Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Tomorrow’s World Magazine Grows in 2021” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari 2021.

Geweldig nieuws! Het aantal te verschijnen nummers van het Tomorrow's World magazine zal toenemen van zes tot tien per jaar [zoals de hoofdredacteur schreef in januari 2021]! Gedurende een jaar dat iedereen graag wilde zien eindigen, waarin economieën over de hele wereld stilvielen, maakte God het mogelijk dat Tomorrow’s World kon uitgroeien tot tien edities per jaar. Alleen voor april-mei en oktober-november zullen we nog een tweemaandelijkse uitgave hebben.

Vanaf volgende maand zullen we de omvang van het tijdschrift van 36 pagina's naar 32 reduceren, maar in de loop van het jaar ontvangt u in werkelijkheid meer dan 100 pagina's extra. God heeft ons in een positie gebracht waarvan we geloven dat deze voor lange tijd kan zijn, en we kijken ernaar uit om vaker contact met u te hebben. Deze uitgebreide jaarlijkse inhoud zal ook plaats bieden aan een grotere verscheidenheid van schrijvers.

Tegelijkertijd zag het jaar 2020 een stijging van 33 procent in Tomorrow's World-abonnementen waarbij ongeveer 100.000 abonnees in één jaar werden toegevoegd. Dit bracht ons op meer dan 420.000 abonnees van ons Engelstalige magazine voor januari 2021. Hoewel dit geweldig nieuws is, moeten we het aantal binnen de budgetgrenzen proberen te houden, en we doen dit met een actief verlengingsprogramma. Wanneer een abonnee gedurende een bepaalde periode helemaal geen contact met ons heeft opgenomen, sturen we die abonnee een oproep om het abonnement te vernieuwen. Aangezien het tijdschrift altijd gratis wordt en zal worden toegestuurd, willen we weten of mensen nog interesse hebben om het te ontvangen en of ze nog op het adres wonen waar we hun nummers naartoe sturen, of dat sommigen het magazine liever online lezen. En – onze excuses voor deze toevoeging  ̶ we willen ook weten of ze nog steeds onder de levenden zijn!

Daarom, als u een oproep vvoor verlenging ontvangt en dit tijdschrift nog steeds wilt ontvangen, retourneer dan zeker de oproep, vernieuw uw abonnement online of bel ons kantoor dat het dichtst bij u in de buurt is en laat ons weten dat u uw gratis abonnement op Tomorrow’s World wilt blijven ontvangen. Zoals ik onze medewerkers er soms aan herinner, ons doel is om een groot lezerspubliek te hebben, en niet alleen een groot aantal abonnees. Desalniettemin zijn we erg blij dat we zoveel nieuwe abonnees hebben  ̶ en we waarderen eveneens jullie oudgedienden die Tomorrow’s World al lang op waarde schatten.

Klaar voor een herstart?

Iedereen kijkt uit naar een helderder en minder traumatisch 2021  ̶ dat misschien wel of niet zal komen. Volgens de Bijbelprofetie moeten er vóór de terugkeer van Jezus Christus nog veel geopolitieke en culturele verschuivingen plaatsvinden. Vingerwijzingen van dramatische veranderingen zijn er overal om ons heen. Met alles wat er vorig jaar gebeurd is, is het te vergeven dat u niet op de hoogte bent van de 'Great Reset' [‘Grote Herstart’]. De meeste mensen zullen er waarschijnlijk spoedig meer over te weten komen, maar of deze in gang gezet zal worden is nog de vraag. Zo ja, dan zal onze wereld drastisch veranderen, zoals een opiniemaker tegenover The Hill zei:

Tijdens een virtuele bijeenkomst eerder in juni, georganiseerd door het World Economic Forum [Wereld Economisch Forum], maakten enkele van 's werelds machtigste ondernemingsleiders, regeringsfunctionarissen en activisten een voorstel bekend om de wereldeconomie te 'resetten' [‘herstarten’]. De spraakmakende groep zei dat de wereld in plaats van het traditionele kapitalisme een meer socialistisch beleid zou moeten adopteren, zoals vermogensbelastingen, aanvullende regelgeving en massale Green New Deal-achtige overheidsprogramma's (“Introducing the ‘Great Reset’, world leaders’ radical plan to transform the economy”, The Hill, 25 juni 2020).

Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, is van mening dat “alle aspecten van onze samenlevingen en economieën” gemoderniseerd” dienen te worden (The Hill). Het is duidelijk dat de Great Reset veel meer omvat dan het kwijtschelden van schulden  ̶ het stelt zich een totale herziening of reorganisatie voor.

Nogmaals, of iets dat elk land ter wereld zou treffen zelfs wel door mensen in gang gezet kan worden, is de grote vraag. Echter, zoals uitgelegd in het artikel van Dexter Wakefield: Bent u klaar voor de Grote Reset [te vinden op deze website], steunen bekende en machtige mensen de Grote Reset, en wat zou een betere tijd zijn om de wereld te 'resetten' dan nu, wanneer landen duizelen onder de economische gevolgen teweeggebracht door COVID-19? Burgers en naties zijn ook sterk verdeeld, en socialistische ideeën krijgen zelfs in de Verenigde Staten voet aan de grond.

Bewering van existentieel risico

Centraal in veel van de Great Reset staat klimaatverandering en de noodzaak om 'de planeet te redden' nu we nog tijd hebben. Of door de mens veroorzaakte klimaatverandering echt is of een van de grootste bedriegerijen aller tijden kan enigszins betwist worden, omdat dit idee reeds aan een groot deel van de wereld verkocht is. De alarmbellen rinkelen en volgens degenen die het idee promoten, is de tijd kort, waarmee de Great Reset nog meer urgentie krijgt. Neem nota van dit recente verhaal uit de Washington Post:

De Klimaatklok onthuld door kunstenaars Gan Golan en Andrew Boyd waarschuwde om 13:30 uur maandag dat er zeven jaar, 101 dagen, 17 uur, 29 minuten en 22 seconden waren voordat het koolstofbudget van de aarde op was, gebaseerd op de huidige emissiecijfers (How long until it’s too late to save Earth from climate disaster? This clock is counting down”, The Washington Post, 21 september 2020).

Wow! Nu u dit leest, zullen er volgens deze verklaring minder dan zeven jaar over zijn voordat het menselijk bestaan zoals wij dat kennen ten dode opgeschreven is! (Moment voor dramatische muziek.)

Degenen evenwel onder ons die wat langer geleefd hebben en nog steeds herinneringen hebben, die verder gaan dan die van een Zweedse tiener bij de Verenigde Naties, kunnen zich de alarmbellen herinneren over 'global cooling' in de jaren zeventig, hoe dit op de een of andere manier veranderde in 'global warming' een decennium of twee later, en hoe het uiteindelijk veranderde tot 'klimaatverandering' om alle eventualiteiten te dekken  ̶ en elke keer gepaard gaande met de aankondiging van een catastrofe binnen tien jaar als er geen drastische maatregelen zouden worden genomen.

Natuurlijk verandert het klimaat op aarde; we hebben perioden van afkoeling gehad waarbij grote ijsplaten een groot deel van het noordelijk halfrond bedekten. Dan was er de periode van opwarming van de aarde rond het jaar 1000 n. Chr.. Deze werd gevolgd door de 'Kleine IJstijd', die misoogsten, hongersnoden, ziekte, sociale onrust, veel culturele veranderingen en zelfs belangrijke geopolitieke veranderingen veroorzaakte. Als de mensheid onomkeerbare schade aan het klimaat op aarde toebrengt en we nog maar zeven jaar hebben om te handelen, dan hebben we inderdaad serieuze problemen. Maar het punt is dat klimaatverandering, inkomensongelijkheid, de economische crisis met duizelingwekkende particuliere en publieke schulden veroorzaakt door COVID-19, verschrikkelijke nationale verdeeldheid en maatschappelijke verwachtingen allemaal oproepen tot drastische actie doen toenemen. In tijden als deze kunnen er radicale beleidsveranderingen plaatsvinden, en hoewel dergelijke veranderingen in het begin misschien goed lijken, eindigen ze niet altijd goed.

Tomorrow’s World moedigt onze lezers aan om uit te kijken naar hoe Europa zich naar de voorgrond van de machtsstructuren van de wereld gaat bewegen om de landen van de Anglosfeer te vervangen. We weten ook dat er een korte periode van voorspoed zal zijn in de tijd van het einde (Openbaring 18-19). De Great Reset kan het begin zijn van die transformatie, of het kan voor de zoveelste keer een door mensen bedachte mislukte poging zijn die enkel tot een meer succesvolle latere transformatie zal aanzetten. De tijd zal het leren, maar de Great Reset is iets om in de gaten te houden. Iets dramatisch zal tien leiders samenbrengen onder de heerschappij van een charismatische, seculiere leider om wat het boek Openbaring “het beest” noemt te vormen, en de leider van die macht zal met een invloedrijke religieuze leider samenwerken (Openbaring 13; 17). Of het nu door de Great Reset of op andere manier tot stand komt, het is zeer goed mogelijk dat u dit zult zien gebeuren tijdens uw leven; volg dus zeker de ontwikkelingen in Europa en het Midden-Oosten op de pagina's van Tomorrow's World.