Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Vision and Reality” door  William Williams verschenen op de Tomorrows World website op 2 februari 2012

Voordat hij zijn faam vestigde als 'Mark Twain' begon de iconische Amerikaanse schrijver Samuel Langhorne Clemens zijn loopbaan met het wilde en avontuurlijke leven van stuurman van een Mississippi rivierboot. Toen Clemens echter ontdekte dat het besturen van een rivierboot evenzeer een veeleisende wetenschap als een avontuur was, raakte hij bijna te ontmoedigd om door te gaan, omdat hij vreesde dat de eisen van deze baan de glorie van het leven dat hij zich voorstelde zouden kunnen wegnemen.

Het leven op de Mississippi was moeilijk, en Clemens ontdekte dat een succesvolle stuurman van een rivierboot levenslang precieze kennis over de rivier zelf, de oevers en de bedding ervan moest opdoen om te slagen  ̶  om nog te zwijgen van overleven! Veel overblijfselen van schipbreuk die het waterlandschap ontsierden getuigden van de ermee gepaard gaande gevaren.

Terugkijkend schreef Clemens in Life on the Mississippi dat, terwijl hij de fijne kneepjes van de Mississippi-rivier onder de knie kreeg  ̶  elk detail, elke werveling in de stroming en elk gevaar onder water, hij de romantische visie verloor die ooit zijn verbeelding in beslag had genomen. Zijn droom was kostbaar, maar de realiteit van het leven als een rivierbootstuurman betekende ontbering die hem voor altijd veranderde. Hoewel hij eindelijk het vaartuig onder de knie had, verloor zijn jongere broer Henry zijn leven bij een ongeluk met een rivierboot, en raakte hij de hele handel kort nadat de burgeroorlog uitbrak plotseling kwijt.

Hebt u ooit een doel gehad dat u eerst fantastisch toescheen, maar later bedreigd, bezoedeld of zelfs geheel verlaten werd door stress of tragedie? Hebt u ooit zin gehad om op te geven, omdat de weg te moeilijk was, aangezien deze bezaaid lag met de wrakken van vele mislukkingen?

Hebt u ooit het gevoel gehad dat uw problemen te moeilijk waren, omdat zelfs uw meest goedbedoelde verlangens en ambities vluchtig en vergankelijk leken?

Als dat zo is, bent u niet alleen! Mensen op alle leeftijden hebben plannen verlaten, de gemakkelijke weg genomen, spijt gehad en zelfs de nutteloosheid van prestaties in dit sterfelijke leven overwogen. Zelfs de machtigsten en rijksten hebben, na het bereiken van vele rijke doelen, soms het gevoel gekregen dat het leven niet de moeite waard is om te leven.

In de oudheid schreef koning Salomo: "Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvind. Dat is een treurige bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind" (Prediker 1:13-14).

Salomo concludeerde echter ook met een van de meest bemoedigende en informatieve uitspraken in de Bijbel: "De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen” (Prediker 12:13). Deze machtige koning worstelde met gevoelens van nutteloosheid, maar vond hoop in het begrip dat het Werk van God het uiteindelijke doel was  ̶  en dat het leven zelf de "moeizame taak" was waarmee de Schepper hem testte!

Jezus Christus kwam naar de aarde het goede nieuws brengen van een werkelijk en ultiem doel, en Hij onderwees die boodschap aan Zijn discipelen. Hij vermaande hen om ‘eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken’ (Mattheüs 6:33), in navolging van de oude woorden van Salomo. Hij gaf hun de ware kennis van het eeuwige leven  ̶  een doel dat veel belangrijker was dan alle andere (Johannes 6:68).

Jezus Christus moedigde Zijn discipelen aan niet te worden terneergedrukt door de zorgen van de wereld (Lukas 21:34), door te zeggen dat Hij was gekomen opdat mensen ". . . leven hebben en overvloedig . . ." (Johannes 10: 10). Beproevingen en worstelingen zijn uiteindelijk de testen waardoor een grotere beloning kan worden verdiend, en de Bijbel bevat de ongelooflijke waarheid die alle ontmoediging tenietdoet.

Er zijn manieren om echt succes in het leven te bereiken en om doelen te stellen die zowel goed voor ons zijn als aangenaam voor God. Als u Engels leest of kunt verstaan en om hier meer over te leren, lees dan ons informatieve artikel in het Tomorrow’s World magazine van November-December 2012 'True Success: What Is It?' of bekijk de telecast 'Keys for Christian Success', beiden te vinden op onze Engelse website Tomorrowsworld.org.