Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Sins of Racism, Anarchy and Secularism!” door Gerald Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2017.

Wat gebeurt er in onze wereld? Hoe komt het dat mensen zo vol haat zijn dat ze doelbewust onschuldige mannen, vrouwen en kinderen overrijden om op die manier hun perverse agenda’s te promoten? Waarom zien we een toename van anarchistisch geweld  ̶ vandalen met bivakmutsen die ramen kapotslaan, brand stichten en auto’s omverwerpen? Waar gaat onze wereld naartoe?

In de afgelopen maanden hebben we aanslagen met motorvoertuigen gezien in Londen, Frankrijk, de Verenigde Staten en Spanje. In de nacht van 11 augustus 2017 marcheerde een groep, die werd omschreven als een combinatie van nazi’s, Ku Klux Klan (KKK) leden en blanke racisten, antisemitische scheldwoorden scanderend, door de straten van Charlottesville, Virginia.. De volgende dag protesteerden ze opnieuw door het roepen van racistische beledigingen voordat ze slaags raakten met tegenbetogers. Beide partijen hadden stokken, knuppels, pepperspray en andere wapens bij zich, wat duidelijk aantoonde dat ze ‘klaar voor de strijd’ waren. De hele affaire eindigde toen een blanke racist met zijn auto inreed op een groep vreedzame tegenbetogers, daarbij velen verwondde en één persoon doodde.

Een aantal dagen later was de wereld geschokt toen een man een gehuurde bestelwagen gebruikte om ongeveer 100 mensen te overrijden die gewoon met hun normale leven bezig waren op de Ramblas, de beroemde boulevard en wandelpromenade in Barcelona, Spanje. Bij een andere aanval in Cambrils werd één persoon gedood voordat vijf terroristen werden gedood in een treffen met de politie. Het lijkt erop dat het bloedbad veel erger had kunnen zijn als de terroristen de explosieven, die ze aan het vervaardigen waren en die vroegtijdig tot ontploffing kwamen, met succes hadden ingezet.

We hebben ook foto’s gezien van zwartgemaskerde criminelen die ramen stukbraken van de Universiteit van Californië in Berkeley in een poging een optreden van een spreker te verhinderen die hun niet aanstond. Opgemerkt moet worden dat het bestuur toegaf aan de verwende kinderen en hun politiek correcte wereldbeeld. Dergelijke protesten, die niet altijd zo gewelddadig zijn, worden heel gewoon in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en elders. Het is duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting wordt ontmanteld en dat extreem links iedereen die hun agenda niet deelt probeert de mond te snoeren.

Wat we de laatste jaren zien gebeuren is dat ideologen van verschillende richtingen (links, rechts en religieus) steeds radicaler en gewelddadiger worden, en de vraag die veel mensen stellen is: “Waarom?” Waarom wordt onze wereld zo gewelddadig? Waarom zijn naties zoals de Verenigde Staten zo onverzoenlijk verdeeld geraakt? En waar leidt dit allemaal toe?

Het omslagpunt bereikt

De Verenigde Staten zijn het omslagpunt schijnbaar gepasseerd. Ze zitten vast in een cultuuroorlog tussen twee wereldvisies die niet verzoend kunnen worden. Een compromis is een veelgehoorde uitspraak, maar hoe vind je een compromis bij abortus? De ene kant ziet deze als moreel gelijkwaardig aan moord. De ander als de keuze van een vrouw. Hoe vindt men een compromis bij de definitie van het huwelijk? De ene kant ziet het huwelijk als een morele kwestie; namelijk als een goddelijk instituut, ingesteld door God tussen een man en een vrouw. De andere kant maakt het niet uit, of is het niet eens met de Bijbel. Hetzelfde geldt voor transgenderkwesties. En hoe vindt men een compromis als het gaat om radicaal islamitische terroristen, nazi's, de KKK, van haat vervulde blanke racisten, of radicale anarchisten, die alleen maar willen vernietigen?

Laten we eerlijk zijn. Onze wereld is ontwricht. Westerse universiteiten zijn overgenomen door zeer bevooroordeelde secularisten , die een boodschap van politieke correctheid prediken, terwijl ze reactionaire onverdraagzaamheid aanmoedigen jegens alles wat buiten deze agenda valt. Politiek is altijd een vuil spel geweest, maar partijen zijn zo verdeeld geraakt dat er nu geen ruimte voor compromis is, zelfs niet over kwesties waarover ze het eens zouden kunnen worden. Het is duidelijk dat politiek vóór het land en zijn burgers komt. In de Verenigde Staten hebben vertegenwoordigers van de media elke façade van neutraliteit afgeworpen en proberen ze  de tegenpartij neer te halen. Het is zeer opmerkelijk hoe oneerlijk en onredelijk de media in alle opzichten zijn geworden.

Hier bij de Wereld van Morgen geven we niet alleen het nieuws, maar ook het verhaal achter het nieuws – en er schuilt werkelijk een verhaal achter wat we vandaag zien gebeuren. Weinig mensen begrijpen tegenwoordig werkelijk dat er een krachtige geestelijke invloed werkzaam is achter de schermen, die tot haat en strijd aanzet. De Bijbel verwijst naar hem als Satan de duivel, en hij heeft zichzelf slim in de hoofden van de meesten genesteld als niet meer dan een ondeugende, maar ongevaarlijke kerel in een rood pak met een drietand en een puntige staart. Niets is echter minder waar!

Weinig mensen erkennen het feit dat Satan de god van deze wereld is! Toch laat Jezus ons niet in het ongewisse over deze waarheid. Hij vertelde Zijn discipelen voorafgaand aan Zijn kruisiging: “Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden” (Johannes 12:31, nadruk van ons), en “Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij” (Johannes 14:30, alleen vetdruk van ons). De apostel Paulus beschrijft dit geestelijk wezen als degene die staat achter de richting waarin deze wereld gaat en noemt hem “. . . de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2). Paulus vertelt ons op een andere plaats dat deze geestelijke macht “de god van deze eeuw” is en dat hij het verstand van de mensen heeft “verblind” voor het goede nieuws dat we vinden in de Bijbel (2 Korinthe 4:4).

Vingerafdrukken

Satans vingerafdrukken zien we in alle gruweldaden die we om ons heen zien. Hij is degene die valse religie inspireert, met inbegrip van een vervalst ‘christendom’! De apostel Paulus heeft het over religieuze dienaars die in strijd met Gods woord onderwijzen: “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthe 11:13-15). Hoewel er veel problemen zijn met deze wereldse versie van het christendom, komt, wanneer er ook maar rassenhaat wordt gepredikt in kerken, dit niet van God, maar van de Tegenstander!

Welnu, als Satan het vervalste christendom inspireert, kunnen we dan zijn vingerafdrukken niet zien op welke religie dan ook die geweld en haat promoot? Wie brengt iemand op het idee om in een auto te stappen en willekeurig vrouwen en kinderen omver te rijden (niet dat het minder tragisch is om vaders, broers of manlijke echtgenoten om te brengen)? Wie zet individuen ertoe aan om wat van een ander is af te breken, te verbranden en te vernietigen als een vorm van bedreiging  teneinde het stilzwijgen te bereiken over iets waarvan men niet wil dat iemand anders het hoort?

Laten we helder zijn. Vanuit een Bijbels perspectief is elke vorm van haat tegenover andere menselijke wezens zonde! Anarchie is een vorm van haat en is daarom zonde! Racisme is haat en daarom zonde! Let op wat de apostel Johannes zegt over haat: “Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft” (1 Johannes 2:9-11).

Etnische en rassenhaat verblindt de ogen. Mensen zeggen dingen en doen anderen dingen die ze niet zouden zeggen en doen, als ze geleid zouden worden door gezond moreel verstand. Soms is de haat raciaal van aard – soms is het etnisch, stamgericht of religieus. Ik denk aan het beruchte geval van de families Hatfield en McCoy op het platteland van Amerika in de jaren 1800, toen er een bittere en venijnige vete heerste tussen de ene grote familie en de andere, waarbij meer dan een dozijn doden viel in een periode die meer dan 25 jaar duurde. Zoals zo vaak het geval is, worden vooroordeel en haat doorgegeven van generatie op generatie.

In wat bekend staat als de Olijfbergprofetie onthult Jezus ons dat er aan het einde van het tijdperk veelvuldig etnische strijd zou zijn. “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk [Grieks: ethnos] zal tegen het andere volk [ethnos] opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk . . .” (Mattheüs 24:6-7). We kunnen meer sektarisch geweld verwachten in de toekomst. De vraag is: zult u uzelf toestaan betrokken te zijn bij de door haat vervulde geest van deze tijd, of zult u herkennen wiens vingerafdrukken er op onverdraagzaamheid en haat zitten en u er buiten houden?

Politiek correct, anti-God secularisme is ook een zonde. Secularisme gaat vaak gepaard met haat en geweld. Professoren op universiteiten overspoelen jongeren met hun bevooroordeelde opvattingen en zetten hen aan, opzettelijk of onopzettelijk, iedereen uit te sluiten die niet in hun straatje past. Meestal neemt dit de vorm aan van vreedzaam protest, maar bij gelegenheid genereren die protesten ook geweld. De rellen die plaatsvonden in Berkeley, Californië, zijn hier een goed voorbeeld van, maar er zijn er nog veel meer.

De G20-top van juni 2010 in Toronto, Canada, liet een aantal vreedzame protesten zien, maar deze werden ontsierd door black bloc [zwart blok] demonstranten. Black bloc is een term die wordt gebruikt om gewelddadige demonstranten te beschrijven die in het zwart gekleed zijn en vaak hun identiteit verbergen met bivakmutsen, sjaals, maskers en zonnebrillen. Meer dan 40 bedrijven werden vernield – maar, in de nasleep was het de politie die werd bekritiseerd vanwege de hardhandige tactieken! En waar protesteerden deze personen tegen? Een hele waslijst met liberale onderwerpen, waaronder opwarming van de aarde, armoede, kapitalisme, vrouwenrechten – en de lijst gaat nog door.

Black bloc tactieken werden ook vertoond tijdens bijeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 1999 in Seattle, Washington. Ook hier werden tijdens deze rellen verschillende winkels vernield. Wat de oorzaak ook is, vernieling van andermans eigendom is onaanvaardbaar, en we moeten deze black bloc vandalen noemen wat ze zijn: anarchisten. Hun werkelijke agenda is te vernietigen!

Secularisme is niet neutraal

Het is een vergissing om secularisme gelijk te stellen met neutraliteit. De gedachte is dat als we ons zouden kunnen ontdoen van alle religieuze vooroordelen, we dan een vreedzame samenleving zouden kunnen hebben. John Lennons song Imagine (1971) vangt deze geest op perfecte wijze:

   Stel je voor dat er geen hemel is

   Het is gemakkelijk als je het probeert

   Geen hel beneden ons

   Boven ons alleen lucht

   Stel je voor dat alle mensen voor vandaag leven

 

   Stel je voor dat er geen landen zijn

   Het is niet moeilijk om te doen

   Niets om voor te moorden of te sterven

   En ook geen religie

   Stel je voor dat alle mensen hun leven in vrede leven . . .

Dit denken is oppervlakkig. Secularisme is een filosofie die lijnrecht tegenover Bijbelse waarden, en God Zelf, staat. Het idee dat we een morele samenleving kunnen hebben zonder een Opperwezen dat bepaalt wat goed en kwaad is, is op zijn best naïef en onjuist.

Zoals Dennis Prager van de populaire Prager University videoseries zo duidelijk uitlegt in een van zijn video’s over de Tien Geboden: u denkt misschien dat moord verkeerd is, maar zonder God kunt u niet weten dat moord verkeerd is. Zonder een autoriteit hoger dan de mens, is uw mening precies dat – uw mening. Omdat u denkt dat iets verkeerd is, betekent niet dat het verkeerd is. Wie heeft dan de autoriteit om op gezaghebbende wijze te zeggen dat het verkeerd is? Alles wat we moeten doen is teruggaan naar de vorige eeuw om voorbeelden te zien van in opdracht van de staat begane moord op miljoenen Joden en andere klassen van mensen die door verschillende regeringen niet waardig werden bevonden om te leven.

Om dichter bij huis te blijven: elke dag worden er baby’s geaborteerd. IJsland wil op deze manier het downsyndroom van het eiland verwijderen, en veel mensen in veel landen zijn het met hen eens – misschien zelfs u! Maar er zijn anderen die het hier niet mee eens zijn, waaronder veel ouders met kinderen met het downsyndroom.

Dus wie beslist? Secularisme is een poging om God uit het beeld te verwijderen. Van boven tot onder is secularisme het tegenovergestelde van Bijbelse waarden. Dus van wie zien we de vingerafdrukken in het secularisme?

Jezus maakte de volgende opmerking in Zijn gebed tot Zijn hemelse Vader met betrekking tot Zijn discipelen: “Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben” (Johannes 17:14). Degenen die een relatie met God waarderen, raken niet verstrikt in de politiek van deze wereld. Hoewel Hij autoriteit heeft over het hele universum heeft God toegestaan dat Satan gedurende een bepaalde tijd op aarde regeert totdat de mensheid de les leert dat God alles het beste weet.

Deze wereld heeft altijd haat en geweld gezien. Kaïn vermoordde zijn broer Abel. De wereld voorafgaand aan de zondvloed was vol geweld (Genesis 6:11). De Bijbel openbaart dat er vooroordelen waren onder de Joden jegens de heidenen in de eerste eeuw na Christus. God liet vroege christenen zien dat ze geen enkele mens als onheilig of onrein mochten beschouwen (Handelingen 10:28). De apostel Paulus corrigeerde zijn medeapostelen Petrus en Barnabas publiekelijk, omdat zij de heidenen hadden gemeden toen sommige Joden uit Jeruzalem naar Antiochië kwamen (Galaten 2:11-14).

Het Bijbelse verslag is er duidelijk over dat alle mensen gelijk zijn in Gods ogen. “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen” (Galaten 3:26-29). Dit wordt ook bevestigd in Romeinen 2:25-29.

De brief aan de Efeziërs beweert dat zowel Joden als heidenen allemaal zondaars zijn (Efeze 2:1-3). De door mensen ontworpen scheidingswand in de tempel in Jeruzalem die figuurlijk de heidenen scheidde van de toegang tot de Vader werd afgebroken in Christus (vv. 14-18). Sprekende over de heidenen: “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God” (v. 19). Dan spreekt Paulus over één grote familie: “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt” (Efeze 3:14-15).

Terwijl er geweld plaatsvond in Charlottesville, Virginia, streefden leden  ̶ bestaande uit allerlei etnische en raciale achtergronden  ̶ van de Levende Kerk van God ernaar om in vrede en harmonie te leven, hoewel we niet beweren hierin de enige te zijn. Koning David schreef: “Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen!” (Psalm 133:1). En Jezus zegt ons: “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt” (Johannes 13:35).

Als u meer wilt weten over hoe u  aan deze gemeenschap en dienst kunt deelnemen, neemt u dan via deze website contact met ons op.