Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Chasing Two Rabbits?” van J. Davy Crockett, III, verschenen in het Tomorrow's World magazine van mei-juni 2016.


Wat gebeurt er als het uw prioriteit is: het alles op mijn manier te willen hebben?

Heeft u ooit het gevoel gehad dat u tegelijkertijd in verschillende richtingen werd getrokken, zodat u gewoon uw doelen niet kon bereiken? We kunnen uitstekende doelen hebben, en toch niet weten welke na te streven met de beperkte tijd en middelen die we hebben. Goede doelen hebben is noodzakelijk, maar het is niet voldoende.

Ik herinner me een gesprek met een jonge man die probeerde een carrière uit te stippelen. Ik besefte dat hij het talent had om zijn ideeën uit te voeren, maar dat de specifieke taken die hij zou moeten vervullen, van hem zouden verlangen in heel verschillende richtingen te gaan.

Uiteindelijk besefte hij dat, terwijl diverse van zijn opties haalbaar waren en veel potentieel hadden, het niet realistisch was dat één man ze allemaal zou kunnen bereiken. Zijn dilemma deed mij denken aan een oud gezegde toegeschreven aan de bekende Chinese wijsgeer Confucius (551-479 v. Chr.) die naar verluidt zei: “Hij die twee konijnen achternajaagt vangt geen van beide!”

Deze eenvoudige beetje volkswijsheid vestigt de aandacht op een belangrijk principe. Het is essentieel om een ​​duidelijk omschreven doel te hebben als men wil slagen. Een korte aandachtsspanne en de neiging om te proberen in meer dan een richting te gaan, is een zekere weg naar mislukking. Wat voor nut heeft het om twee uitstekende doelen te hebben als het najagen van het ene dat van het andere in de weg staat?

Een studie van personen die grote bijdragen hebben geleverd en succes hadden op wat voor gebied dan ook onthult vrijwel zonder uitzondering dat zij duidelijk omschreven doelen hadden die de moeite waard waren en dat zij deze met energie, gedrevenheid en vasthoudendheid nastreefden.

Natuurlijk heeft Confucius niet het laatste woord over dit onderwerp. Uw Bijbel – altijd de beste basis voor elk plan of instructie – heeft veel over dit onderwerp te zeggen. Deze vertelt bijvoorbeeld hoe Jezus werd benaderd door een jongeman die hem een belangrijke vraag stelde, een die elke denkende persoon zou moeten vragen: “… Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij [Jezus] zei tegen hem: ... wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht ... De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?” Jezus antwoordde: “Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen” (Mattheüs 19:16-22).

De jongeman zei dat hij het eeuwige leven wilde, maar hij wilde zijn prioriteit om rijkdom na te streven niet opgeven. Hij joeg twee konijnen achterna. Op een andere plaats zei Jezus: “Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon” (Mattheüs 6:24). Het woord “mammon” verwijst naar het onredelijke verlangen naar, of prioriteit geven aan rijkdom.

Kies uw doel

Welk “konijn” wilt u achternajagen? Dat wil zeggen, wat is uw voornaamste doel in het leven? De Bijbel zegt duidelijk dat, als we geestelijk welzijn en echte voorspoed willen hebben, we “… eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid …” moeten zoeken (Mattheüs 6:33).

Gerechtigheid? Wat zou dat betekenen? Vroeger omschreef koning David van Israël het als volgt: “Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid” (Psalm 119:172, vert. NBG 1951).

De wijze koning Salomo begreep deze dingen ook en werd geïnspireerd om te schrijven: “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken” (Spreuken 3:5-6). Goed advies, toen en nu. Trouwens, wat gebeurt er als we eerst het Koninkrijk van God zoeken? We kunnen ons zorgen maken over zoveel andere doelen, maar Jezus verzekert ons: “… en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

De maatschappij biedt ons zo veel afleiding, opties en verwarrende keuzes. Het is zo gemakkelijk om onze aandacht te verliezen. Het doel om eerst Gods Koninkrijk te zoeken en Zijn wegen in de praktijk te brengen zal echte gemoedsrust geven, samen met de geestelijke en fysieke zegeningen die wij verlangen.