Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “He Tells It Like It Is” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2017.

Met groot verdriet kondigen we de dood van dr. Roderick C. Meredith, hoofdredacteur van het Tomorrow’s World magazine en president-evangelist van de Levende Kerk van God, aan. Hij leed aan kanker en is op 18 mei 2017 vredig gestorven. In juni zou hij 87 jaar zijn geworden.

Er volgde een grote begrafenis in een goedgevuld auditorium van een middelbare school, met bekenden uit Australië, België, Canada en uit verschillende delen van de Verenigde Staten. De dienst begon met een achttien minuten durende video die bestond uit een oprecht eerbetoon van dienaren van de Levende Kerk van God van over de hele wereld. Twee van zijn vier zonen spraken over zijn geloof, doorzettingsvermogen en onwankelbare toewijding aan de waarheid van God en het Werk van de prediking van het Evangelie aan de wereld. De heer Richard Ames, presentator van de Tomorrow’s World TV-uitzending en zwager van dr. Meredith, kwam met enige persoonlijke overdenkingen en herinnerde ons aan onze hoop – de opstanding uit de doden.

De dienst werd beëindigd met een van dr. Meredith’s favoriet liederen: “I’ll Walk with God” [Ik zal wandelen met God], dat uit de film The Student Prince [De student prins] komt en nagesynchroniseerd was met de krachtige tenorstem van Mario Lanza. In de film hoort men het lied wanneer Karl Franz bij de kist van zijn grootvader zingt, terwijl het begrip van zijn nieuwe rol als koning tot hem begint door te dringen. Evenals de fictieve Karl Franz werd de zeer werkelijke Roderick Meredith nederig door zijn hoog ambt en begreep hij in hoge mate hoe noodzakelijk het voor hem was om met God te wandelen. Ik kon het niet helpen dat ik persoonlijk aangedaan was, toen ik luisterde en naar zijn kist op het podium keek.

De dood van dr. Meredith kwam niet onverwacht. Tegen het einde kon hij niet meer fysiek wandelen, maar zoals zijn zoon ons eraan herinnerde, was hij nooit gestopt met God te wandelen. Hij merkte dikwijls op: “Ik heb een vol leven geleid. Ik ben niet bang voor de dood. Mijn leven is in Gods handen en ik zie ernaar uit om te gaan slapen en bij de opstanding te ontwaken.” Er was geen enkele twijfel bij hem over waar het in het leven om gaat en wat werkelijk onze hoop is.

Een opmerkelijk leven

Er kan zo veel gezegd worden over het leven van deze opmerkelijke man. Op de middelbare school was hij een geweldige hardloper op de atletiekbaan en won Golden Gloves-bokstitels bij het boksen in Joplin, Missouri, waar hij opgroeide. Het was misschien deze sterke vastberadenheid om nooit op te geven, zowel bij het hardlopen als bij het boksen, waardoor hij zo veel bereikte. Hij kreeg vele klappen te verwerken in het leven, maar hij gaf nooit op.

Toen hij de waarheid van de Bijbel leerde kennen, schreef hij zich in op Ambassador College in Pasadena, Californië, waar hij een vertrouwensband kreeg met Herbert W. Armstrong. Dr. Meredith was een van de eerste evangelisten die in 1952 door de heer Armstrong werd geordineerd en hij besteedde meer dan 64 jaar in het Werk dat Christus was begonnen door de heer Armstrong. Hij is bekend vanwege zijn Bijbelonderwijs aan eerstejaars (de evangeliën en Handelingen) en het onderwijs van de brieven van Paulus aan het Ambassador College, en verschillende keren was hij president van alle drie de campussen van Ambassador College: Pasadena in Californië, Big Sandy in Texas en Bricket Wood in Engeland. Hij diende ook vele jaren als directeur van het kerkbestuur van de Worldwide Church of God [Wereldwijde Kerk van God] en was pastor van een aantal gemeenten.

Na de dood van de heer Herbert W. Armstrong schoof de nieuwe leider van de Worlwide Church of God dr. Meredith en verscheidene andere getrouwe mannen aan de kant, en leidde die kerk een totaal andere richting in, Bijbelse waarheden verlatend om de wereld te behagen. Dr. Meredith moest uiteindelijk gedwongen vertrekken omdat hij weigerde mee te doen met de afval. Hij had de keuze: Hij kon met pensioen gaan of hij kon het werk, dat God door de heer Armstrong was begonnen, nieuw leven inblazen. Hij koos het laatste en op 62-jarige leeftijd begon hij in 1993 met de Global Church of God [Mondiale Kerk van God], later bekend onder de naam de Living Church of God [Levende Kerk van God], in een poging het oorspronkelijke christendom te herstellen. Anderen voegden zich al snel bij hem toen steeds duidelijker werd dat de Worldwide Church of God alsmaar dieper in afvallig christendom weggleed.

Zelfs na de gedeeltelijke verlamming door een beroerte in 2008 zette dr. Meredith zichzelf ertoe aan  om door te gaan het Evangelie van het Koninkrijk van God aan de wereld te verkondigen en de kudde te leiden. Zijn grootste wens was dat het Werk, waarvoor hij zich zo lang had ingespannen, in eenheid en kracht onder Jezus Christus verder zou gaan. Tot februari 2017 was hij actief in het Werk, kwam elke dag naar kantoor, hield vergaderingen en schreef brieven en artikelen. Zijn nalatenschap leeft verder in de Living Church of God, waar onder zijn leiding  de oprichting van meer dan 350 gemeenten in 55 landen wereldwijd plaatshad.

De mate van zijn invloed wordt zichtbaar door de blijken van eerbetoon, die van over de hele wereld zijn binnengekomen: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Ierse Republiek, Australië, de Filippijnen, Papoea-Nieuw-Guinea, de Democratische Republiek Congo, Togo, Zuid-Afrika, Mauritius , Haïti, St. Lucia, Guadeloupe, Guyana, evenals van velen uit heel de Verenigde Staten en Canada. En dit is slechts een korte lijst!

Een passie voor het prediken van de waarheid

Eén uitspraak, die ik dikwijls over dr. Meredith heb gehoord, was: “Hij zegt het zoals het is!” Hoe vaak heb ik in mezelf gegniffeld wanneer ik dacht aan het commentaar dat ik hoorde van een jongeman die een van de presentaties van Tomorrow’s World bijwoonde en die tegen me zei: “Ik hou echt van die oude man. Hij zegt het zoals het is.” Dr. Meredith maakte indruk op deze jonge man en op anderen zoals hij, zelfs al konden zij zich zijn naam niet herinneren. Zij herkenden de intensiteit, de oprechtheid en de waarheidlievendheid waarmee hij sprak als de hoofdpresentator van Tomorrow’s World.

Ons wordt dikwijls gevraagd wat we geloven, en dr. Meredith somde het op in zijn boekje Herstel van het oorspronkelijke Christendom. Vrijwel alle deskundige theologen zullen, als ze eerlijk zijn, moeten toegeven dat het christendom, zoals we het vandaag de dag kennen, niet door Jezus Christus en Zijn apostelen herkend zouden worden. Dr. Meredith brengt dit feit naar voren in dit krachtige boekje. En ik hoop dat u allen ook kennisneemt van zijn serie over de protestantse Reformatie die later in de vorm van een boekje zal verschijnen. De basis van deze serie was zijn doctoraalscriptie, en hij werkte de laatste maanden van zijn leven ijverig om ervoor te zorgen dat de ware geschiedenis van deze beweging behouden werd en bekend werd. Deze serie laat zien dat de Reformatie niet was zoals deze vaak wordt afgeschildred.

Zijn boekje over de Antichrist is ook een onverschrokken verklaring van de waarheid. Zoals hij zo vaak met grote kracht en emotie zei: “Stof uw Bijbel af! Geloof mij niet omdat ik het zeg! Geloof het omdat u het in uw eigen Bijbel leest!” Hij daagde zijn publiek vaak uit om “mij te controleren!” Met andere woorden, controleren wat hij onderwees en voor uzelf bewijzen of hij gelijk had of niet. Hoe vaak hoort u officiële predikanten dat zeggen?

Dr. Meredith wordt gemist door hen onder ons die in zijn eerstejaars Bijbelklas zaten, door degenen onder ons die samen met hem als dienaar werkten in de Living Church of God, door leden van de Church of God over de hele wereld, en door familie en vrienden. Hij wordt overleefd door zijn zuster, de vrouw van de heer Richard Ames, en ook door zes kinderen, tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Dr. Meredith, u hebt een geweldige loop gelopen. U hebt een goede strijd geleverd. U hebt het geloof behouden. Daarom is er voor u een kroon van gerechtigheid weggelegd. Rust in de Heer. We kijken ernaar uit u te zien bij de opstanding van de rechtvaardigen bij de verschijning van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus!