Er bestaat een kwaadaardig wezen in de wereld, wiens invloed op vrijwel elk niveau in de maatschappij gevoeld wordt. Dat wezen is Satan de duivel. Hoewel hij een bekend figuur is voor veel mensen, zijn er toch ook veel vragen: waar komt hij vandaan? Heeft God hem gemaakt? Elke schurk kent een ontstaansgeschiedenis, en de duivel vormt hierop geen uitzondering. Het is een waarschuwend verhaal, en de oorzaak van de tragedie komt neer op slechts één woord: TROTS