Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Why Free Speech Matters” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2018.

De Verenigde Staten en veel andere westerse volkeren staan voor een tweesprong. Vrijheid van meningsuiting is aan het sterven en, als dit gebeurt, zullen ook veel andere dingen sterven.

Kirsten Powers is een zelfverklaarde liberale vrouw. Ze werd gealarmeerd door wat ze zag en reageerde door The Silencing: How the Left is Killing Free Speech [vrij vertaald: Hoe links mensen de mond snoert door vrijheid van meningsuiting te verbieden]. Een andere liberaal, Juan Williams, beschrijft het boek op deze manier: “Kirsten Powers explodeert en maakt korte metten met 'The Silencing' - de demonisering en onderdrukking van verschillende opvattingen, vooral conservatieve. Hier is een liberale vrouw die andere zogenaamde liberale mensen die in de vrijheid van meningsuiting beweren te geloven, maar die iedereen die het niet met hen eens is zeggen zijn/haar mond te houden, oproept hiermee te stoppen.” Powers noemt deze critici van vrije meningsuiting onliberaal, om ze te onderscheiden van echte liberalen.

Eerder dit jaar legde Dennis Prager de deelnemers aan de National Religious Broadcasters-bijeenkomst in Nashville, Tennessee, het verschil tussen liberaal en links uit, erop wijzend dat liberalen openheid en compassie bevorderen, terwijl linkse mensen tolerantie prediken, maar alleen voor hun eigen doelstellingen. Links en rechts zijn vaak politieke termen, maar extreem linkse mensen - die vele universiteiten overgenomen hebben - zijn totalitaristen die de oppositie onderdrukken met welke middelen dan ook die hun ter beschikking staan. Het is voor ons allen belangrijk deze verschillen te begrijpen. Of we nu van linkse of onliberale mensen spreken, hiermee willen we niet liberalen aanvallen of conservatieven promoten. Linksen, marxisten en anarchisten rukken enorm op in. Dit is een gevaarlijke wending voor westerse volkeren en een angstaanjagende poging tot totalitaire gedachtecontrole.

Psychologieprofessor Jordan Peterson van de Universiteit van Toronto maakte overviel het publiek met het weigeren van het gebruik van zogenaamde ‘alternatieve voornaamwoorden’, of door naar een enkel individu te verwijzen als zij [mv.], zoals sommige over hun geslacht-verwarde personen eisen. “‘Ik heb de opkomst van politieke correctheid op campussen in principe gadegeslagen sinds het begin van de jaren negentig’. . . . Het leek een tijdje wat af te nemen, zei hij, maar 'in de laatste vijf jaar is het weer helemaal terug'" (Tom Spears, “Hoe controversieel Universiteit van Toronto professor Jordan Peterson een bliksemafleider werd.” Ottawa Citizen, 10 maart, 2017).

Toen de voormalige tsaar van de geestelijke gezondheidszorg in Groot-Brittannië, Natasha Devon, de hoofddocenten van de toonaangevende meisjesscholen in het land vertelde dat ze niet langer naar studenten als meisjes of dames moesten verwijzen, maar ze met geslachts-neutrale termen moesten aanspreken, werd het de liberaalgezinde Piers Morgan op Good Morning Britain te gortig: “‘Het is belachelijk. Volkomen belachelijk. Het is voorbij. Geen jongens meer, geen meisjes meer. Geen mannen meer, geen vrouwen meer. De wereld is voorbij,’ zei Morgan. Hij voegde eraan toe dat mensen die ‘met deze rotzooi akkoord gaan' 'deugd signalerende clowns’ waren” (Luke Kinsella, “Britse leraren gemaand om geslachts-neutrale voornaamwoorden te gebruiken.” News.com.au, 23 november, 2017).

Ben Shapiro is een conservatieve stem die autoritaire controle van de publieke opinie afkeurt. De titels van drie van zijn zeven boeken leggen uit waarom de meest linkse universiteiten hem de mond proberen te snoeren: Vertaald luiden deze: Gehersenspoeld: hoe universiteiten de Amerikaanse jeugd indoctrineren; Bullebakken: hoe de linkse cultuur van angst en intimidatie Amerikanen tot zwijgen brengt; en Primetime propaganda: het ware Hollywoodverhaal van hoe links uw TV overgenomen heeft.

Welbespraakte stemmen - zowel liberaal als conservatief - duwen terug, maar vooringenomen media en rechtbanken lijken op dit moment aan de kant te staan van de bevordering van gedrag en levensstijlen die in strijd zijn met Bijbelse waarden en de onderdrukking van vrije meningsuiting.

Een gevaarlijke invloed

Sommigen denken ten onrechte dat wij bij Tomorrow's World [Wereld van Morgen] te veel tijd besteden aan het praten over politieke correctheid, LHBT-kwesties, ‘toilet-wetgeving’ en dergelijke - dat we, zoals zij het zien, ons alleen op het Evangelie zouden moeten richten. Zij zijn naïef. Het Evangelie van het Koninkrijk van God roept mensen op zich te bekeren van gedragswijzen die in strijd zijn met Gods wegen.

Deze kwesties zouden elke moreel gezond persoon moeten verontrusten, en ze zijn van invloed op de mogelijkheid die wij hebben om de waarheid van de Bijbel aan een chaotische wereld te prediken. Zonder vrijheid van meningsuiting kunnen we mensen niet alarmeren en oproepen zich te bekeren. Hoe goed en kwaad, recht en onrecht worden bepaald vormt de kern van bekering.

De profeet Jesaja kreeg de instructie: “Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden” (Jesaja 58:1). God zei tegen Ezechiël, “. . . Ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken, die tegen Mij in opstand zijn gekomen . . . Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE. En zij, of zij luisteren of dat niet doen . . . zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is” (Ezechiël 2:3-5).

Jona zei tegen Ninevé dat ze binnen 40 dagen vernietigd zou worden. Hun koning riep op tot een vasten in de hele stad en beval iedereen om “. . . zich [te] bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft” (Jona 3:8). God reageerde op ’een dergelijke oprechte bekering.

Het evangelie van Markus onthult het begin van de boodschap van Jezus. “En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: . . . bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:14-15). Ja, Jezus gebood bekering - en mensen moeten weten wat zonde is om zich ervan te kunnen bekeren! Mattheüs 23 is een gloeiende strenge berisping van de religieuze leiders van Zijn tijd wegens hun hypocriete praktijken. In Mattheüs 5 heeft Hij de wet van God groter gemaakt door de geestelijke bedoeling ervan te tonen: haat is de geest van moord en wellustig kijken naar een vrouw is de geest van overspel.

De waarheid is niet politiek correct

De apostel Paulus zei tegen de Korinthiërs dat veel van de seksuele zonden en perversiteiten die de mensen in onze westerse wereld omarmen hen uit het Koninkrijk van God zouden houden: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven” (1 Korinthe 6:9-10). Zie Galaten 5:19-21 en Openbaring 21:8 voor nog eens twee voorbeelden van vele in Gods Woord, waarin gedragingen die u buiten het Koninkrijk van God houden expliciet vermeld worden.

Het punt is dat gedragingen die God gruwelen noemt gepromoot worden en linkse activisten ernaar streven iedereen die het met hun agenda oneens is het zwijgen op te leggen. Dr. James Dobson legde hun plan bloot in zijn boek uit 2002 Bringing Up Boys [Jongens grootbrengen], waarin hij erop wijst dat "feministen en homoseksuele activisten de traditionele rollen van moeders en vaders willen opheffen en na verloop van tijd termen als echtgenote, echtgenoot, zoon, dochter, zus, broer, mannelijkheid, vrouwelijkheid, jongen, meisje, mannelijk en vrouwelijk te elimineren. Deze verwijzingen naar seksuele identiteit worden vervangen door genderneutrale termen, zoals significante andere, eega, ouder, kind en sibling [dit Engelse woord betekent ‘broer’ of ‘zus’; er is naar ons weten evenwel geen genderneutrale Nederlandse vertaling voorhanden, red. NL]" (blz. 17). Dr. Miriam Grossman verklaart hun agenda op deze manier: "Hun doel is een androgyne cultuur, waarbij de verschillen tussen mannen en vrouwen buiten beschouwing worden gelaten of ontkend, en de band tussen hen wordt beroofd van uniciteit" (Unprotected, blz. xxi).

Hun uiteindelijke doel is om het gezin te vernietigen! Elke geïnformeerde en nadenkende persoon kan dit zien. Ze zijn erop uit het doel waarvoor God de mensheid juist heeft geschapen te vernietigen - een ijdele poging om God te verslaan!

We zijn niet het resultaat van blind toeval. We maken deel uit van een plan dat ontworpen is door een Wezen wiens intelligentie, macht en liefde de onze ver overtreffen. Het is een verschil van letterlijk dag en nacht.

Ik ben verbaasd over hoe gedesinteresseerd mensen zijn om het doel van het leven te ontdekken - de reden waarom ze geboren zijn. Als u geïnteresseerd bent, kunt een gratis exemplaar van het boekje Uw uiteindelijke bestemming aanvragen via deze website (wereldvanmorgen.nl) of deze online lezen. Het vertelt u rechtstreeks uit de bladzijden van de Bijbel wat dat doel is, en het is waarschijnlijk niet wat u heeft aangenomen.