PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, July - Augustus 2007

In onze moderne, seculiere tijd zijn de meeste mensen op zichzelf gericht - op hun werk, vermaak en het verwerven van materiële dingen. Weinigen begrijpen of leggen enig verband tussen wijdverspreide, met het weer samenhangende gebeurtenissen en eeuwenoude Bijbelprofetieën. Toch komen die ernstige profetieën vandaag tot leven! In de hele wereld beginnen lang voorspelde milieuplagen het leven van miljoenen mensen te treffen. Het schijnt dat wij een beslissend ogenblik in de geschiedenis van de menselijke beschaving naderen - één, die duidelijk in de Bijbel wordt genoemd.

Eindtijdprofetieën en het Weer

Toen aan Jezus werd gevraagd, "wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld"? zei Hij dat Zijn terugkeer zou plaatsvinden in een tijd, die gekenmerkt zou worden door "van oorlogen en van geruchten van oorlogen..... en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën". (Matteüs 24:3-8) De Apostel Johannes zag een visioen van vier ruiters, die het einde van het tijdperk zou inluiden. (Openbaring 6:1-8)

  • Een wit paard stelt valse religie voor.
  • Een rood paard stelt oorlog en geweld voor, dat zich over de aarde zal verspreiden. (Openbaring 6:1-8)
  • Een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal vasthoudt stelt een tijd voor van schaarste, stijgende voedselprijzen en hongersnood.
  • Een vaal paard beeldt de dood uit door honger, ziekte en natuurrampen, dieeen kwart van de aarde zullen treffen!

De profeet Joel voorspelde dat de Dag des Heren - de terugkeer van Christus -ongekende rampen zou brengen, inclusief een vernietigende periode van droogte, waarin "het koren is verwoest, de most verdroogd..... de oogst van het veld is verloren gegaan..... alle bomen des velds zijn verdord..... Is niet voor onze ogen de spijze weggedaan? " (Joel 1:10-16)

De profeet Jeremia sprak over een komende tijd van oordeel, die "droogte..... omdat er geen regen op de aarde is geweest..... geen kruid"..... (Jeremia 14:1-6) zou omvatten.

Jesaja profeteerde dat in Egypte "het water uit de zee zou verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen..... en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. De vissers zullen zuchten en treuren". (Jesaja 19:5-8)

Verslagen uit de hele wereld laten zien, dat deze omstandigheden in toenemende mate nu zichtbaar zijn en dat voorspeld is, dat het erger wordt - verergerd door algehele klimaatverandering!

Werelddroogte Condities

Tijdens de laatste tientaljaren hebben droogte en zware weersomstandigheden een aantal gebieden in de Verenigde Staten geteisterd. Arizona heeft het twaalfde jaarvan droogte en zuid Californië heeft net de droogste herfst en winter beleefd in meer dan een eeuw. Een nieuwsverslag uit Palm Springs verklaarde zelfs, "Wij hadden windstormen en schadelijke vorst [die het citrusfruit en andere oogst ernstig beschadigde], maar geen regen van betekenis..... dit is één van de ergste droogten in ongeveer 100 jaar". Weervoorspellers zien deze droogte zich verspreiden naar Nevada, Utah, West Colorado en New Mexico. Droogte omstandigheden duren ook voort in Wyoming en westelijk Zuid Dakota en in gebieden van Texas, Oklahoma en Kansas. Hoge temperaturen en weinig regenval hebben ook de zuidoostelijke staten geteisterd, inclusief noordelijk Florida, Georgia en Alabama. In april vernietigde zware vorst bijna de gehele fruitoogst (appels, perziken, pruimen en nectarines) en veel van de sinaasappel oogst in Missouri en Indiana en beschadigde ernstig de wintertarwe oogst in centraal Kansas en Alabama.

In oost Australië heeft het Murray-Darling bekken (een gebied, vier keer de grootte van het Verenigd Koninkrijk) "de ergste droogte in de geschiedenis van het land" ondergaan. (www.timesonline.co.uk, 19 april 2007) De 55.000 agrariërs in dit gebied verbouwden bijna alle steenfruit, groenten, rijst en katoen -van het land. (www.timesonline.co.uk) Deze mislukte oogsten, die in verband staan met het weer zijn een voorbode van dramatische stijgingen van de voedselprijzen. De droogte reduceerde de wintertarwe oogst in Australië in 2006 met bijna 60 procent. Omdat Australië de op één na grootste exporteur in de wereld is na de Verenigde Staten betekent dit lagere inkomsten uit de export en minder graan voor de belangrijke markten van Australië in Azië en het Midden-Oosten. (www.stuff.co.nz, 24 maart 2007)

In nieuwsartikelen staat, "Meer dan 5,5 miljoen mensen komen drinkwater te kort vanwege ernstige droogte in zuidwest China". (www.news.bbc.co.uk, 24 maart 2007) Weinig regenval in China treft ook zes miljoen stuks vee en een half miljoen hectare land. In noordwest China hebben honderdduizenden mensen behoefte aan nood watervoorziening vanwege gebrek aan regen. Om de dingen ingewikkelder te maken, vervuilen miljarden tonnen ongezuiverde chemicaliën en rioolwater de belangrijkste rivieren in China en maken het water onbruikbaar en giftig voor het waterleven in de rivieren.

Grote delen van Afrika worden geplaagd door ernstige droogte omstandigheden. Zuid Afrika, normaal een exporteur van maïs naar andere Afrikaanse landen is genoodzaakt om maïs te importeren vanwege "de ergste droogte in 40 jaar. Sommige oudere bewoners zeggen, dat het de ergste droogte ooit is". (Mail and Guadian, 17 maart 2007) Omdat maïsprijzen stijgen zullen veel agrariërs genoodzaakt zijn veel van hun vee te slachten. Een agrariër "vervloekt het slechte weer, dat naar hij denkt het slechtste in zijn boerencarrière is". Hij verklaart, "mijn oogst is weg..... het is afschuwelijk". (Ibid.) Weersvoorspellers vrezen dat deze droogte het begin is van een lange droge periode voor de zomerregenval gebieden van Zuid-Afrika - die erger kan worden door de klimaatverandering. Andere delen van zuid en oost Afrika worstelen reeds enkele jaren met droogte. Bovendien is het waterpeil van het Victoria meer - een bron van de Nijl, de langste rivier ter wereld - met een alarmerende snelheid gezakt. Ongeveer 45 procent van de daling komt door droogte en 55 procent door slecht ontworpen hydro-elektrische dammen, die nu de afvloeiing van het meer regelen. Door de groeiende vraag naar elektriciteit en irrigatie in de tien landen, die het stroomgebied van de Nijl vormen (die 10 procent van het Afrikaanse continent beslaan en het woongebied voor miljoenen mensen is) kunnen conflicten en wateroorlogen ontstaan over toegang tot deze slinkende bron. (www.irn.org)

Oude Waarschuwingen!

De Bijbel zegt, dat God lang geleden zeer ernstige waarschuwingen gaf aan Israël - waarschuwingen, die zij met de wereld moest delen. (Zie Deuteronomium 4:1-10) God waarschuwde dat "indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt..... zal Ik Uw hemel maken als ijzer en uw land als koper..... uw land zal zijn opbrengst niet geven". (Leviticus 26:14-20)

Later herhaalde God deze waarschuwingen: "Indien gij niet luistert naar de stem van de HERE..... dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen..... de hemel..... zal van koper zijn en de aarde..... van ijzer..... De HERE zal poeder en stof over uw land laten regenen..... totdat gij verdelgd zijt". (Deuteronomium 28:15-24)

De Bijbel openbaart dat "al deze vervloekingen zullen over u komen..... omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God..... de geboden en inzettingen niet onderhouden hebt..... omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt". (Deuteronomium 28:45-47)

Als de mensheid de milieubeperkingen van de aarde overschrijdt en Gods geestelijke wetten negeert tegen afgoderij, moord, abortus en andere gruwelijkheden, moeten wij niet verbaasd zijn dat deze ouden en belangrijke profetieën vandaag tot leven komen.