"Plannen vanuit het Vaticaan voor Europa" 

door Dr. Douglas S. Winnail


BRON: Commentary - April 2004

In juli 2003 heeft het Vaticaan de publicatie goedgekeurd van de Decaloog (de Tien Geboden) voor het oprichten van een nieuw Europa, voorgesteld door Paus Johannes Paulus - 10 punten, die de Katholieke Kerk heeft opgesteld om de huidige inspanningen van de eenheid van Europa te begeleiden. Het document heeft als thema "Ecclesia in Europa" [de kerk in Europa] en drukt de pauselijke hoop uit, dat Europeanen een "Europa van waarden" zal bouwen en niet alleen een "Europa van handelaren".

Deze voorgestelde Decaloog stelt dat "het Christendom de religie is van alle Europeanen" en dat het [Katholieke] Christelijke geloof het enige vaste fundament is en de enige garantie dat Europa "een familie van naties" en "een model voor andere naties in de wereld" zal zijn. Volgens de Paus "is dit de reden waarom in de toekomst de Europese grondwet zal verwijzen naar de religieuze erfenis van Europa" - voornamelijk het Christendom - en waarom de Katholieke Kerk een belangrijke rol moet spelen in het bouwen van een nieuw Europa. Terwijl de Kerk de waardigheid van elk mens verdedigt ziet de Paus "het Europa van de toekomst" als een Europa van liefde, die elke cultuur van solidariteit promoot.

De Vaticaanse Decaloog voor Europa is echter van groot belang, wat weinigen zich nu realiseren. Ondanks dat de plannen van de Paus voor Europa gevuld zijn met hoop en idealisme is de realiteit voor wat er te wachten staat voor Europa heel anders. Bijbelprofetieën in hoofdstuk 17 van het boek Openbaring beschrijven een federatie van tien naties, die zullen opstaan in Europa vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. De bijbel geeft aan dat deze federatie (het beest genoemd) voor een korte tijd bereden zal worden door een vrouw en dat dit politiek-economisch beest zich uiteindelijk zal keren tegen de vrouw "en haar berooid zal maken" (Openbaring 17:16-18). Bijbelprofetieën onthullen dat de ware toekomst van Europa gekenmerkt zal worden door strijd en verdeeldheid waarover de wereld geschokt zal zijn en zich zal verbazen (Openbaring 18:1-19) en een getuige zal zijn van het verval van een eens zo machtig en invloedrijke kerk.

In deze teksten staat de vrouw symbool voor een grote kerk die het politiek-economische beest dat zal opstaan in Europa, zal overheersen en beïnvloeden. De Decaloog, uitgebracht door de Roomse Paus, representeert duidelijk de intentie van de Katholieke Kerk om een dominante rol te spelen in de opkomende Europese federatie. Uit Bijbelprofetieën blijkt dat de opkomst van een machtige kerk die samenwerkt met een herenigde Europese federatie een bepalende gebeurtenis is, die de wederkomst van Jezus Christus inluidt. De Bijbel onthult dat de toekomst van Europa niet in overeenstemming is met de Vaticaanse plannen voor Europa! 

Voor meer informatie kunt u het boekje Het Beest van Openbaring lezen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Gods Feestdagen: Gods Meesterplan Van Behoud en Uw Uiteindelijke Bestemming