PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, March - April 2007

Machtige krachten werken samen in de hoop om binnen een decennium een Europese, politieke unificatie te bereiken. Duitsland zal deze inspanningen aanvoeren tijdens de termijn van zes maanden aan het roer van de Europese Unie in de eerste helft van 2007. Ook het Vaticaan legt haar gewicht en invloed in de poging om de landen van Europa in een nauwere unie te brengen. Bijbelprofetieën hebben reeds lang aangegeven, dat de wereld, net voor het einde van dit tijdperk, een heropleving zal zien van een machtige entiteit in Europa, die zal verrijzen uit de wortels van het Romeinse Rijk. (Daniël 2:40-45) Deze heropleving zal geholpen worden door een kerk, geleid door een invloedrijke, religieuze persoon. (Daniël 7:7-8; Openbaring 13; 17) Deze profetieën komen nu tot leven in nieuwsmakende gebeurtenissen!

Duitsland neemt de leiding

In januari van dit jaar begon Duitsland haar termijn van het EU voorzitterschap; de Duitse kanselier Angela Merkel zei, dat zij hoopte om de functie te gebruiken om grotere politieke éénheid in Europa te promoten en de EU grondwet te laten herleven, die in 2005 in de ijskast werd gezet na de afwijzing door Franse en Nederlandse kiezers. Persverslagen komen overeen, "Duitsland zal haar voorzitterschap van de EU gebruiken..... om een volledige versie van de Europese grondwet te bevorderen". (The Times, 4 december 2006) Tot op heden hebben 18 landen de grondwet geratificeerd; het document moet echter een unanieme bekrachtiging hebben van alle EU landen om officieel te worden. Alhoewel Duitsland en Frankrijk voorheen samengewerkt hebben om de EU te ontwikkelen, lijkt Duitsland nu onwillig om op de Fransen te wachten. Merkel heeft verklaard: "Duitsland heeft naast Frankrijk andere vrienden". (International Herald Tribune, 22-23 april 2006) Romano Prodi, premier van Italië merkte in een toespraak in Berlijn op, "vanwege de rol, die wij in het verleden hebben gespeeld en nu nog spelen, hebben Italianen en Duitsers - samen - de historische en ik zou zeggen morele plicht om de verantwoordelijkheid te nemen om het proces van politieke en grondwettelijke integratie te hervatten". (www.socialistgroup.eu) De Hr. Prodi moedigde zijn gehoor in Berlijn aan om "dapper te zijn" en "iets moedigs te doen" als zij "hun gezamenlijke project opnieuw lanceren". (ibid.) Toen hij op een congres in Portugal sprak verklaarde Prodi, "2007 moet het jaar worden voor het opnieuw lanceren van Europa". Een Duitse diplomaat, die de zwakheid van de tegenwoordige Europese leiders opmerkte, zei dat Duitsland "dit sneller naar voren kon brengen, dan iemand zich realiseert"! (The Times, 4 december 2006)

Het Tijdschema

De komende aantal jaren kunnen van het allerhoogste belang blijken te zijn voor Europa en de wereld. Een deskundige verklaart: "De leiders van Frankrijk en Duitsland zijn een nieuw tijdschema overeengekomen om te proberen de EU grondwet weer tot leven te brengen..... Beide leiders [Jacques Chirac en Angela Merkel] kwamen overeen..... dat het constitutionele verdrag tijdens het Duitse voorzitterschap opnieuw zal worden bekeken..... Onder het Franse voorzitterschap in de tweede helft van 2008 zal het besprekingsproces tot een conclusie worden gebracht en worden concrete beslissingen gemaakt". (euobserver.com, 7 juni 2006) Chirac zei, dat hij "er op vertrouwt, dat het Duitse voorzitterschap het schip in de juiste richting stuurt". (ibid.) De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier heeft verklaard, "wij hebben zo spoedig mogelijk een grondwet nodig.... zodat wij voordeel kunnen halen uit een betere vertegenwoordiging in buitenlandse zaken en veiligheidskwesties". (euobserver.com, 5 september 2006) Steinmeier "gaf ook aan, dat Berlijn een 'strategisch plan' zal presenteren voor de bekrachtiging van de grondwet aan het einde van haar voorzitterschap, in de vroege zomer van 2007". (euobserver.com, 7 april 2006) Het resultaat van al deze onderhandelingen is dat "Duitsland de EU grondwet in 2009 door heel de EU geratificeerd wil hebben". (ibid.)

De Godsdienst Factor

In de 50 jaar sinds het Verdrag van Rome in 1957 werd getekend hebben Europese leiders getracht om een verenigd Europa op te bouwen op een seculierfundament van verdragen en economische regelingen. Deze inspanningen waren echter niet voldoende om het karwei te klaren. Nu zullen de inspanningen een andere factor inhouden - religie. Kanselier Merkel "heeft zich uitgesproken voor eenverwijzing naar God in de grondwet..... Het is de eerste keer, dat Berlijn zich uitgesproken heeft voor een Christelijke verwijzing in de EU grondwet". (euobserver.com, 26 mei 2006) Merkel, de dochter van een Protestantse dominee, herhaalde haar zienswijzen na een zomer audiëntie met de in Duitsland geboren paus Benedictus XVI: "Ik onderstreep mijn mening, dat wij een Europese identiteit nodig hebben in de vorm van een constitutionele grondwet en ik denk, dat het gekoppeld moet zijn aan Christendom en God, want het Christendom heeft Europa op een onmiskenbare manier gevormd". (euobserver, 29 augustus 2006)

Duitsland moet in dit streven steun krijgen van voornamelijk Rooms Katholieke landen, zoals Spanje, Italië en Polen, die een eerdere poging steunden om in de grondwet naar het Christendom en God te verwijzen.

De oproep voor de samenbundelende macht van religie is geen verrassing. Jacques Delors, de voormalige voorzitter van de Europese Commissie zag denoodzaak voor Europa's stichters "om Europa een ziel te geven, om haar spiritualiteit en betekenis te geven". (cec.kek.org) Om de macht van religie aan te boren om de grondwet te laten herleven en het Europese integratieproces opnieuw te starten, heeft de Conferentie van Europese Kerken zich ingezet "om bij te dragen aan de bouw van een Europa, waarin wij ons thuis kunnen voelen en trots op zijn. Kerken, samen met hun verwante organisaties en instellingen, zijn klaar om de partners van de Europese politieke instellingen te worden". (ibid.) Eurocommissaris Jan Figel zei aan een groep van 60 Europese kerkleiders, "Europese instellingen moeten in voortdurende dialoog zijn met kerken, geloofsgemeenschappen en burgergemeenschap". (christiantoday.com) Europese bisschoppen hebben een op de voorgrond tredende groep opgericht - bestaande uit alleen Rooms Katholieken - om de insluiting van een verwijzing naar Christendom te bepleiten en "een politieke verklaring van de waarden en idealen van de EU" te beïnvloeden in Berlijn op 25 maart 2007 - de 50ste verjaardag van het Verdrag van Rome, dat het fundament van de huidige EU heeft gelegd. (euobserver.com, 11 september 2006) De tekst van de bisschoppen verklaart, "de Christelijke stempel op het Europese project is een onbetwistbaar feit geweest..... de grondleggers van de unie..... werden geleid door waarden zoals mensenrechten, gerechtigheid, solidariteit, subsidiariteitsbeginsel..... en democratie..... deze waarden zijn in overeenstemming met het Katholieke sociale onderwijs". (euobserver.com, 19 december 2006) Aan alle immigranten, die naar Europa komen zal worden vereistzich aan deze waarden aan te passen. (euobserver, 16 mei 2006)

De toenemende zichtbare inspanningen van religieuze personen - vooral Rooms Katholieke leiders - om de Europese grondwet weer tot leven te brengen nadat deze was verworpen door Franse en Nederlandse kiezers en door verschillende politieke leiders "krachteloos" was verklaard, zijn in overeenstemming met lang overdachte profetieën over het einde van dit tijdperk. De Apostel Johannes schreef over een luipaardachtig beest (een politieke-economische-militaristische entiteit) die eendodelijke wond ontvangt, die verrassend is genezen en over een lamgelijkend beest (een religieuze entiteit), die een rol speelt in de genezing van de wond, leven geeft aan het beest en de wereld ertoe brengt om het eerste beest te vereren. (Openbaring 13:1-15) Johannes openbaart ook, dat politieke leiders, die zich aansluiten bij dit beest, zich vertrouwelijk inlaten met een grote kerkorganisatie, die deze eindtijd beestmacht steunt en beïnvloedt. (Openbaring 17:1-2) Als de Europese grondwet weer tot leven komt en de landen van Europa weer doorgaan naar een politieke unie, kan het zeker bijdragen aan de macht van religie. De Rooms Katholieke Kerk, die een unieke rol speelde in de kroning van keizers van het Heilige Romeinse Rijk, is opnieuw in een unieke positie om Europeanen te helpen in hun zoektocht naar eenheid - en maakt, dat oude profetieën tot leven komen.