PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ mei-juni 2002

Terwijl de aandacht van de wereld is gevestigd op terrorisme, escalatie van de strijd in het Midden-Oosten en angst voor recessie, ontwikkelen zich in het hart van Europa belangrijke profetische gebeurtenissen, die de wereld zullen schokken. Zoals een redactioneel artikel toelicht, "het Europese 'project' gaat in een versneld tempo vooruit". (The Sunday Times, 16 december 2001) Reeds tientallen jaren heeft de Kerk van God voorspeld hetgeen nu in Europa gaat gebeuren en gewaarschuwd welke afschrikwekkende gevolgen deze gebeurtenissen zullen hebben voor Amerika en de volken van Britse afstamming.

Eerst de Euro

Op 1 januari 2002 begonnen 12 leden van de Europese Gemeenschap een gemeenschappelijke munt te gebruiken - de euro. Deze historische mijlpaal is een belangrijke en symbolische stap in de opmars naar continentale intergratie. Ofschoon er vele twijfels bestonden, werd de vervanging van 12 afzonderlijke munteenheden door één euro, ontworpen om Europa boven nationale verschillen te helpen stijgen. Het is opmerkelijk, dat Brittannië, Denemarken en Zweden er voor gekozen hebben om niet deel te nemen. Hoe dan ook, de euro is slechts de top van de ijsberg vanverstrekkende veranderingen, die in Europa plaatsvinden.

In december 2001 werkten kibbelende Europese leiders om plannen af te ronden voor één Europees leger, dat in 2004 operationeel zal worden. Omdat Europa de grootste leverancier van buitenlandse hulp in de wereld is, zal deze Rapid Reaction Force (Snelle Reactie Macht) Europa echt invloed geven in wereld aangelegenheden. In de komende jaren zal het voor Europa niet langer nodig zijn om de tweede viool te spelen bij Amerikaanse ideeën, waar het vaak niet mee eens is.

Onder het mom van terrorismebestrijding gingen EU leiders akkoord met één enkel arrestatiebevel, dat voorziet in ongekende samenwerking tussen Europese wetsuitvoerende machten. Het arrestatiebevel, dat in 2004 operationeel wordt, zal een rechter in één land in staat stellen om de arrestatie, uitlevering en insluiting te bevelen van een persoon in een ander land, zonder proces en zonder noodzakelijk bewijs! Een Britse krant waarschuwde dat "een groeiende groep van kopstukken in rechtskundig advies, gelooft dat de gevaren (in deze rechtspleging) immens zijn. Persoonlijke vrijheid wordt op de meest grove manier behandeld. Oude zekerheden worden opgeofferd". (London Daily Mail, 13 december 2001)

Nog meer veelzeggend is een recente beslissing van het Europese gerechtshof om de EU macht te geven om kritiek te onderdrukken om haar reputatie te beschermen. Dit betekent, dat het gerechtshof tegen iedereen kan optreden - inclusief schrijvers, kranten, commentatoren en politici - die EU leiders en politici bekritiseren. Deze uitspraak, die lijkt op methoden, die de fascistische regeringen in de jaren 1920 en 1930 gebruikten om afwijkende meningen te onderdrukken, veegt vrijheid van meningsuiting weg!

De terroristische aanvallen van 11 september in Amerika vervroegden het tijdschema van degenen, die de Europese integratie en de oprichting van een Europese superstaat steunen.

In maart 2002 begon een speciale bijeenkomst wegen te bespreken om de toekomstige vorm van de EU uit te zetten en haar wetten te hervormen. De vroegere Franse president Valery Giscard d'Estaing leidt de bijeenkomst, die de aanbevelingen in 2004 zal maken. Hij en zijn afgevaardigden zijn sterke federalisten, die een steeds hechter verbond en de voortdurende overgave van nationale bevoegdheden ondersteunen. De bijeenkomst zal werken aan de vormgeving van een Europese Grondwet en zal de mogelijkheid bespreken van een rechtstreeks gekozen President van Europa, wat de deur zou openen voor pan-Europese politieke partijen. Een schrijver verklaarde, dat "een rechtstreeks gekozen president de meest machtige politieke figuur in Europa zou worden". (Daily Mail, 16 december 2001)

Ondanks het krachtig voortbewegende Europa in de richting van een superstaat dringen Britse politici erop aan, dat de conventie Europa niet zal leiden langs de federale weg, maar integratie zal bemoedigen door onafhankelijke nationale staten. Hoe dan ook, een redactioneel artikel verklaart: "Europa gaat verder. En niet noodzakelijkerwijs in de richting, die Brittannië zou willen". (The Sunday Times, 16 december 2001)
Maar wat hebben gebeurtenissen in Europa te maken met Bijbelprofetie en waar zullen zij naar toe leiden?

Gevaar in het vooruitzicht

De profeet Daniël werd een visioen gegeven van een groot beeld, dat vier wereldrijken voorstelde en het grootste deel van het Middellandse Zeegebied zou domineren tot aan de terugkomst van Jezus Christus. (Daniël 2:31-45) Rome wordt wijd en zijd erkend als het vierde rijk. De voeten van het beeld, gemaakt van ijzer enklei beeldt de laatste fase uit van een rijk met herkenbare verwijzingen naar Rome. Deze macht in de eindtijd zal "ten dele hard en ten dele broos zijn", omdat zijn bestanddelen van nature niet samen hechten. (Daniël 2:41-43)

Dit beschrijft nauwkeurig de opkomst van de Europese Unie, waar eens het Romeinse Rijk en het Heilige Roomse Rijk regeerden. EU-leiders erkennen, dat zij bouwen op historische fundamenten. Het zal echter niet eenvoudig zijn om landen bij elkaar te houden, die verschillende talen, tradities en gewoonten hebben - en een geschiedenis van oorlogen en schermutselingen. In de laatste samenstelling zal deze unie slechts 3½ jaar bestaan. (Daniël 7:25; Openbaring 11:2)

In één van de andere visioenen van Daniël, beeldde God deze vier rijken uit alsvraatzuchtige beesten. Het vierde beest (Rome) wordt uitgebeeld als een hebzuchtig, oorlogvoerend schepsel met 10 horens - duidend op 10 opeenvolgende opstandingen. (Daniël 7:19-25) Dit beest zal tijden en wetten veranderen en zal ware Christenen vervolgen. (Daniël 7:21-25) Andere profetieën maken duidelijk kenbaar, dat een charismatische persoon (ook een "beest" genoemd) uiteindelijk deze in Europa gebaseerde macht zal leiden, bedrieglijk een functie verwervend als een vredesstichter en dan een tiran worden. (Daniël 9:26-27; 11:20-32)

De opleving van deze door Satan geïnspireerde, beest macht, met verwijzingen naar Rome, zal de wereld schokken. (Openbaring 13:1-7) Het zal plaatsvinden, wanneer 10 koningen vrijwillig hun soevereiniteit overgeven aan een krachtige leider. (Openbaring 17:12-13) Dit herleefde Roomse systeem zal een belangrijke speler zijn in een wereldeconomie voordat het plotseling ter ziele gaat bij de terugkeer van Jezus Christus. (Openbaring 18) Bijbelprofetieën in de boeken Amos en Hosea en in Jesaja 10 en Jeremia 30 maken kenbaar, dat deze Duits gedomineerde kolos in de eindtijd zich tegen Amerika en andere volken van Britse afstamming zal keren en hen in gevangenschap zal voeren vanwege hun nationale zonden. Om meer te leren over dit belangrijke onderwerp kunt U ons gratis boekje Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië aanvragen.

Al deze geprofeteerde bijzonderheden schijnen samen te komen in Europa. Duitsland komt opnieuw tevoorschijn als de te verwachten kandidaat om een Verenigd Europa te vormen, volgend in de voetstappen van de velen, die tevoren hebben getracht de erfenis van Rome te laten herleven; inclusief Karel de Grote, de Duitse en Oostenrijkse koningen van het Heilig Roomse Rijk, Napoleon en Mussolini. Wat overblijft, is om te zien welke titel de leider van een modern Europese superstaat zal worden gegeven.

Het politieke apparaat, dat nu opgezet wordt zal die leider in staat stellen om totalitaire machten op zich te nemen als het "nodig" - of mogelijk wordt! Terwijl idealistische planners voorzien, dat een Europa gebouwd op gedeelde rijkdommen, een gemeenschappelijke munt en gemeenschappelijke wetten, vrede en stabiliteit zal brengen voor het continent (en voor de wereld) geeft Bijbelprofetie aan, dat dit niet het geval zal zijn. Het Europa, dat nu wordt gevormd - wat door Amerika wordt gestimuleerd en waarmee Brittannië zwijgend instemt - zal uiteindelijk een gevaarlijk en dodelijke rivaal worden vóór de terugkomst van Jezus Christus. Een verslaggever beweert, dat Europese staatslieden door hun daden, onwetend, hebben uitgedacht wat "een duivelse heksenketel zou kunnen worden". (The Sunday Times, 16 december 2001)

Waarschuwingen worden bekend gemaakt! Wij moeten zorgvuldig de wereldgebeurtenissen volgen en als Christenen groeien omdat profetie tot leven komt- in het bijzonder in Europa!