Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Bible’s Health Laws vs. Coronavirus”, door J. Davy Crockettt III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2020.

Gezondheidsfunctionarissen hebben de opkomst van het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt opgespoord in de Huanan-vismarkt in Wuhan, China  ̶ de grootste leverancier van de provincie Hubei van wat de Chinezen yě wèi noemen, of 'wilde smaken'. Deze omvatten geschubde miereneters, dassen, salamanders, schorpioenen, egels, slangen, vleermuizen en zelfs wolven welpjes. Hoewel het voor markten technisch illegaal is om deze exotische dieren als voedsel te verkopen, wordt het verkoopverbod niet strikt gehandhaafd en komen deze dingen vaak in de eetkommen van miljoenen terecht.

Gezondheidsautoriteiten vermoeden dat het virus van vleermuizen naar schubdieren gesprongen is en vervolgens naar de mens. Wellicht herinnert u zich dat de ‘varkensgriep’ terug te voeren was op varkens in China. Andere culturen bevorderen soortgelijke diëten, welke tot 'zoönotische'(*) ziekten leiden die van dieren op mensen overgaan. In delen van Afrika consumeren velen ‘wild vlees’  ̶ inclusief apen en vleermuizen  ̶ en de ebola-epidemie blijft hardnekkig rondwaren in die landen, met lijden en dood tot gevolg.

Bovendien is de consumptie van schelp- en schaaldieren zoals oesters, garnalen, kreeft, krab, mosselen over bijna alle culturen verspreid. Gezondheidsfunctionarissen waarschuwen vaak tegen het eten van deze schelp- en schaaldieren in bepaalde seizoenen. Mogen de hier beschreven dieren als voedsel voor de mens beschouwd worden? In de oudheid gaf de Schepper-God instructies om onderscheid te maken tussen ‘reine’ en ‘onreine’ dieren, waarbij Hij in het bijzonder uitlegde welke soorten zoogdieren, vissen, vogels en insecten Hij als voedsel voor de mens schiep. Het is de moeite waard in detail te bekijken wat het grootste deel van de wereld blijft negeren:

U mag niets eten wat een gruwel is. Dit zijn de dieren die u eten mag: het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilope en de gems. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten. Maar de volgende, die alleen herkauwen, of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten: de kameel, de haas en de klipdas. Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven; zij zijn voor u onrein. Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet; het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken.

Dit mag u eten van alles wat in het water leeft: alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten; het is voor u onrein. Alle reine vogels mag u eten. Maar dit zijn de vogels waarvan u niet mag eten: de arend, de lammergier, de monniksgier, de buizerd, de kiekendief, en elke soort wouw, elke soort raaf, de struisvogel, de velduil, de meeuw, elke soort valk, de steenuil, de ransuil, de kerkuil, de kraai, de aasgier, de visarend, de ooievaar, elke soort reiger, de hop en de vleermuis. Ook alle gevleugelde insecten zijn voor u onrein; ze mogen niet gegeten worden.

Alle reine gevleugelde dieren mag u eten. U mag geen enkel kadaver eten … (Deuteronomium 14:3-21).

Merk op dat, samen met varkens en schelp- en schaaldieren, vleermuizen tot het verboden vleessoorten behoren! Onze liefhebbende God staat Zijn volk een grote verscheidenheid aan voedsel toe, zoals het vlees van dieren die herkauwen en gespleten hoeven hebben. Waarom niet van andere?

De 'onreine' wezens zijn in wezen de 'schoonmaakploeg' in het ecosysteem van onze planeet. Dieren die aas eten, bevatten in hun lichaam veel van de schadelijke stoffen die ze consumeren. Hun bestaan is nodig om de natuur in evenwicht te houden en het milieu schoon te maken, maar ze zijn niet gemaakt voor menselijke consumptie. Smullen van deze ‘wilde smaken’ kan ernstige gezondheidsproblemen en ziekten veroorzaken, waaronder de hierboven genoemde dodelijke ziekten.

Landen die door de COVID-19-pandemie getroffen zijn, werken nu hard om de verspreiding en de ernst ervan tot een minimum te beperken. Het is ontnuchterend te beseffen dat dit alles, net als veel andere infectieziekten, had kunnen worden voorkomen door eenvoudig de Bijbelse voedselwetten te gehoorzamen.

Dus, hoe zit het met uw eetgewoonten?

(*) Ziekte, veroorzaakt wordt door een virus, bacteriën, schimmels of parasieten, die van een dier of overgaat op een mens. Sommigen maken het dier niet ziek, maar de mens wel. Zoönosen variëren van een kleine kortdurende ziekte tot een grote levensveranderende ziekte. Enkele kunnen zelfs de dood teweegbrengen.