Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel ”There Really Is Good News” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2018.

We hebben allemaal wel eens grappen gehoord zoals deze over een stamhoofd die terug komt van de jacht. 'Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de jacht veel vlees heeft opgebracht voor de winter. Het slechte nieuws is dat we alleen stinkdier hebben!'

Ons werk bij De Wereld ven Morgen (Tomorrow's World) is een goed nieuws/slecht nieuws boodschap voor de mensheid maar zonder een grappige clou. Het slechte nieuws is werkelijk slecht nieuws, en het goede nieuws is werkelijk goed nieuws - maar in tegenstelling tot deze geestige anekdote komt het slechte nieuws eerst aan bod.

Iedereen met ogen om te zien weet dat onze wereld in de problemen zit. Het volgende citaat uit de Washington Post van 2 november 2017 onthult de huidige stand van zaken in de Verenigde Staten: ‘De aanval liet een duizelingwekkend gat achter in een dorp in Texas van minder dan 700 mensen en voor sommigen versterkte het een gevoel van onbehagen dat geen enkele plaats als immuun voor mogelijk geweld kon worden beschouwd nadat een concertplaats in Las Vegas, een Walmart in Colorado, een kerk in Nashville en een fietspad in New York alle in de afgelopen zes weken het toneel werden van dood en bloedvergieten.’

Moordpartijen met behulp van voertuigen lijken het belangrijkste middel te zijn om burgers in het Verenigd Koninkrijk en Europa te terroriseren, hoewel wapens en bommen onlangs dood en verderf gezaaid hebben in Parijs, Brussel en Manchester. In het Midden-Oosten exploderen geregeld autobommen, waar religieuze en politieke fracties naar macht streven en in Afrika schoolkinderen ontvoerd worden door militante groepen. Wie weet welke nieuwe gruweldaden plaats zullen vinden voordat dit artikel u bereikt?

Het misbruik van verdovende middelen is een nooit eindigende plaag voor de samenleving. Producenten, distributeurs en corrupte ambtenaren ontwrichten steden en landen, en gebruikers vernietigen zowel zichzelf als anderen om hen heen. Misbruik van internet viert hoogtij: identiteitsdiefstal, frauduleuze investeringen, pornografie, nepnieuws dat reputaties kan vernietigen en bedrijven verlammen, routinematig gestolen militaire en bedrijfsgeheimen met mogelijk gevaarlijke gevolgen  ̶ om er maar een paar te noemen!

Noord-Korea en de Verenigde Staten blijven ‘met hun wapens kletteren’, evenals Iran en Saoedi-Arabië. In Libië, Syrië, Irak, Jemen en Somalië blijft er chaos door het streven van rivaliserende fracties naar dominantie. Moderne wapens maken het mogelijk om de mensheid te vernietigen. Alleen de menselijke natuur is constant gebleven.

Er is een overvloed aan slecht nieuws. De verhouding tussen mannen en vrouwen is problematisch. In sommige landen zijn de geboortecijfers zo laag dat er immigranten nodig zijn voor banen die ingevuld hadden kunnen worden door miljoenen in de laatste paar decennia geaborteerde baby’s, die daarvoor inmiddels oud genoeg waren geweest.

Het begin van de weeën

Deze dingen gebeuren voor onze ogen, maar het echte slechte nieuws ligt nog in de toekomst! Alle aanwijzingen wijzen erop dat we wat de Bijbel beschrijft als de “voleinding van de wereld ” (Mattheüs 24:3), “tijd van het einde” (Daniël 12:4), en “tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jeremia 30:7). (Bestel voor een beter begrip van deze Bijbelverzen onze gratis publicatie Wat is het Vooruitzicht voor Amerika en Brittannië?).

Jezus beschrijft deze tijd als gekenmerkt door vals christendom, etnisch geweld, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, epidemieën en natuurrampen (Mattheüs 24:4-8; Markus 13:5-8; Lukas 21:8-11). We leren ook dat deze dingen slechts een begin van de weeën zijn . Er is goed nieuws, maar de toestand in onze wereld zal eerst nog veel slechter worden voordat deze beter wordt! Jezus beschreef nog een andere ontwikkeling die aan de gang is terwijl u dit leest - dat diegenen die Zijn weg kiezen door alle landen gehaat zullen worden in de tijd van het einde. Ware christenen zullen vervolgd worden, ze zullen zelfs gedood worden (Mattheüs 24:9)! Hoe kan dit in een beschaafde samenleving gebeuren?

Ik heb hier wel eens vraagtekens bij gezet, maar nu niet meer. In diverse islamitische staten is het al gevaarlijk om aanspraak te maken op de naam van Christus. Maar hoe zit het met onze westerse democratieën? Politieke correctheid (censuur en de dood van vrije meningsuiting) maakt het steeds sneller onrechtmatig om ware Bijbelse gezichtspunten te uiten. Sommige gedeeltes van de Bijbel worden in Canada al tot ‘haatdragende taal’ verklaard! Bedrijven in Amerika en het Verenigd Koninkrijk worden aangevallen en vernietigd door de moderne 'gedachtenpolitie'.

Dus waar is het goede nieuws? Hoe kunnen we dit beeld veranderen? Het antwoord is dat wij dat niet kunnen, maar God wel! Er is een nieuwe wereld in aantocht, en die is al heel aanstaande, ‘vlak om de hoek'! Dezelfde bron die de val van de mensheid tot deze puinhoop voorspeld heeft, voorspelt ook hoop voor de toekomst. Voor de meeste mensen klinkt dit te mooi om waar te zijn. Maar is dat zo?

Het goede nieuws

Jezus Christus, de grootste profeet in de geschiedenis, heeft gewaarschuwd dat de mensheid zichzelf zou vernietigen indien Hij zelf niet rechtstreeks en op goddelijke wijze zou ingrijpen (Mattheüs 24:21-22).

De profeet Zacharia beschrijft het hoogtepunt van het wanbestuur van de mensheid. We komen te weten dat Jeruzalem zich in het midden van het uiteindelijke conflict zal bevinden. "Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. . . . Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden . . . Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan . . .” (Zacharia 14:1-4). De profetie beschrijft verder het in tweeën splijten van de Olijfberg, en de vorming van een groot dal waaruit water vloeit. Het is duidelijk dat dit over een toekomstig voorval spreekt, daar iets dergelijks op die plaats nog nooit eerder gebeurd is. Er zal vervolgens een grote slag plaatsvinden tussen de landen van de wereld en de terugkomende Jezus Christus. Hij zal deze legers verslaan  ̶ en “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde” (v. 9).

Na het onderdrukken van deze opstand zal Jezus de overlevende volkeren bevelen iets te doen dat vele belijdende christenen weigeren te doen, namelijk de Bijbelse feesten en Heilige Dagen te houden. "Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren” (v. 16). De profetie waarschuwt dat ieder volk dat dit Loofhuttenfeest niet houdt geen regen zal krijgen en op den duur plagen zal ontvangen als het blijft rebelleren tegen het gebod (vv. 17-19). De terugkerende Christus zal ervoor zorgen dat Hij de aandacht van de mensen krijgt en de ondergang van de mensheid voorkomen (Mattheüs 24:21-22).

De Bijbel beschrijft deze wonderlijke tijd in veel passages. Een daarvan inspireerde Yevgeny Vuchetich in 1959 om een geschenk van de Sovjet-Unie aan de 'Verenigde' Naties te maken. Het is een bronzen standbeeld van een man die een zwaard tot een landbouwwerktuig slaat met de titel: "We Shall Beat Our Swords Into Plowshares [Wij zullen onze zwaarden tot ploegscharen slaan].” De oorsprong van deze uitdrukking is te vinden in Jesaja 2:4.

Benjamin Franklin, een van de ‘Founding Fathers’ van Amerika, heeft naar men zegt eens sceptisch gezegd: “Diegenen die hun zwaarden tot ploegscharen slaan eindigen meestal met ploegen voor hen die hun zwaarden behouden hebben.” Het is makkelijk te begrijpen waarom velen tegenwoordig een dergelijk scepticisme delen. Vrede kan niet samengaan met onze huidige menselijke natuur, maar hoe zou het zijn indien de menselijke natuur zou veranderen? En hoe zou die kunnen veranderen?

Een nieuwe hoop

Nadat Zijn vijanden verslagen zijn, zal Christus een machtige geestelijke invloed verwijderen, die de mensheid misleid heeft sinds de tijd van onze eerste voorouders. Weinigen begrijpen de realiteit en macht van dit sluwe wezen, genaamd Satan de duivel. De Bijbel noemt dit wezen dat ‘de koers van deze wereld’ bepaalt "de god van deze eeuw" (2 Korinthe 4:4), en de “. . . aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2). De Grote Verzoendag, een van de Bijbelse Heilige Dagen, onthult dat wij alleen ‘één’ met God en met elkaar kunnen zijn als Satan uit de weg geruimd wordt (Leviticus 23:27; Openbaring 20:1-3). De misleiding en rebellie die we vandaag zien zal snel afnemen na zijn verwijdering. Alleen dan kan een nieuw tijdperk van vrede, welvaart, goede gezondheid en harmonie werkelijkheid worden.

Om meer over deze tijd van goed nieuws te leren bestel uw gratis exemplaar van ons boekje De komende wereld: Hoe zal die zijn?