We moeten allemaal wel eens onze hersenen ontspannen  ̶  maar kunnen we het ons veroorloven ze uit te schakelen?

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Thinking Biblically About Entertainment” door Mark Sandor, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van december 2022.

Een van de belangrijkste principes die iedereen, die in de voetsporen van Jezus Christus wil treden, kan toepassen, is om op basis van de Bijbel na te denken over een bepaald onderwerp – om onze hersens ingeschakeld te houden en 'afgestemd' te blijven op wat de Bijbel te zeggen heeft. En een heel belangrijk levensterrein waarop dit principe kan worden toegepast is het terrein van ons amusement.

In de wereld van vandaag kan dit een bijzondere uitdaging zijn, aangezien amusement meestal ontwikkeld wordt om ons te helpen te stoppen met denken. Als ik denk aan een deel van het amusement dat ik leuk vind, weet ik dat een deel van de reden waarom ik ervan geniet is omdat het niet mentaal belastend is  ̶  ik kan mezelf verplaatsen naar een gelukkige, fictieve plek waar superhelden schurken verslaan en het goede over het kwaad zegeviert.

Soms zijn verkeerde boodschappen in films of ander amusement zo zonneklaar dat ze onmiddellijk onze mentale filters activeren. Maar hoe zit het met entertainment waar we van houden, waar we niet zo snel kritisch over zijn? Star Wars bijvoorbeeld is mijn favoriete filmserie, maar kan ik deze wel gewoon gedachteloos tot me nemen?

Gebruik de Bijbel om de wereld te filteren

Er waren enkele punten waarvan ik me realiseerde dat ik ze uit mijn manier van denken moest filteren na met Star Wars te zijn opgegroeid. Ten eerste stelt deze serie oorlog als bijna mooi voor. De meeste PG- of PG-13-films¹ doen dit: personages slaken alleen maar een kreet en vallen omver als ze doodgaan, en de goeden kunnen legioenen slechteriken omver maaien, waarbij ze zelf zelden gewond raken. Het gevolg was dat ik opgroeide met de gedachte dat hoewel oorlog slecht klonk, het waarschijnlijk iets was dat ik wel zou kunnen overleven. Ik was gelukkig in staat om die manier van denken te ontgroeien, omdat ik een beter idee kreeg van wat oorlog werkelijk is. Onnodig te zeggen dat God oorlog nooit goedpraat, en dat Hij ernaar uitziet om er geheel een einde aan te maken (Mattheüs 5:9; Jesaja 2:2-4).

Ten tweede maakt Star Wars zijn slechteriken meestal gezichtsloos; stormtroepen zijn gewoon slecht en verdienen het om voor hun misdaden tegen ons sterrenstelsel genadeloos te worden neergeschoten. Maar wanneer we die wijze van denken toepassen op echte mensen, brengt het ons bij voorbeelden uit de geschiedenis zoals de Holocaust en andere gevallen van genocide. We moeten in gedachten houden dat ieder mens naar Gods beeld geschapen is en dat Gods meesterplan de opstanding omvat voor allen die gestorven zijn. Wanneer God nazi’s doet herrijzen (zie Mattheüs 12:41), denken we dan dat Hij ze gewoon weer zal laten neerschieten? Of zullen we hun aanmoedigen om zich te bekeren van hun slechte daden? Sommige nazi-soldaten behoorden letterlijk tot de stormtroepen – maar ondanks al hun kwaadaardigheid in deze tijd, waren het nog steeds menselijke wezens, geschapen naar Gods beeld, die in de opstanding, eindelijk open zullen staan voor de boodschap van Christus en hun kans zullen krijgen om zich te bekeren.

Bedenk ook dat in Star Wars de rebellen de goeden zijn. In de Bijbel zijn rebellen of opstandigen niet de goeden  ̶  onder hen vallen Korach, Absalom, Nimrod en Satan zelf. De overgrote meerderheid van de Bijbelse verwijzingen naar opstaan tegen , opstandigen, opstand en opstandig betreffen de houding en acties van de oude Israëlieten tegen God en Zijn wegen! Hoewel wij soms mensen niet moeten gehoorzamen vanwege onze grotere verantwoordelijkheid jegens God (Handelingen 5:29), is het duidelijk dat we moeten proberen de door mensen gevormde overheden zoveel mogelijk te gehoorzamen. David, de zoon van Isaï, is een groot voorbeeld voor ons: hij had alle reden om tegen koning Saul in opstand te komen, maar hij wachtte tot God de situatie zou oplossen. De Bijbel zegt ons dat we zo veel mogelijk moeten proberen om gehoorzaam te zijn, terwijl Star Wars de mentaliteit van rebellie viert.

En ondanks dit alles hou ik nog steeds van Star Wars en andere filmseries. Maar ik probeer mezelf eraan te herinneren nooit een Bijbelse mentaliteit of manier van denken te verwaarlozen. We moeten ervoor zorgen dat we de Bijbel gebruiken om de wereld en haar entertainment te filteren, anders zal de wereld ons snel meer gaan beïnvloeden dan de Bijbel. Laat de wereld niet subtiele berichten via films en ander amusement doen binnenglippen  ̶  hou uw hersenen ingeschakeld.

[¹- kinderfilms waarvoor een internationale norm of classificatie voorgesteld wordt om onder ouderlijke begeleiding te bekijken of misschien helemaal niet te bekijken, zoals in Nederland gebeurt door Kijkwijzer, NL red.]