Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “In Search of Peace of Mind” door J. Davy Crockett III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2022.

In zijn beroemde A Tale of Two Cities [Een verhaal over twee steden] beschreef Charles Dickens de wereld van zijn roman: “Het was de beste tijd, het was de slechtste tijd, het was de eeuw van wijsheid, het was de eeuw van dwaasheid... het was de periode van licht, het was de periode van duisternis, het was de lente van hoop, het was de winter van wanhoop....”

Hoewel gepubliceerd in 1859, zijn zijn woorden nog steeds waar, overal om ons heen. Welvaart bestaat naast armoede, weelde naast ellende, productiviteit naast verkwistende nalatigheid. Elke maand lijkt er weer een massale schietpartij te gebeuren op een plek waar mensen veilig hun werk zouden moeten kunnen doen of hun vrije tijd doorbrengen. Fanaten en extremisten plegen met bloedige regelmaat terreurdaden over de hele wereld.

Cultureel bederf woekert voort in drugsmisbruik, geslachtsverandering, abortus op verzoek, de seksualisering van bijna alles, en corruptie op alle niveaus van overheid en samenleving. Politieke leiders die met de vinger wijzen en elkaar motieven in de schoenen schuiven, kunnen het niet eens worden over iets productiefs. Sociale media wakkeren vaak haat en bitterheid aan. Veel mensen zijn diep verontrust en angst ruïneert hun kwaliteit van leven. Veel te veel mensen staan voor de 'winter van wanhoop'.

Hoe kan iemand positief, optimistisch en vrolijk blijven? Is er een manier om zulke hardnekkige problemen onder ogen te zien, maar niet overweldigd te worden door ontmoediging? In feite is die er zeker, maar niet veel mensen vinden haar omdat zij in een boek gevonden wordt dat de meesten niet lezen of waarvan ze niet veel weten. De weg naar gemoedsrust wordt gevonden in de Bijbel.

Vrede door het zoeken naar God

De profeet Jesaja gaf tijdloos advies over het zoeken naar God en Zijn wil: "Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt." (Jesaja 26:3, NBG’51)). Gemoedsrust kan ongrijpbaar lijken, maar degenen die God en Zijn gerechtigheid zoeken, kunnen haar krijgen (Mattheüs 6:33). God zei tegen Ezechiël, een andere profeet die naar een onrustige natie gezonden werd: "... zie met uw ogen, luister met uw oren, en neem alles wat Ik u zal laten zien, ter harte…" (Ezechiël 40:4). Met andere woorden, laat u niet afleiden, maar concentreer u op wat God voor u heeft.

Hoe kunnen we alles dat God ons laat zien ‘ter harte nemen'? Hoe kunnen we weten dat we ‘standvastig en vol vertrouwen’ op God gericht zijn? We lezen: "Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig" (Psalm 119:10-11). We moeten nadenken over de woorden van de Bijbel , ze waarderen en onthouden: "Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet" (vv. 15–16).

Nog een essentiële sleutel om onze geest te ordenen? "Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; maak mij levend door Uw wegen" (v. 37). Door “wat nutteloos is” te vermijden, winnen we tijd om ons te concentreren op eeuwige principes die in de Bijbel gevonden worden. Ten slotte lezen we: "Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok" (v. 165). Diepe vrede  ̶  geen oppervlakkige, voorbijgaande emotie, maar echte gemoedsrust.

Vrede die alle begrip te boven gaat

Zelfs terwijl hij geconfronteerd werd met grote beproevingen werd de apostel Paulus  ̶  die klappen kreeg en littekens had omdat hij de boodschap van Jezus Christus van het komende Koninkrijk van God moedig verkondigde  ̶  geïnspireerd om te schrijven: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus" (Filippenzen 4:6–7).

Dit lijkt misschien te simpel om waar te zijn, maar toch is het waar. Neem in tijden van stress alles wat God voor u heeft ter harte en u zult "de vrede van God [hebben], die alle begrip te boven gaat." Laat, voor meer bemoediging en hulp bij het vinden van gemoedsrust, niet na de tv-uitzending van Tomorrow's World “Peace of Mind Through Personal Prayer” (tomorrowsworld.org; Ned. ondertiteling beschikbaar) te bekijken. U zult blij zijn dat u het gedaan hebt.