Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The God Thing” door J. Davy Crockett III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2020.

Een grootvader vertelde me eens over een ervaring met zijn tienjarige kleinzoon. Grootvader vroeg de jongen: “Wat leer jij tegenwoordig zoal op school?” Waarop zijn kleinzoon antwoordde: “Wist u dat er zuur in iemands maag zit, maar dat dit geen gat in de maag maakt?” Grootvader zei tegen hem: “Ja, dat is geweldig! Zo heeft God ons als mensen gemaakt.” Hij was verbijsterd toen de jongen antwoordde: “Grootvader, wij doen het God ding niet in ons huis!”

En het was waar. Er werd geen besef van God bijgebracht in de opvoeding van deze jongen en zijn broers en zusjes.

Als we nu kijken naar de straten in zoveel steden rond de wereld tegenwoordig, dan zien we overal grote schade aan eigendommen, plunderingen en bloedvergieten. Het is duidelijk dat grote groepen mensen zijn opgegroeid zonder ‘het God ding te doen’. Gebrek aan eerbied voor God leidt onvermijdelijk tot een gebrek aan respect voor degenen die naar Zijn beeld gemaakt zijn. Dit resulteert, naast vele andere betreurenswaardige daden, in het schreeuwen van obscene taal naar de autoriteiten en tot botte met spuitverf aangebrachte leuzen op gebouwen en monumenten. Een dergelijke haat getuigt niet alleen van een volledig gebrek aan respect voor het eigendom van anderen, maar ook voor hun leven zelf.

Het was allemaal zo voorspelbaar. Een generatie die de noodzaak voor huishoudens bestaande uit twee ouders negeert, zelfgenoegzaamheid propageert, schande spreekt van hen die durven te straffen, hoge standaarden in persoonlijk gedrag kleineert, en haar kinderen actief leert om zich in te laten met geweld, smerige taal te gebruiken en seksueel promiscue te zijn, kweekt een cultuur die wordt verteerd door morele verrotting.

WAT ONZE KINDEREN MOETEN WETEN

In de oudheid onthulde God de normen van wat goed en wat verkeerd is. Deze tien basisregels voor menselijk handelen zijn te vinden in Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21. Nadat Hij deze regels heel duidelijk had gemaakt, gaf God aan ouders overal een geweldige verantwoordelijkheid:

Deze woorden, die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat (Deuteronomium 6:6-9).

Dit omvat bijna alle menselijk handelen, daar ouders dagelijks routines gebruiken om hun kinderen te leren hoe ze God constant kunnen gehoorzamen, en hen zo voorbereiden op een geestelijk overvloedig en bevredigend leven. Salomo schreef: “Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken” (Spreuken 22:6).

Er waren perioden waarin de Israëlieten hun Schepper gehoorzaamden en als gevolg daarvan gezegend werden met vrede en voorspoed. Vaker echter gehoorzaamden ze niet en moesten ze de gevolgen ondervinden. In de loop van de tijd zijn er enige personen geweest die hebben volhard in het in de praktijk brengen van Gods levenswijze. In de eerste eeuw n. Chr. bevestigde Jezus van Nazareth, God in het vlees, de geldigheid van Zijn Wetten: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” (Johannes 14:15).

Eerder in de tijd schreef David van Israël – een herder, dichter, musicus en koning: “… De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God …” (Psalm 14:1). Iemand heeft geen excuus om het bestaan van God te ontkennen, zoals David duidelijk maakte. “De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord” (Psalm 19:2-4).

Het belang van onderwijs en training voor de volgende generatie wordt bevestigd in het Nieuwe Testament. In zijn brief aan de kerkgemeenschap te Efeze gaf de apostel Paulus de volgende instructie aan vaders met betrekking tot hun kinderen: “… voed hen in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere” (Efeze 6:4).

Grijp de kans om uw kinderen ‘het God ding’ te onderwijzen, kennis van de Schepper en Zijn regels voor de mensheid. In het Koninkrijk van God, dat zal worden ingeluid bij de ophanden zijnde terugkeer van Jezus Christus, zal dit over de hele wereld gebeuren en zal alle geweld, vernietiging en ellende weggenomen worden. Moge God die dag bespoedigen!