Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “An Existential Threat” (Een persoonlijk bericht van de hoofdredacteur) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juni 2022.

Velen vragen zich af wat de Russische invasie van Oekraïne voor de wereld betekent. Degenen die ver van de verwoesting wonen en de hartverscheurende beelden van wreedheden op televisie en computerschermen zien, willen natuurlijk weten hoe ver dit zich zal verspreiden. Zal het leiden tot een nucleair Armageddon? Vergis u niet: het is niet van geringe betekenis en heeft gevolgen voor uw toekomst.

De meeste bekijken oorlogen door de lens van het perspectief van hun eigen land. We leren al vroeg in het leven in een binaire wereld te leven  ̶  iemand of een bepaald land is goed of slecht, zonder grijstinten. Ik ben net na de Tweede Wereldoorlog geboren en ik herinner me dat ik mijn ouders over de oorlog hoorde praten als een verse wond  ̶  en ik pakte op wat ik van hen hoorde. Mijn vrienden en ik gebruikten denigrerende termen voor de Japanners en Duitsers, hoewel de meesten van ons er nog nooit een ontmoet hadden.

Naarmate ik ouder werd, leerde ik de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kennen zoals de meeste Amerikanen ernaar keken: wij hadden gelijk en Japan, Duitsland en Italië waren fout. Later, tijdens de Koude Oorlog, leerde ik dat wij gelijk hadden en dat de Sovjet-Unie fout was. Maar met het verstrijken van de jaren ben ik gaan beseffen dat de wereld ingewikkelder is dan dat.

Meer dan één verhaal

De Russische president Vladimir Poetin wijst op de westerse bevordering van immoraliteit als een van de redenen waarom zijn land op gespannen voet staat met het westen. Dit rechtvaardigt in de verste verte niet het binnenvallen van een aangrenzend land en het doden van zijn burgers, maar zijn bezorgdheid heeft wel enige geldigheid. Terwijl een bevestigde rechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten niet kan zeggen wat een vrouw is, kan Poetin dat wel  ̶  en de meeste lezers van dit magazine zullen, al is het misschien alleen daarin, het met hem eens zijn.

Jammer genoeg leidt het uiten van wat voor instemming dan ook vaak tot dat men als verdediger bestempeld wordt, dus begrijp me alstublieft niet verkeerd: de huidige acties van Poetin kunnen niet gerechtvaardigd worden. Zelfs tegendraadse mensen die anders denken over de oorzaken van de oorlog vinden het moeilijk om de Russische president, die zijn tegenstanders vergiftigd en gevangengezet heeft, volledig te steunen. En tenminste sommige van zijn troepen begaan verschrikkelijke wreedheden tegen het Oekraïense volk, als de foto's en verhalen die uit het land komen waar zijn.

Toch hebt u ongetwijfeld het gezegde gehoord: 'Het eerste slachtoffer van oorlog is de waarheid'  ̶  en het is iets voor elke oprechte persoon om in gedachten te blijven houden, terwijl propagandisten aan alle kanten naar een steeds hogere versnelling schakelen. Als eerdere militaire operaties een leidraad zijn, is het waarschijnlijk dat beide partijen een aantal wreedheden begaan, maar dat is niet het verhaal dat de eigen zijde waarschijnlijk zal toegeven. Een doel in elke oorlog is om het verhaal of narratief in stand te houden, deels om de vijand te demoniseren. In dit geval maken de acties van Poetin dat maar al te gemakkelijk.

De waarheid is dat Vladimir Poetin en zijn aanhangers in Rusland geloven dat ze geldige redenen hebben voor de invasie, want ze zien de wereld heel anders dan de rest van ons. Het verlies van ergens tussen de 20 en 27 miljoen van hun landgenoten in de Tweede Wereldoorlog is niet vergeten. De schatting van hun verliezen  ̶  uitgaande van het gemiddelde cijfer van 24 miljoen  ̶  is groter dan die van Duitsland, Italië en Japan samen. We moeten de doden die door Australië, Canada, Nederlands-Indië, Frankrijk, Polen, de VS en het Verenigd Koninkrijk te betreuren waren erbij optellen om het totale aantal doden te benaderen dat alleen voor de Sovjet-Unie te betreuren viel (NationalWW2Museum.org).

Dit kan ons misschien helpen beter te begrijpen waarom Poetin zich zorgen maakt over de NAVO die aan zijn grens in Oekraïne neerstrijkt. De uitbreiding van de NAVO is misschien niet veel meer dan een handig excuus voor een man die het Sovjetverleden wil herscheppen, maar Amerikanen moeten niet vergeten dat 60 jaar geleden hun eigen land raketten met kernkoppen op Cuba onaanvaardbaar vond, zelfs in het geval confrontatie een kernoorlog riskeerde  ̶  wat zelfs toen al 'wederzijds verzekerde vernietiging' genoemd werd.

“Rusland kan het zich niet veroorloven te 'verliezen'”, zegt Sergey Karaganov, voormalig adviseur van Poetin en voorganger Boris Jeltsin. Met een Russisch perspectief in een interview met Bruno Maçães voor The New Statesman uit het VK legde Karaganov uit dat Oekraïne als NAVO-lid een existentiële bedreiging voor Rusland zou zijn, en dat Poetin een soort van 'overwinning' moet kunnen uitroepen voordat hij de oorlog beëindigt.

Wat er op het spel staat voor Poetin werd benadrukt door Graham Allison in een opiniestuk van Foreign Affairs:

De Vladimir Poetin die de Russische stad Grozny tot puin bombardeerde om haar te 'bevrijden', en die zich bij de Syrische dictator Bashar al-Assad aansloot bij het met de grond gelijk maken van Aleppo, heeft zeker geen morele bedenkingen bij massavernietiging. Bovendien is de oorlog in Oekraïne nu ondubbelzinnig de oorlog van Poetin, en de Russische leider weet dat hij niet kan verliezen – zonder zijn regime en zelfs zijn leven op het spel te zetten. Dus terwijl de gevechten voortduren, moeten we ons op het ergste voorbereiden als hij gedwongen wordt te kiezen tussen een smadelijke terugtocht en escalatie van het geweld. In het uiterste geval zou dit kernwapens kunnen inhouden (“Putin's Doomsday Threat”, 5 april 2022).

Het meest vitale puzzelstuk

Sinds de Cubacrisis heeft de wereld niet meer te maken gehad met een grotere dreiging van nucleair Armageddon, maar wat Maçães noch Allison  ̶  noch enig andere belangrijke schrijver  ̶  begrijpt, is Bijbelse profetie. Hoewel de Bijbel niet rechtstreeks over deze huidige situatie spreekt, waarschuwt hij wel voor een onbedoeld gevolg: de prikkel om een krachtige economische en militaire macht in Europa te vormen, waarvan geprofeteerd wordt dat deze zal opkomen.

Vóór deze Russische invasie hadden maar weinigen in Duitsland  ̶  weinigen in Europa trouwens  ̶  zin om een krachtig Europees leger te vormen. Toch zal volgens Bijbelse profetie ’de vorming ervan gaan plaatshebben. Het kan enkele jaren duren om dat leger op te bouwen, maar de huidige crisis heeft ertoe geleid dat Europa en Duitsland belangrijke stappen in die richting zetten.

Het is schokkend te beseffen dat, volgens Allison, president Kennedy het een kans van één op drie schatte dat de Cubaanse rakettencrisis een nucleaire oorlog zou eindigen, maar bereid was het risico te nemen omdat hij kernwapens in Cuba als een existentiële bedreiging voor Amerika zag. Maar zelfs Kennedy en zijn adviseurs hadden niet alle lelijke feiten die later naar voren zouden komen. “Analisten van deze crisis hebben meer dan een dozijn plausibele paden geïdentificeerd die hadden kunnen leiden tot het in de as leggen van Amerikaanse steden. Een van de snelste begint met een feit dat Kennedy destijds niet eens kende... [De] Sovjets hadden al meer dan 100 tactische kernwapens op het eiland geplaatst. Bovendien hadden de 40.000 Sovjettroepen die daar ingezet waren zowel de technische capaciteit als de bevoegdheid om die wapens te gebruiken als ze werden aangevallen” (mijn cursivering).

Wat de motieven van Poetin ook mogen zijn, de Cubacrisis is een case-studie voor hoe gevaarlijk oorlog kan zijn in een context van nucleaire afschrikking en angst.

Dus, wat moeten we verwachten dat er hierna gaat gebeuren? We zien geen directe profetie aangaande deze Russische invasie van Oekraïne, maar gezien de situatie waarin Poetin zichzelf geplaatst heeft, kijken we naar een onzekere toekomst. We kunnen niet elke draai en wending kennen die tot de terugkeer van Christus leidt, maar we kunnen uit de Bijbelse contouren van profetie wel weten dat de oorlog in Oekraïne het einde van de wereld niet zal zijn. Deze heeft echter een slapende reus in Europa wakker gemaakt, dat nu een existentiële bedreiging van zijn veiligheid ziet. Hoe langer de oorlog voortduurt, en hoe wreder deze wordt  ̶  vooral als Poetin chemische of tactische kernwapens introduceert – des te groter de drijfveer om te bouwen aan een machtig Europese afschrikking. Dit is misschien wel het meest essentiële puzzelstuk dat het toneel gereedmaakt voor het geprofeteerde ‘beest’ om zijn zevende en laatste lelijke kop in Europa te verheffen.

Blijf kijken en opletten  ̶  en blijf het Tomorrow's World magazine lezen!