PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ March - April 2010

Twee van de machtigste en invloedrijkste landen in de geschiedenis van de wereld - Groot Brittannië en de Verenigde Staten - staan aan de rand van een economische ineenstorting, een nationaal ter ziele gaan. Deze onheilspellende omstandigheden zijn het gevolg van het verlies van financiële discipline, voortgebracht door moreel verval. Alhoewel velen tegenwoordig de denkbeelden van seculiere intellectuelen in zich hebben opgenomen, dat God niet bestaat en dat de Bijbel niets meer is dan een verzameling mythen en fabels, komen oude bijbelse profetieën die lang geleden deze ernstige ontwikkelingen voorspeld hebben, vandaag tot leven - voor onze ogen!

Snelle Opkomst en Dramatisch Verval van Grootheid 

De laatste 250 jaar getuigen van opmerkelijke veranderingen in de Engelse en Amerikaanse landen. Engeland, een eiland gelegen aan de rand van het vasteland van Europa, werd een zeemacht die de vaarroutes van de wereld beheerste en een rijk opbouwde, dat de wereld omsloot. Londen werd de financiële hoofdstad van de wereld en het Britse pond werd één van de sterkste munteenheden op aarde. Tijdens deze expansieve eeuwen werd alles wat Brits was beschouwd als het beste! Tegelijkertijd verspreidden de kolonisten van de oorspronkelijke dertien koloniën, verenigd met duizenden immigranten uit Europa zich over het Noord-Amerikaanse vasteland, om de Verenigde Staten van Amerika te worden - en uiteindelijk het machtigste land, dat de wereld ooit heeft gekend. De Amerikaanse dollar regeerde oppermachtig tussen de wereldvaluta; de Amerikaanse financiële rijkdommen hielpen bij de wederopbouw van de landen, die door de Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog waren verslagen en de Amerikaanse cultuur drong door in de wereld.

Toch veranderde dit alles dramatisch in de laatste tientallen jaren! Het Britse Rijk werd in stukken verdeeld en de Koninklijke Marine werd gereduceerd tot een klein gedeelte van haar voorgaande grootte ten gevolge van budget verminderingen. (The Times, 4 januari 2010) Tegenwoordig bevinden zich het Britse pond, de Britse banken en de Britse economie in moeilijkheden en waarnemers waarschuwen dat dit "de Britse autoriteit op het internationale toneel kan verzwakken". (Daily Express, 8 december 2009) In de afgelopen maanden hebben buitenlandse landen geprobeerd om de Londense effectenbeurs te kopen en de nieuwe Franse financiële functionaris van de EU is in staat om voorschriften te bepalen voor de stad Londen, die financiële diensten uit Engeland kunnen verdrijven. (The Times, 2 december 2009)

Tegelijkertijd is Amerika het doelwit van haat geworden door het binnenvallen van Irak en voor het escaleren van de oorlog in Afghanistan. Buitenlandse naties bekritiseren de hebzuchtige buitensporigheid en kortzichtige praktijken van de Amerikaanse financiële instellingen voor de bijna ineenstorting van het economische wereldsysteem. Amerika is de afgelopen 25 jaar van de grootste geldschieter van de wereld gezonken naar de status van 's werelds grootste schulden natie. Afgelopen september hadden Chinese investeerders $ 789.9 miljard in V.S. schatkistbiljetten, terwijl Japanse investeerders $ 751.5 miljard hadden - zodat deze landen de twee tophouders van V.S. schatkistbiljetten werden, ver vóór de derde plaats van Groot Brittannië met $ 249.3 miljard! Deze Amerikaanse schulden werden opgelopen door het financieren van de oorlogen in het Middenoosten en Centraal Azië; om te betalen voor welzijnszorg en besteding aan programma's, die de jaarlijkse belastingopbrengsten overschrijden en door grote handelstekorten op te stapelen, zodat Amerikanen boven hun stand kunnen leven - dit alles met de goedkeuring van de leden van het Congres en presidenten, die tevreden waren met het lenen van geld van andere landen om de Amerikaanse economie te houden en om stemmen te kopen om te worden herkozen!

Alarm Slaan! 

De dagen van afrekening zijn echter op komst! China, die de Amerikaanse schuld heeft gekocht, heeft duidelijk gemaakt dat de Amerikaanse lichtzinnige uitgaven niet kunnen voortgaan - op de kosten van China. China is ook begonnen met het dumpen van dollars en het kopen van goud. De vorige minister van financiën van de V.S., Fred Bergsten waarschuwde dat de schuld van de V.S. groeit naar niet te beheersen hoogten en dat de economie van de V.S. ineen kan storten als buitenlandse investeerders zich onttrekken aan de dollar. Naar de mening van Bergsten is het lot van Amerika "reeds in de handen van haar buitenlandse schuldeisers" en dit zal de mogelijkheid van Amerika beperken om economisch en buitenlands beleid van haar keuze na te streven. (Foreign Affairs, nov - dec. 2009)

Ernstiger is zelfs de vaststelling van Niall Ferguson, een professor in de economie van Britse afkomst, die nu aan de Harvard Universiteit doceert. Ferguson waarschuwt in een artikel in het tijdschrift Newsweek van 7 december 2009 dat, "snel stijgende schulden, langzame groei en hoge uitgaven wereldrijken doden - en Amerika kan de volgende zijn". Hij zegt verder, "zo vervallen wereldrijken: het begint met een schulden explosie. Het eindigt met een onverbiddelijke reductie van de middelen voor het leger, marine en de luchtmacht" - hetgeen langzaam en onherroepelijk de mogelijkheid beperkt van landen met schulden om macht te projecteren op het wereldtoneel. Toch gebeurt dit nu met Amerika en Engeland; anderen zien hen als naties in verval! Maar waarom gebeurt dit nu met Amerika en Engeland?

Profetie komt tot Leven 

Weinig economen lijken geïnteresseerd in het erkennen dat de tientallen jaren van stijgende schulden ook getuigen van alarmerende tekenen van toenemend moreel verval; stijgende echtscheidingen, toenemend drugsgebruik; groeiende aanvaarding van homoseksualiteit en huwelijken tussen dezelfde seksen; een bredere kloof tussen buitensporig rijken en de strijdende armen - de legale strafmaatregelen tegen het bidden op scholen; het lezen van de Bijbel en het ophangen van de Tien Geboden in openbare gebouwen. Vele politici en zelfs religieuze leiders "verbinden de punten"niet tussen hetgeen er in onze moderne liberale seculiere maatschappijen gebeurt en de profetische waarschuwingen in de Bijbel, die gericht zijn op de tegenwoordige landen van Israëlitische volken. Lang gelden merkte de wijze koning Salomo op, "de rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener"(Spreuken 22:7) - een krachtig principe, dat Amerikanen en andere Israëlitische landen vergeten schijnen te zijn.

Zelfs eerder zei Mozes aan de twaalf stammen van het volk Israël, dat zij rijkelijk gezegend zouden worden als zij Gods geboden gehoorzaamden, maar hij waarschuwde ook dat zij ernstige gevolgen zouden oogsten als zij hun Schepper en Heer niet gehoorzaamden. (Zie Leviticus 26; Deuteronomium 28) De zegeningen van gehoorzaamheid hielden in, "gij zult aan vele volken uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen". (Deuteronomium 28:12) De vervloekingen van ongehoorzaamheidzouden inhouden: "gij zult op uw wegen niet voorspoedig zijn..... Een volk, dat gij niet kent [een vreemd land], zal de vrucht van uw bodem eten en alles waarvoor gij gezwoegd hebt..... Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan.....Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart..... Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat Hij u verdelgd heeft..... daarom zult gij de vijanden, die de HERE tegen u zal doen optrekken, dienen..... omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt". (Deuteronomium 28:29-48) Een groeiend koor van stemmen waarschuwen dat deze vervloekingen nu neerstrijken op de zedeloze Israëlitische landen. De Hebreeuwse profeten waarschuwden ook herhaaldelijk, dat de toekomstige teloorgang van Gods uitverkoren Israëlitische volken "onverwachts" en "plotseling" zal komen.(Jesaja 9:14-15; 29:5; 30:13; Jeremia 6:26; 15:8)

Hedendaagse financiële analisten realiseren zich dat dit kan gebeuren als de landen, die aan Amerika lenen de dollar dumpen en hun leningen terugvragen. De waarschuwing van de profeet Habakuk aan de vroegere Babyloniërs, "Denk je niet dat je schuldeisers plotseling zullen opstaan, dat je bedreigers wakker zullen worden? Dan word jij hun prooi!" (Habakuk 2:7 [NBV]) zal ook echt klinken voor de door schuld geteisterde landen, als Amerika en haar Israëlitische verwanten. Profetische Schriftgedeelten houden een ernstige boodschap in: schuld en ongehoorzaamheid leiden tot de teloorgang van landen!

Om meer te leren over dit belangrijk onderwerp kunt U onze boekjes lezen: 

Wat Is het Vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? 

en 

Het Beest van Openbaring: Mythe, Metafoor of spoedig komende Realiteit

Nu wij dichter bij de uiteindelijke, voorspelde tijd van verval komen moet U de waarheid kennen over de toekomst van onze wereld.