Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “I, Human?” van William L. Williams, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2015.


Begrijpen de mensen in onze hoogtechnologische wereld echt hun ware potentieel?

Kosmoloog Stephen Hawking gelooft dat “de ontwikkeling van volledige kunstmatige intelligentie [KI] het einde van het menselijke ras zou kunnen betekenen.” Elon Musk, CEO van SpaceX en product ingenieur van Tesla Motors, waarschuwt dat KI wellicht één van de grootste bedreigingen voor onze beschaving is. Zijn dergelijke schrikbeelden gerechtvaardigd? Zal KI inderdaad de ondergang van het menselijk ras betekenen?

Halverwege de 20e eeuw raakte de bekende science-fiction schrijver Isaac Asimov gefrustreerd door het algemene en simplistische sf thema van gestoorde robots met Frankenstein complexen die zich tegen hun menselijke meesters keerden. Hij schreef een serie korte verhalen (I, Robot [Ik, Robot], 1950) met nieuwe perspectieven op hoe en waarom KI zich tegen de mensheid zou kunnen keren. Maar, net zoals de vrees voor een wereldveroverende KI al bestond vóór Asimov, heeft ze hem overleefd – en blijft ze meer dan ooit tot de populaire verbeelding spreken, en film na film inspireren.

Filmcritici drijven vaak de spot met films als de Terminator en Oblivion, en Asimov betreurde zelfs de filmbewerking van I, Robot tot de simplistische scenario’s van het “monster van Frankenstein”. Toch zijn deze films populair gebleven, wat niet verrassend is, omdat ze gaan over bestaande zorgen in de reële wereld.

Denk eens na over deze recente verklaring in The Economist: “De vrees dat de gruwelen die mensen creëren eens hun meesters of hun beulen zullen worden, is nauwelijks nieuw. Maar … om, met supercomputers in elke zak en robots die neerkijken op elk slagveld, dit af te doen als science fiction lijkt op zelfbedrog” (9 mei 2015).

Welk gevaar is groter?

Maar wat zou ons meer zorgen moeten baren: onze steeds meer verbazende machines en computers – van telefoons tot speeltjes tot wapensystemen – of onze eigen menselijke natuur? Van I, Robot tot de Terminator enz. delen deze verhalen een ontnuchterende ondertoon die verder gaat dan simpele door moordmachines veroorzaakte chaos. Zij suggereren dat KI zou kunnen besluiten het over te nemen, niet alleen om zichzelf in stand te houden, maar ook om haar missie als robot te vervullen door de mensheid voor zelfvernietiging te behoeden – zelfs als dit zou betekenen om de levensvormen, waarvoor deze robot juist ter bescherming was gemaakt, tot slavernij te brengen.

Gezien deze vrees, samen met de moderne ontwikkelingen in de technologie, is het geen verrassing dat commentatoren op vele terreinen zich afvragen wat de grenzen van KI zijn. Zullen machines op een dag menselijke emoties volledig herkennen – en zelfs perfect kunnen imiteren of ontwikkelen? En wanneer, als het ooit gaat gebeuren, zullen de creaties van de mensheid de intelligentie ontwikkelen om het heft in eigen handen te nemen, niet meer te stoppen door hun menselijke makers?

Albert Einstein, de beroemde natuurkundige en theoreticus, zei ooit: “Ik weet niet met welke wapens in Wereldoorlog III zal worden gevochten, maar in Wereldoorlog IV zal worden gevochten met stokken en stenen.” Maar, zelfs in de tijd van Einstein hadden kernwapens de mensheid binnen handbereik gebracht van haar eigen totale vernietiging - met of zonder hulp van KI.

De Bijbel vertelt ons niet precies welke technologie rechtstreeks betrokken zal zijn bij de laatste grote strijd van dit tijdperk. Hij maakt echter wel pijnlijk duidelijk dat, ondanks onze grote vooruitgang, wij aan onszelf overgelaten, uiteindelijk “… een verdorven levenswandel op de aarde” (Genesis 6:12) zullen hebben en uiteindelijk onszelf zullen vernietigen (Mattheüs 24:21-23).

Hij verzekert ons ook dat zelfs onze eigen intelligente machines ons niet zullen redden. Onze enige redding komt uit een andere bron: onze God en Schepper, die nog steeds bezig is met ons zodanig te ontwikkelen en te vormen, dat we op zekere dag een betere manier zullen leren om onze menselijke intelligentie te gebruiken.

Deze betere manier geldt eerst voor een uitverkoren groep die God nu roept – maar zal uiteindelijk iedereen omvatten die bereid is deze te accepteren. God heeft dit vanaf het begin gepland (1 Petrus 1:17-20), en het begint voor ieder van ons met Jezus Christus. Start u vandaag met het leren kennen van uw ware potentieel?