Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel: “Stairway to Hell” door J.Charles Ogwyn, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2018.

Toen ik met mijn gezin langs de snelweg reisde die door het Amerikaanse binnenland slingert, werden we getroffen door de natuurlijke schoonheid van het landschap: kilometer na kilometer velden en bossen, met zo hier en daar wat kleine steden. En toen zagen we het. In juist deze omgevingen leek het zo misplaatst.

Als een gigantische vlek op een frisgewassen overhemd was er voor ons een schokkende visuele herinnering dat vuiligheid en slonzigheid niet beperkt zijn tot de rosse buurten van grote steden. Omlijst door een verder ongerept bos stond een eenzaam reclamebord met een advertentie voor een ‘amusementswinkel voor volwassenen.'

Sommigen verdedigen seksueel provocerende beelden als een kunstvorm die de schoonheid van het menselijk lichaam naar voren brengt. Een dergelijke bewering probeert het werk van de ware Kunstenaar te scheiden van Zijn bedoeling en instructies. God schiep onze menselijke vorm naar Zijn eigen beeld (zie Genesis 1:27). Zijn schepping is inderdaad schitterend en Hij zag deze ook als zodanig. Zijn bedoeling vanaf het begin was dat man en vrouw verenigd zouden zijn en één zouden worden binnen de grenzen van het huwelijksverbond. God schiep seks niet alleen voor voortplanting, maar ook als een uiting van liefde die een man en vrouw lichamelijk en emotioneel dichter bij elkaar brengt. Pornografie biedt voyeuristische seks in plaats van echte intimiteit.

Echte seksuele voldoening is iets dat alleen verkregen wordt binnen een gelukkige, liefdevolle, op God gerichte huwelijksverbintenis. Pornografie biedt de belofte van seksuele voldoening, maar het is slechts een illusie ̶ als een fata morgana in de woestijn. Velen worden er door verleid, en door de levensstijl die ermee verbonden lijkt, om er dan later door ervaring achter te komen dat de werkelijkheid leegheid en frustratie is.

De wijze koning Salomo waarschuwde voor het nastreven van ongeoorloofde seksuele bevrediging in Spreuken 5:3-5: "Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem, haar gehemelte is gladder dan olie, maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het graf;”. Daden hebben gevolgen en de resultaten die voortvloeien uit het zich uitleven in pornografie zijn allesbehalve aangenaam. Hoewel het begin misschien zoet is, is het eindresultaat bitterheid en dood, precies zoals men zou verwachten bij de onderste trede van een "trap naar de hel".

Onschadelijk amusement?

Pornografie exploiteert individuen voor de seksuele bevrediging van anderen. De bevrediging is tijdelijk en degenen die ernaar op zoek zijn doen dit tot hun eigen schade. Degenen die gegrepen worden door de illusie van pornografie en het ongeoorloofde beeldmateriaal dat ze is, volgen de belofte van plezier ". . . zoals een rund ter slachting gaat . . ." (Spreuken 7:22). Net zoals de rund met een emmer graan in de richting van het slachthuis verleid wordt, zo ook worden degenen die op ongeoorloofde seksuele bevrediging uit zijn, verleid in de richting van hun eigen vernietiging door de belofte van plezier.

Verre van ‘onschadelijk amusement’ is pornografie als een nationale kanker die te werk gaat door de meest fundamentele bouwsteen van onze samenleving ̶ het gezin ̶ aan te vallen. Voor velen is pornografie een verslavende poort die tot verdere ongeoorloofde seksuele activiteit leidt.

Pornografie wordt bij echtscheidingsprocedures vaak genoemd als een factor die meespeelde bij het uiteenvallen van huwelijken. Een verhandeling gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Sociological Association rapporteerde in 2016 de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat de kans op echtscheiding voor mannen verdubbelt en die voor vrouwen verdrievoudigt wanneer een partner begint met het kijken naar porno. De resultaten van pornografie zijn pijn en lijden, niet alleen voor degenen die ongeoorloofd amusement zoeken, maar ook voor degenen wier levens met de eersten verweven zijn: echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zusters. Verre van ongevaarlijk te zijn komt het ongeoorloofde beeldmateriaal met een niet te berekenen prijskaartje.

Voor meer leesmateriaal over de destructieve macht van pornografie en over hoe de verslaving overwonnen kan worden, kunt u ons Engelstalige artikel: “Pornography: Pleasurable Pastime or Toxic Threat?” lezen. U vindt het online op TomorrowsWorld.org.