekje eraan wijden. Het heet "Is Kerstmis Christelijk?" Het geeft u een enorme hoeveelheid informatie waaraan we in dit programma maar weinig tijd kunnen besteden. Het bevat hoofdstukken als: "Waarom 25 december?" "Wanneer werd Jezus geboren?" "Dromen over een commerciële Kerst?" "De Kerstman: grappig of gewoon bedrog?" En "Altijd groene bomen en planten en andere kersttradities". Misschien weet u nog niet van de ware oorsprong van Kerstmis. Dit is het moment om hier achter te komen. "Is Kerstmis Christelijk?" zal u in detail informeren over de feiten over de oorsprong van deze populaire maar misleidende traditie. Dus bel of schrijf vandaag nog om uw gratis exemplaar te krijgen. Wij willen van u horen. Wij willen u dit belangrijke boekje gratis toesturen. Dus stel het niet uit, maar bestel uw exemplaar direct. Onze aanbieding van vandaag is helemaal gratis. Geen kosten, geen verplichtingen. Kom langs op wereldvanmorgen.nl, vind ons op Facebook, kijk mee op YouTube, en volg ons op Twitter. In het vorige onderdeel keken we naar mensen die Kerstmis vieren om religieuze redenen, maar veel mensen vieren het om seculiere, niet-religieuze redenen. Zij zien het als een tijd om met vrienden en familie door te brengen en om goede wil en positieve gevoelens aan te wakkeren. Het is goed om bij de mensen van wie we houden te zijn. God heeft ons gemaakt. Hij heeft ons in families geplaatst. Hij heeft het zo gemaakt dat wij hechte banden met anderen willen. En samen eten, alleen al samen eten, sterkt de banden tussen mensen. Maar moeten onze maaltijden en speciale gelegenheden gedurende het jaar alleen gericht zijn op samen zijn met elkaar? Moeten deze speciale gelegenheden niet ook ruimte maken voor hem die ons zo gemaakt heeft? Interessant genoeg heeft zelfs het Engelse woord holiday op zich een link met religie. Je kan het woord holiday niet loskoppelen van godsdienst. Het woord holiday is een samenvoeging van twee woorden: Holi- en day, oftewel holy en day, een tijd om bij onze hemelse Schepper te zijn. Samen het brood breken deed men al in de vroege kerk maar wat voor feestdagen vierden ze? Er is zelfs een fascinerende beschrijving van zo'n dag in uw Bijbel. Het gaat over het oogstfestival dat het Loofhuttenfeest heet, een feest dat Jezus zelf vierde. Luister naar deze omschrijving en zie zelf of dit niet klinkt als een geweldig familiefeest. Het staat in Deuteronomium 14:23, en we lezen dit in de Herziene Statenvertaling. "Voor het aangezicht van de HEERE, uw God, "op de plaats die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, "moet u de tienden van uw koren, "van uw nieuwe wijn en van uw olie, "en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, "om de HEERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen. "Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: "runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, "ja, alles wat uw ziel maar wenst. "Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u verblijden, u en uw gezin." Wie zou er niet genieten van zo'n feestmaal van heerlijke biefstuk en mals gebraden lam, opgediend met lekkere vruchten en groenten, en misschien ook een glas goede wijn uit uw eigen wijngaard? Stel u voor, meerdere generaties van één familie rond de tafel, samen lachen, verhalen vertellen, plagen, elkaar een beetje voor de gek houden en genieten van elk moment. Dit alles in de context van samen leren om van hun Schepper God te houden en hem te dienen. Niet alleen bracht God zo families bij elkaar, maar de hele gemeenschap deed mee. Een onderdeel van het feest was ook liefdadigheid aan hen die anders alleen zouden zijn: de weduwen, de wezen. Hij gaat verder en zegt in vers 29: "de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn, "[kunnen komen] en kunnen ... eten en verzadigd worden; opdat de HEERE, uw God, u zegent in al het werk dat u doet." Wat een fijne tijd. Wat een vreugdevolle gelegenheid met herinneringen die je kan koesteren. Wie zou hier nu niet aan mee willen doen? De Bijbel vertelt ons in Zacharia 14:16 dat ditzelfde Loofhuttenfeest volgens de profetieën door heel de mensheid gevierd zal worden tijdens de duizendjarige heerschappij van Christus. Dit is hetzelfde festival dat Jezus, de apostelen, en de vroege kerk elk jaar vierden. Als u meer wilt weten over deze fantastische festivals en hoe ze verschillen van onze huidige tradities, bestel dan uw eigen exemplaar van ons gratis boekje: "Is Kerstmis Christelijk?" Het is geweldig om samen te komen met familie en vrienden om een maaltijd te delen en samen te zijn, maar moeten we niet ook Hij die ons gemaakt heeft uitnodigen? En zouden we dit niet doen volgens Zijn instructies? U vindt alle antwoorden in dit gratis boekje: "Is Kerstmis Christelijk?" Bel of schrijf ons of download het vandaag nog. Bij deze aanbieding ontvangt u ook uw gratis abonnement op "Tomorrow's World Magazine", vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke vraagstukken van vandaag. Ga ook alstublieft naar wereldvanmorgen.nl/digital en een digitaal abonnement wordt direct naar uw email verstuurd sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog. Jezus Christus is onze Verlosser. Hij kwam vrijwillig op aarde. Hij leefde en stierf voor ons, voor u, en voor mij om ons te verlossen van onze zonden. Hij zal terugkomen als Koning der koningen En Heer der heren. Het is goed om Hem te aanbidden, maar wij moeten de koning aanbidden zoals de koning ons zegt Hem te aanbidden. God vertelt ons in Jeremia 10:2 "U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, want de gebruiken van die volken zijn onzinnig". Dat is zijn opdracht aan ons. In Deuteronomium 12:30 staat ook: "[vraag] niet naar hun goden, "door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, "zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij!" Als ons tradities religieus zijn maar niet Bijbels, lopen we iets geweldigs mis. Als onze rituelen werelds zijn en de God die ons het leven gaf niet erkennen, lopen we iets geweldigs mis. Er moet iets beters zijn. Merk op hoe Christus een aantal leiders waarschuwde die veel rituelen uitoefenden zonder de ware God te erkennen. Het staat in Markus 7:9. Hij zei: "U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde "om u aan uw overlevering te houden! "en zo maakt u Gods Woord Krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u." Wij hier bij "De Wereld van Morgen" leggen ons toe op het naspeuren van de echte waarden en rijkdom van het leven zoals de Bijbel die voor ons blootlegt. Wij willen u helpen. Wij zijn hier om u te helpen in uw reis met God en in uw zoektocht naar de waarheid. Het is te belangrijk om maar te gokken als het draait om deze cruciale zaken. Wij moeten bekijken wat we doen en waarom, en dan moeten we handelen naar wat we ontdekt hebben. Kijk volgende keer weer. Gerald Weston, Richard Ames, Wallace Smith, en ik brengen u elke week het goede nieuws over uw fantastische toekomst en de profetieën die uiteengezet worden in uw eigen Bijbel. En vergeet niet om het gratis boekje aan te vragen dat vandaag wordt aangeboden: "Is Kerstmis Christelijk?" Het is gratis. Het zal u de ogen openen voor deze belangrijke waarheid. Bedankt voor het kijken. Wij wensen u een goede week. Wij zien u volgende keer weer bij "De Wereld van Morgen." Bestel de gratis aanbieding van vandaag of bekijk het programma van vandaag nu of later op wereldvanmorgen.nl, vind ons op Facebook, kijk op YouTube, en volg ons op Twitter. Dit programma is geproduceerd door de Living Church of God. 

^