Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Disastrous Decline of Insects” (News and Prophecy), verschenen op tomorrowsworld.org op 16 augustus 2021.

Volgens dr. Dave Goulson, professor in de biologie aan de Universiteit van Sussex, is de insectenpopulatie op aarde de afgelopen 50 jaar waarschijnlijk met zo'n 75 procent afgenomen. De ontnuchterende betekenis van deze snelle achteruitgang van insecten is dat "onze wereld langzaam tot stilstand zal komen, want zonder hen kan zij niet functioneren" (The Guardian, 25 juli 2021). Dr. Goulson heeft een informatief verslag geschreven over de gevolgen van deze achteruitgang in zijn boek Silent Earth: Averting the Insect Apocalypse.

Waarom is deze achteruitgang zo belangrijk? Insecten zijn bestuivers van bloemen en belangrijke voedselgewassen. Ze spelen een belangrijke rol in de voedselketen wanneer ze worden gegeten door vissen, vogels, vleermuizen, amfibieën en andere dieren. Insecten spelen ook een essentiële rol bij de afbraak van dode dieren en vegetatie, wat belangrijk is voor het recyclen van voedingsstoffen in het milieu. Het wijdverbreide gebruik van giftige pesticiden en de vernietiging van natuurlijke habitats dragen allemaal bij tot deze drastische achteruitgang. 

Wat velen zich tegenwoordig niet realiseren is dat God de mensheid de verantwoordelijkheid gaf om de aarde en haar hulpbronnen te beheren, net zoals Adam werd gevraagd om de Hof van Eden te "bewerken en te onderhouden" (Genesis 2:15; 1:28). Maar zoals de snelle achteruitgang van insecten en andere wezens tragisch illustreert, zijn de gevolgen van menselijke activiteiten voor het milieu schadelijk en zeer kostbaar. De profeet Hosea waarschuwde lang geleden dat het resultaat van het afkeren van de mens van God zou zijn dat het land “treurt” en zelfs de schepselen van de wereld lijden (Hosea 4:1-3). De Bijbel onthult echter ook dat er hoop is wanneer de hele schepping wordt hersteld in het komende Koninkrijk van God (Handelingen 3:19-21; Romeinen 8:19-22). Insecten mogen dan kleine wezens zijn die velen van ons zien als slechts nare insecten, maar ze zijn door God geschapen om een vitale rol te spelen in de ecosystemen van de aarde. Om meer te weten te komen over wat er voor de planeet en de mensheid in het verschiet ligt, bestel dan het boekje De komende wereld: hoe zal die zijn? of lees het op deze website.