Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel: “What Is Prophesied for Germany? door Rod McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2018.

Duitsland is aantoonbaar het meest invloedrijke land in Europa geworden en een van de machtigste landen in de wereld. Kunnen de Bijbelse profetieën, nu het land uit de schaduwen van zijn verleden treedt en naar de toekomst kijkt, ons zeggen wat we kunnen verwachten? Wat is er in petto voor dit grote land? Welke rol zal het spelen in de eindtijd? U moet het weten!

Wat betekent de naam ‘Duitsland’ voor u? Misschien denkt u aan Duitse auto’s: BMW’s of Mercedessen, in de hele wereld bekend wegens hun kwaliteit en techniek. Misschien denkt u aan Duitslands openstelling voor immigranten in 2015. Of misschien denkt u aan het Duitse nationale voetbalelftal dat de Wereldcup won in 2014. Voor anderen roept de naam Duitsland de oktoberfeesten voor de geest, bekend van eten, muziek en bier.

Mijn overgrootouders kwamen uit Duitsland en emigreerden kort voor de Eerste Wereldoorlog naar Amerika. Wij hielden veel van onze overgrootmoeder en hebben dierbare herinneringen aan bezoeken aan haar en andere familieleden. Zij was altijd lief en vriendelijk, met lekkere traktaties wanneer we maar kwamen!

Er zijn veel dingen waarom we Duitsland kunnen bewonderen. Maar er is ook een duistere kant. Als u historisch op de hoogte bent, kunt u denken aan de beelden van Adolf Hitler en de Holocaust. Beelden van dodenkampen en hakenkruisen zijn voor altijd een vlek op de twintigste eeuw. Sommigen van u hebben misschien zelf de nazikampen bezocht of kennen wellicht overlevenden ervan die door toedoen van de nazi’s onnoemelijk leed hebben doorgemaakt. Misschien hebben sommigen van u dat zelf moeten ervaren. Onvoorstelbaar dat er mensen zijn die de Holocaust ontkennen ondanks overweldigend bewijs van ooggetuigen die de kampen hebben bevrijd en van hen die de kampen hebben overleefd en het verhaal konden navertellen. Inderdaad, Duitsland heeft gruwelijke daden gedaan in zijn verleden.

Waarom moeten wij het nu, in de eenentwintigste eeuw, over Duitsland hebben? Omdat er, ondanks alle vooruitgang in de laatste ruim 70 jaar, ondanks alle waarborgen voor persoonlijke vrijheden die in de Duitse wet zijn vastgelegd, bij sommige mensen diepe ongerustheid is over Duitsland. En terecht.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland opgedeeld in West-Duitsland en Oost-Duitsland. Dat was zo tot 3 oktober 1990, toen de twee landen herenigd werden. Maar deze hereniging was niet gepland, evenmin werd ze overal gunstig onthaald. Let op dit commentaar in een boek uit 1992: “[Toen de eenwording kwam] had niemand die verwacht. Weinigen hadden die zien aankomen en in het buitenland werd ze niet met algemene goedkeuring begroet. In het Verenigd Koninkrijk had de toenmalige premier Margareth Thatcher ernstige bedenkingen. Zij vreesde de macht van een verenigd Duitsland en zei dat ook … Margareth Thatcher maakte zich duidelijk zorgen en riep in Chequers [het ambtelijke landgoed van de Britse eerste ministers] een conferentie bijeen om het Duitse nationale karakter te bespreken, maar zij noch enige andere westerse leider had enige macht de gebeurtenissen te veranderen” (Alan Watson, The Germans: Who Are They Now?, 1992, p. 11).

Is het waar dat de hereniging van Duitsland “door niemand werd verwacht”? Nee! In de vroege twintigste eeuw schreef Herbert W. Armstrong – de eerste leider in dit werk – over Duitsland en hoe dat opnieuw zou opkomen als een verenigde, krachtige moloch. Hoe kon hij dat weten? Het werd hem door Bijbelprofetie geopenbaard!

De oude natie Assyrië was de voorloper van de hedendaagse Duitsers. De naam ‘Duitsland’ zult u niet in uw Bijbel vinden, maar u vindt wel veel dingen die voor Assyrië zijn geprofeteerd. Het doel van dit artikel is echter niet de oorsprong van de hedendaagse Duitsers aan te tonen,  maar in de rest van dit artikel bekijken we vier profetieën die Duitsland in de eindtijd zal vervullen.

Profetie #1: Duitsland zal Europa overheersen

In 2011 deed de voormalige bondskanselier Gerhard Schröder een opmerkelijke uitspraak. Hij zei: “De huidige [economische] crisis” maakt het meedogenloos duidelijk dat we [in Europa] geen gemeenschappelijke valutazone kunnen hebben zonder een gemeenschappelijk fiscaal, economisch en sociaal beleid … We zullen nationale soevereiniteit moeten opgeven” (Brian Rohan, “Former German leader calls for ‘United States of Europe’”, Reuters.com, 4 september, 2011).

Dit begint nu te gebeuren. De landen in Europa geven nu hun soevereiniteit op om de Europese Unie te laten werken. De Britten hebben de EU in 2016 verlaten, omdat zij dat niet wensten! Maar wanneer allen hun soevereiniteit opgeven, moet er iemand de leiding hebben. Wie zal dat zijn? Het dagblad de Irish Independent schreef, eveneens in 2011: “[Aangezien Duitsland] zorgt voor het [financiële] veiligheidsnet voor de hele eurozone, zal er niemand met hen over gaan twisten dat zij alles runnen …” (“Deutschland über alles, we are all Germans now”, Independent.ie, 21 augustus 2011).

In de daaropvolgende jaren hebben we Duitsland zijn macht zien consolideren in het middelpunt van de Europese Unie. Bondskanselier Angela Merkel wordt Europa’s indrukwekkendste politicus genoemd en de machtigste vrouw in de wereld. Zij wordt ook beschreven als een politiek meesterbrein, die “de Europese Unie gebruikt als middel … [zij] is geslaagd waar Bismarck, keizer Wilhelm II en Hitler faalden: een heel continent om te vormen tot een groter Duits Rijk” (Dominic Sandbrook, “Angela Merkel has made Germany master of Europe in a way Hitler and Kaiser Wilhelm only dreamt of. The implications are frightening”, DailyMail.co.uk, 19 april 2013).

Duitslands macht en aanzien nemen in de hele wereld toe. In een peiling in mei 2013 kwam Duitsland naar voren als “het populairste land in de wereld” (“BBC poll: Germany most popular country in the world”, BBC.com, 23 mei 2013). In januari 2016 werden in een opiniepeiling door U.S. News & World Report landen geanalyseerd volgens 75 criteria. Opnieuw stond Duitsland bovenaan, als “het beste land in de wereld” (Jonathan Chew, “This Country Was Named the Best in the World”, Fortune.com, 20 januari 2016).

Duitsland begint een centrale rol in Europa en de wereld te spelen. Zien we de opkomst van de supermacht waarover in het boek Openbaring wordt gesproken door de apostel Johannes? In Openbaring 17 beschreef Johannes een tijdsspanne van eeuwen, vanaf de middeleeuwen tot onze tijd, waarin opeenvolgende wereldrijken opkwamen en vielen. Er staat: “Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven” (Openbaring 17:9-10). Johannes zegt hier dat er zeven leiders zouden komen over zeven opeenvolgende koninkrijken. Wie zijn die leiders? Justinianus, die in 556 n. Chr. het oostelijke en westelijke deel van het Romeinse rijk verenigde; Karel de Grote, die in 800 werd gekroond; Otto de Grote, die in 962 werd gekroond als Heilig Rooms Keizer; Karel V, in 1530; Napoleon, wiens rijk begon in 1804; en de Duits-Italiaanse alliantie die leidde tot de Asmogendheden van Hitler en Mussolini in de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn de eerste zes van de zeven koningen. De laatste koning zal regeren over tien andere koningen kort voordat Jezus Christus terugkeert, en zal proberen de Zoon van God te bestrijden. “En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen” (Openbaring 17:12-13).

Deze tien koningen – of tien politieke leiders – zullen vrijwillig hun autoriteit overdragen aan één sterke leider die door de Bijbel het beest wordt genoemd. Zien wij momenteel het begin daarvan? Zeker, we zien de ‘beestmacht’ nog niet in zijn uiteindelijke vorm, Maar zien we de beginstadia van het fundament dat wordt gelegd?

Amerikanen kunnen zeggen: wat geeft het als Duitsland een meer dominante rol op het Europese continent gaat spelen? Is Duitsland tenslotte niet één van Amerika’s nauwste bondgenoten? Absoluut! De Duitsers zijn de vrienden van de Amerikanen – voorlopig. Maar het is goed stil te staan bij het feit dat slechts 70 korte jaren geleden Engeland, Frankrijk, Amerika, Canada en een hele reeks andere landen in een bittere strijd op leven en dood met Duitsland en Italië waren verwikkeld. Uw Bijbel zegt dat het opnieuw zal gebeuren.

Profetie #2: Duitsland zal zich herbewapenen

Vanaf de Tweede Wereldoorlog heerste er in Duitsland een duidelijke anti-oorlogsstemming en -opstelling, omdat ze ernaar streeft de gruwelen van het verleden af te schudden. Die stemming is echter aan het veranderen. In 2014 riep de Duitse minister van Economische Zaken op tot “de vestiging van een EU-bewapeningsindustrie met een sterke Duitse basis, onafhankelijk van de V.S.” (“Driving Force for the EU Army”, German ForeignPolicy.com, 8 december 2014).

De Verenigde Staten juicht de nieuw bekomen wil van Duitsland zich weer te bewapenen en zijn militaire macht uit te oefenen toe! Op 22 juni 2015 prees de Amerikaanse minister van defensie Ashton Carter tijdens het Allianz-forum in Berlijn Duitslands stappen om een grotere militaire leiderschapsrol op zich te nemen. Hij drong er bij de Duitsers op aan zelfs nog meer geld in haar defensie te investeren en zei dat Duitsland “zijn defensiebudget [moest] opkrikken om ‘zeker te stellen dat Duitslands defensie-investeringen passen bij Duitslands leiderschapsrol’” (Sheryl Pellerin, “Carter Praises Germany’s Security Role, NATO Unity”, Defense.gov, 22 juni 2015).

Natuurlijk! Waarom zouden de Amerikanen niet willen dat Duitsland meer deelt in de last van hun eigen defensie? De Verenigde Staten kunnen niet op de hele wereld toezicht houden. En Amerika is, eerlijk gezegd, opgezadeld met zijn eigen duizelingwekkende schuld. De Duitsers weten dat zij op de langere termijn niet kunnen rekenen op de Verenigde Staten. En zo schuift Duitsland verder op naar een sterkere legermacht.

Maar hoe gaat dit in zijn werk? Nogmaals, de Europese landen geven hun nationale soevereiniteit op en een machtsvacuüm wordt altijd opgevuld. Een rapport uit 2017 dat door het tijdschrift Foreign Policy werd gepubliceerd verklaarde hoe steeds meer Europese landen een deel van hun eigen brigades integreren in het Duitse leger, de Bundeswehr:

Roemenië’s 81e Gemechaniseerde Brigade zal zich aansluiten bij de Snelle-Reactiemachten Divisie van de Bundeswehr, terwijl de Tsjechische 4e Snelle Inzetbrigade, die in Afghanistan en Kosovo diende en  als de speerpunt-macht van het Tsjechische Leger wordt beschouwd, deel van de Duitse 10e Pantserdivisie zal gaan uitmaken. Daarmee treden ze in de voetsporen van twee Nederlandse brigades waarvan er één zich al eerder bij de Snelle-Reactiemacht Divisie heeft aangesloten en een andere die in de 1e Pantserdivisie van de Bundeswehr is geïntegreerd (Elisabeth Shaw, “Germany Is Quietly Building a European Army Under Its Command”, ForeignPolicy.com, 22 mei 2017).

Het artikel merkt op: “Volgens Carlo Masala, hoogleraar internationale politiek aan de universiteit van de Bundeswehr in München, ‘toont de Duitse regering dat ze bereid is verder te gaan met de Europese militaire integratie’ – ook als andere landen op het continent dat nog niet willen.”

Samengaan – maar iemand heeft de leiding. Raad eens wie? De Duitsers. Ziet u wat er gebeurt? Het gaat allemaal zo langzaam en zo vreedzaam, en voor vreedzame doeleinden – zoals het bestrijden van terrorisme. Maar beetje bij beetje begint Duitsland Europa politiek en militair te overheersen.

Als wij niets hadden om ons te leiden, de profetieën niet begrepen, dan zouden we Duitslands herbewapening kunnen zien als iets goeds. Wat zou er, voor de V.S., beter kunnen zijn dan een machtige bondgenoot aan de andere kant van de Atlantische Oceaan? Vooral één die is toegewijd aan democratische principes, persoonlijke vrijheden en fiscale verantwoordelijkheid. De kwestie is dat de profetieën spreken over de laatste herleving van een oude Europese natie die leiding geeft aan een militaire opbouw in de wereld zoals we nooit eerder hebben gezien. Daniël hoofdstuk 11 geeft een gedetailleerde profetische beschrijving over 2.500 jaar, vanaf de tijd van het Perzische Rijk tot de terugkeer van Jezus Christus. Een van de belangrijkste thema’s van het hoofdstuk is het voortdurende conflict tussen de ‘koning van het noorden’ en de ‘koning van het zuiden.’ De toekomstige beestmacht van Europa zal die rol van de koning van het noorden vervullen. En Daniël beschrijft hem als volgt: “En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden” (Daniël 11:37-38).

Daniël zegt dat deze Europese koning van het noorden daadwerkelijk een “god van de vestingen” zal aanbidden – van “machten” of “versterkingen”. Dit rijk zal zozeer de krachtigste wapens op aarde in bezit willen hebben en willen ontwikkelen dat de Bijbel het beschrijft als het feitelijk aanbidden van de eigen militaire bekwaamheid. Wie zal dat zijn? Niet de Verenigde Staten met zijn duizelingwekkende schuldenlast. Maar het zal een toekomstige door Duitsland geleide beestmacht zijn die de weg leidt in een mondiale wapenwedloop die de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en hun bondgenoten betreurenswaardig ver achter zich laat.

Waarom is dit belangrijk? Omdat het machtsevenwicht bezig is te verschuiven. Onze wereld is aan het veranderen, en de normen van de laatste paar decennia zullen verdwijnen!

Profetie #3: Duitsland zal overgaan tot oorlog

Zoals hierboven gezegd zal Duitsland zich herbewapenen – en op een schrikwekkende manier. En die wapens zullen worden gebruikt in verschrikkelijke toekomstige oorlogen. Let op Daniël 11:39-40: “Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning. Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.”

Daniël verklaart dat de koning van het noorden – de Europese beestmacht met Duitsland als kernland – ten oorlog zal trekken. Hij zal het Midden-Oosten binnenvallen, een Islamitische confederatie – de koning van het Zuiden – overweldigen, en Jeruzalem bezetten. Er zal oorlog zijn. De spanning die momenteel groeit tussen noord en zuid, Europa en de islamitische wereld, zal vlam vatten.

Wat zal er met de Verenigde Staten gebeuren? Amerika zal ook worden overweldigd door deze Europese moloch. Jesaja heeft geschreven dat God Assyrië – het tegenwoordige Duitsland – zal gebruiken om Amerika voor zijn zonden te straffen. Jesaja 10:5-6 zegt: “Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok in hun hand. Op een huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het volk waarop Ik verbolgen ben, zal Ik hem bevel geven om roof te plegen, om buit te roven, en om het te vertrappen als slijk op straat.” In de Oudheid was dit wat Assyrië deed. Het veroverde het noordelijke koninkrijk Israël in 721 v. Chr. en nam de hele natie weg in ballingschap.

Maar er is een tweeledige vervulling. De oude stammen van Israël bevinden zich vandaag in Amerika, het Britse Gemenebest en het noordwesten van Europa – naties die zich in toenemende mate zondig en immoreel gedragen. God zal een angstaanjagende oorlogszuchtige natie gebruiken om hen te corrigeren, precies zoals Hij dat in vroegere tijden deed. Duitsland – het Assyrië van nu – zal dat doen. Hoe weten we dat zo zeker? Volg de profetie. Lees in Jesaja 27:13: “Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië … En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.”

In de tijd van het einde, op die dag, bij de laatste bazuin, zal er een herverzameling van mensen plaatsvinden. Zij zullen weer worden bijeengebracht uit de ballingschap in het land Assyrië. Dit spreekt duidelijk over de tweede komst van Jezus Christus. Hier wordt niet gesproken over het oude Israël – dat keerde nooit terug uit Assyrië. Het moet een profetie van een nog toekomstige gebeurtenis zijn.

Duitsland zal zich herbewapenen. Duitsland zal Europa domineren. En Duitsland zal strijd voeren. Dat is de waarschuwing voor de Duitsers – en de waarschuwing voor hen die door hen onder de voet zullen worden gelopen. Maar er is ook goed nieuws!

Profetie #4: Berouw en wederopbouw

Nadat Duitsland de Israëlitische en islamitische naties heeft verslagen, zal het strijden tegen een massale troepenmacht uit het oosten. Dit is de gevreesde Derde Wereldoorlog, en door de radioactieve neerslag van dit militaire conflict zal een derde van de mensheid worden gedood (Openbaring 9:12-19)! Maar de legers zullen zich uiteindelijk verenigen voor wat gewoonlijk de ‘Slag van Armageddon’ wordt genoemd en ze zullen zich verzamelen bij Megiddo, ten noorden van Jeruzalem, om te strijden tegen een derde macht: de terugkerende verheerlijkte Jezus Christus. Maar er zal niet zozeer een strijd zijn. Hij zal hen overwinnen, hun legers totaal vernietigen en het beest en de valse profeet in de vuurpoel werpen (Openbaring 19:20).

Maar wat er vervolgens gebeurt is een belangrijke sleutel die hoop geeft aan het Duitse volk! Na deze gruwelijke slag – nadat de opstandige mensheid is vernederd en gecorrigeerd – zullen er overlevenden zijn. Jezus Christus zal de overlevenden bijeenbrengen uit het land Assyrië en ook uit andere plaatsen. Zij zullen voedsel en water krijgen. Hun wonden zullen worden genezen. Jezus Christus zal over de gehele aarde met een grote wederopbouw beginnen. De mensen zullen woningen en land krijgen en de kans een nieuwe start te maken. Maar deze keer zullen zij de ware God en Zijn waarheid kennen en zullen zij toegang hebben tot Zijn heilige Geest. Alles zal beter worden.

Let op de verrassende profetie in hoofdstuk 19 van Jesaja. Dit is in de beginperiode van de duizendjarige regering van Jezus Christus, nadat Hij naar de aarde is teruggekeerd. Jesaja 19:22-23 zegt: “Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen. Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.”

Dit is een verbazingwekkende profetie! Ze voorspelt een tijd van vrede na de Derde Wereldoorlog. Er zal vrede zijn tussen de naties die elkaar en de terugkerende Jezus Christus bestreden! Er zal vrede zijn. Niet alleen dat, maar de Duitsers, Arabieren, Amerikanen, Britten en anderen zullen gezamenlijk een nieuwe maatschappij opbouwen: “Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!” (Jesaja 19:24-25).

Wat een schitterend beeld van de toekomst! Dit gebeurt aan het begin van het Millennium, wanneer Christus alle weerstand heeft neergeslagen. God haat Duitsland niet – Hij heeft het Duitse volk lief! En de Bijbel toont dat Hij de geweldige krachten en talenten van de Duitsers zal gebruiken om de wereld weer te helpen opbouwen, nadat zij zich bekeren.

De waarschuwing van vandaag geldt voor het tegenwoordige Israël, maar ook voor het Duitse volk. Zij worden gewaarschuwd zich niet in te laten met een systeem dat nog één keer zijn lelijke kop zal opsteken, met rampzalige gevolgen. De boodschap is ook dat, wanneer het allemaal voorbij is, God een liefdevolle God is en Hij alle mensen tot Zich zal trekken. De volken zullen beginnen met wederopbouw, en die inspanning zal worden geleid door Israël, Egypte en Duitsland – vijanden aan het eind van dit tijdperk, maar bondgenoten in het komende tijdperk.

Gods plan is geweldig, en de Bijbelse profetieën zetten het allemaal op een rij. Het is zo duidelijk te zien als wij het God allemaal laten ontvouwen, en als wij het met een welwillend hart en verstand kunnen aannemen. Laten we God danken voor Zijn barmhartigheid, kracht, macht en wijsheid. Hij laat de machtige naties van de wereld essentiële lessen leren. En ten slotte zal Hij Zijn barmhartigheid betonen aan allen die het willen, die Zijn weg accepteren en die Hem gehoorzamen. Dat is waar wij naar kunnen uitkijken: een dag van geprofeteerde vrede voor alle naties, met inbegrip van Duitsland.