U kunt een fout hebben gemaakt, die mensen vaak maken als zij voor het eerst de geweldige en opwindende waarheid over Gods plan van behoud voor de mensheid beginnen te begrijpen. Als U weet hoe geweldig deze kennis is en hoe het Uw leven heeft veranderd is het vanzelfsprekend om dit in Uw vreugde met anderen te willen delen. Zeker, Christenen moeten hun geloof niet "onder de korenmaat" (Matteüs 5:15) verbergen. De grondslag, dat Christenen hun geloof moeten delen is echter door een Christelijk voorbeeld te zetten door hun gedrag. (1 Petrus 2:21) Inderdaad, wij moeten klaar staan om een antwoord te geven aan iedereen, die vraagt naar de hoop in ons. (1 Petrus 3:15) Maar zelfs als mensen ons niet over een leerstelling vragen, zien zij hoe wij ons gedragen. Als mensen Uw persoonlijk voorbeeld als een Christen zien - als zij ware Christelijke invloed op Uw leven zien - zijn zij in het algemeen meer bereid om Uw vragen te stellen over wat U gelooft.

Hoe verheugd U ook bent over wat God U leert, U kunt - door de kracht van Uw woorden - iemand niet in Gods Kerk "preken". De Bijbel maakt duidelijk dat een roeping van de Vader nodig is - niet de vreugde van een vriend of een familielid - om iemand in staat te stellen te begrijpen wat God heeft geopenbaard. Denkt U er aan, "Jezus antwoordde en zeide tot hen: .....Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij". (Johannes 6:43-45)

Inderdaad, God beslist wie Hij zal roepen - en wij weten uit Zijn woord, dat Hij slechts een relatief kleine handvol "eerstelingen" roept in dit tegenwoordig tijdperk, die deel zullen uitmaken van de "eerste opstanding" bij de terugkomst van Jezus Christus. Merkt U op: "Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden". (Judas 14) Alhoewel meer dan twee miljard mensen nu op aarde leven, die zich Christenen noemen is het feitelijke aantal ware Christenen, die God geroepen heeft veel minder dan dat.

Natuurlijk weten wij, dat God uiteindelijk iedereen, die ooit geleefd heeft de kans zal geven om de Bijbel te begrijpen en om eeuwig leven te ontvangen. "Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken". (Jeremia 31:33-34)

Voor de meeste mensen, die tegenwoordig het ware Evangelie horen zal het eenvoudig een waarschuwing zijn als getuigenis voor wat komen gaat. Uit de velen, die de waarheid horen prediken roept God slechts "een kleine kudde" in dit tegenwoordig tijdperk. (Lucas 12:32) Het grootste deel van de mensheid blijft verblind ( 2 Korintiërs 4:3-4) - en dit is een deel van Gods plan, omdat Hij weet dat deze mensen nog niet klaar zijn voor hun roeping. Inderdaad, om het licht van de waarheid te laten schijnen in het verstand van iemand, die verblind is, zal vaak vervolging brengen op degene die de lantaarn vast houdt. "Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat". ( 1 Johannes 3:13)

Laat dus Uw Christelijke daden voor U spreken. Als iemand U vragen stelt over Uw geloof, deel dan mee wat U geholpen heeft om te leren en te groeien. Maar denk niet dat U Gods waarheid kunt forceren aan degenen in Uw omgeving. Bidt dat God wil werken met degenen, die U liefheeft, maar vertrouw op Hem - niet op Uw eigen inspanningen - om te weten als het Zijn wil is dat zij geroepen worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: 

Wat IS een Echte Christen? 

en

Gods Plan voor de Mensheid: Uw Uiteindelijke Bestemming