Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Then Comes Sudden Destruction” (A personal message from the Editor in Chief), door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2019.

 

Dikwijls hoor je dat iemand het experiment van de kikker in de pan water aanhaalt, namelijk dat als je een kikker in een pan water zet en het vuur langzaam omhoog draait, de kikker gekookt kan worden voordat hij dat hij het benul heeft om uit de pan te springen. Ik heb dit zelf niet geprobeerd en kan de waarheid van deze veelvoorkomende claim niet bevestigen, maar ik vermoed dat het slechts om ‘oudevrouwenpraat’ gaat. Waarom we de schuld voor elk fictief verhaal bij oude vrouwen leggen, weet ik het niet. Maar dat terzijde, laten we teruggaan naar de kikker.

Waar het hier om gaat is niet hoe een kikker te koken, maar om uit te leggen dat, wanneer verandering langzaam plaatsvindt, we ons comfortabel kunnen blijven voelen en alle gevoel voor rampen die om ons heen gebeuren kunnen verliezen. Dat blijkt de gesteldheid te zijn van de meeste mensen van vandaag. Verandering vindt plaats  ̶ dat is zeker. Maar velen passen zich aan verandering aan met gevoelens van luie, comfortabele warmte.

In The Jungle Grows Back herinnert historicus Robert Kagan ons aan een passage in The Sun Also Rises van Ernest Hemingway, waarin veel drinkende veteraan Bill Gorton temperamentvolle dronkaard Mike Campbell vraagt hoe hij failliet ging. Campbells beroemde antwoord is: “Geleidelijk, toen plotseling” (Kagan, p. 143) - wat ons aan de kikker doet denken die de verandering in zijn pan te laat beseft.

Kagan stelt dat de laatste 75 jaar een tegenspraak in de geschiedenis is geweest: “Het verhaal van menselijke vooruitgang is een slechts mythe. Als de vorige eeuw ons iets geleerd heeft, is het dat de wetenschappelijke en technologische vooruitgang en de vermeerdering van kennis, hoewel in staat om ons leven materieel te verbeteren, geen blijvende verbetering in het menselijk gedrag heeft gebracht” (p.5). Terwijl technologie voortschreed naar de maan en verder, ‘schreed’ het menselijk gedrag ‘voort’ naar Stalin, Hitler en Pol Pot.

Terwijl hij opmerkt dat er geen volledige vrede geweest is, schrijft Kagan de relatieve vrede die de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gekend toe aan de ongewone omstandigheid dat de Verenigde Staten als een relatief welwillende 'wereld politieagent' fungeerde. Afgezien van al haar evidente fouten meent Kagan dat de VS de grote mogendheden van Europa en Azië onder controle gehouden heeft, en schrijft het vermogen van de natie om een dergelijke invloed uit te oefenen toe aan haar unieke geografische, politieke en economische omstandigheden.

Kagan toont veel inzicht, maar hij ziet niet in dat er ook geestelijke invloeden aan het werk zijn in onze wereld  ̶ zowel ten goede als ten kwade. Hoewel Kagan de slechte neigingen van de mensheid erkent, erkent hij niet dat het God in de hemel geweest is die de Verenigde Staten tot haar status van supermacht heeft verheven  ̶ niet vanwege enige vorm van nationale 'gerechtigheid', maar vanwege Zijn alles overheersende doel. U kunt een meer volledige uitleg hiervan vinden in ons boekje De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën. U kunt online een gratis exemplaar aanvragen, of u kunt het online lezen op wereldvanmorgen.nl.

Het oerwoud op afstand houden

Al in 1943, toen de Tweede Wereldoorlog nog steeds woedde, zag de voormalige Amerikaanse president Franklin Roosevelt dat, als Amerika terug zou keren naar haar isolationisme van de jaren 1930, de geschiedenis zich zou herhalen: ‘[Als] de Verenigde Staten ‘de tanden van de roofzuchtige dieren van deze wereld niet uittrok’, zij zich zouden ‘vermenigvuldigen, in kracht zouden toenemen’ en ‘ons binnen één korte generatie opnieuw naar de keel zouden vliegen’.” (Kagan, p. 29).

De geschiedenis is een uitstekende leraar. Roosevelt voorzag de gevolgen van onachtzaamheid, en historicus Kagan ziet deze onachtzaamheid zich voltrekken vlak voor onze ogen. En dit fenomeen werd van tevoren uitgelegd door een andere bron. De Bijbel voorspelde de opkomst van naties die de natuur van wilde dieren tonen, niet van makke schapen (Daniël 2 en 7; Openbaring 13 en 17). Roosevelt voorzag het gevaar hiervan en Kagan ziet in dat we op ieder ogenblik slechts een korte stap verwijderd zijn van een nieuwe Hitler. Alles wat hiervoor nodig is is dat zich een gunstige gelegenheid voordoet, aangezien nooit een tekort is aan aspirant-dictators in de wereld. Alleen omstandigheden verhinderen hun de macht grijpen. Wanneer de omstandigheden in de wereld achteruitgaan, zullen een of meer van hen wederom mondiale verwoesting veroorzaken.

De VS trok zich terug in isolationisme in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. Amerikanen dachten dat wat in een ander deel van de wereld gebeurde geen bedreiging kon zijn voor een natie omringd door twee oceanen en twee vreedzame buren. ‘Laat de gekken in Europa en Azië hun eigen problemen oplossen!’ Natuurlijk veranderde dat allemaal op een ochtend in december 1941. Vóór die tijd was het handschrift al aan de wand voor degenen die bereid waren het te lezen, maar veel Amerikanen voelden zich zo comfortabel als de spreekwoordelijke kikkers in warm water en zagen het naderende gevaar niet aankomen  ̶ tot de Japanse militairen Pearl Harbor aanvielen.

Vandaag keert Amerika wederom inwaarts. ‘America First’ klinkt goed voor velen, gezien de problemen die Amerika's internationale betrokkenheid thuis veroorzaakt heeft. Maar in een wereld zonder politieman, hoe onvolmaakt ook, zal het oerwoud teruggroeien. Aldus poneert Kagan, en hij staat niet alleen. Een veel betrouwbaardere bron, de Bijbel, is het daarmee eens. Deze beschrijft een komende tijd van problemen zoals nog nooit eerder werd gezien. Hij waarschuwt voor de tekenen van die tijd  ̶ en we zien al veel van die tekenen om ons heen!

Daniel schreef dat “de tijd van het einde” gekenmerkt zal worden door het massaal reizen en onderzoeken van dingen en door een kennisexplosie (Daniel 12:4). Jezus waarschuwde ons voor een verwoesting zo ernstig dat zonder Gods tussenkomst geen vlees behouden zou worden (Mattheüs 24:21-22). Tot de laatste helft van de vorige eeuw had de mensheid niet de beschikking over de wapens van wereldwijde massavernietiging die zulke vreselijke tijden mogelijk maken (zie Openbaring 9). Zacharia beschrijft dat in de eindtijd de Joden in Jeruzalem “… een steen die moeilijk te tillen is …” zouden zijn voor al hun buren en al de volken (Zacharia 12:2-3). Deze profetie kon alleen vervuld worden na de oprichting van de Joodse staat Israël in 1948, en nadat de Joden in de Zesdaagse Oorlog van 1967 de controle over geheel Jeruzalem hadden verkregen. Ondanks prijzenswaardige pogingen om vrede en harmonie te zoeken, zal het Joodse volk door alle volken gehaat worden en Jeruzalem zal een verdeelde stad zijn (Zacharia 14:1-2). Met betrekking tot de morele toestand van onze wereld beschrijft de Bijbel die als vergelijkbaar met die van Sodom en Gomorra - steden die bekend staan om het zich overgeven aan abnormale en verkeerde seksuele praktijken (Jesaja 1:10; Genesis 19).

Geleidelijk, en dan plotseling

De wereldorde zoals we die de afgelopen 75 jaar gekend hebben, is aan het instorten. Kijk naar de Britse uittreding uit de Europese Unie, een lichaam dat economisch en politiek al in een crisis verkeert. Rechtse groeperingen zijn in opkomst in Hongarije, Polen en Italië. De VS zet Duitsland en Europa onder druk om hun militaire uitgaven te verhogen  ̶ iets dat de laatste twee keren dat dit gebeurde niet zo goed afliep voor de wereld. Het rechts nationalistisch alternatief voor Duitsland (AfD) is nu de op twee na de grootste politieke partij in Duitsland. Volkeren keren zich naar binnen, en deze trend is niet langer marginaal, maar wordt normaal. Waar gaat dit naartoe?

De Bijbel voorspelt een herrezen ‘beestmacht’ die in Europa zal opkomen. (Meer hierover leest u in ons boekje Het beest van Openbaring: mythe, metafoor of spoedig komende realiteit?) Het einde van dit tijdperk zal plotseling komen en (voor de meesten) onverwachts, maar degenen die opletten zullen er niet door overvallen worden (1 Thessalonicenzen 5:1-4). Onze wereld is ‘geleidelijk’ moreel en financieel failliet aan het gaan  ̶ het ‘plotseling’ zal spoedig volgen. Hoevelen van ons kunnen zich de ervaring van de generatie van de dertiger jaren herinneren? Historicus Kagan merkte op (zoals ik in de vorige uitgave van dit tijdschrift citeerde): “Zij hebben geleerd, en wij zijn dat nu vergeten, dat wanneer dingen fout gaan, ze heel snel heel erg mis kunnen gaan, dat zodra een wereldorde instort, de ergste eigenschappen van de mensheid van onder de rotsen tevoorschijn komen en hun eigen leven gaan leiden” (p.24).

Jezus waarschuwde ons om van de gelijkenis van de vijgenboom te leren dat het einde nabij zal zijn wanneer we bepaalde gebeurtenissen zien plaatsvinden (Lucas 21:29-36). De apostel Paulus waarschuwt ons allen: "Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen” (Romeinen 13:11, NBG). Bent u wakker en gereed?