Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel: “Why Gender Confusion” door J. D. Crockett III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2019.

Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen

Is geslacht echt een kwestie van kiezen? Gods leringen zeggen ons duidelijk anders. Jaren geleden was er een reclamespot waarin een jongetje en een meisje een gesprek hadden over het maken van foto’s. Een regel in de advertentie luidde: "Je kunt foto’s van de andere sekse maken." Onschuldig vroeg de kleine meid aan de jongen: "Ben ik de andere sekse of ben jij dat?" Vandaag echter zullen sommigen ten onrechte antwoorden: "Geen van beide.”

Het voor de hand liggende negeren

Sommige dingen zijn te voor de hand liggend om er rationeel vraagtekens bij te zetten. Is iets boven of beneden, zwart of wit, warm of koud? Fysieke feiten bepalen het antwoord. Maar in de complexe, verwarde tijden waarin we leven, negeren sommige mensen het voor de hand liggende en omarmen zij een verontrustende en onredelijke visie die niet is gebaseerd op feit of waarheid, maar op wat zij willen dat de werkelijkheid is.

Nergens wordt dit duidelijker gedemonstreerd dan in het moderne ‘social engineering’, waarin individuen het fundamentele, biologische verband tussen 'geslacht' en het zijn van man of vrouw ontkennen. Iemands geslacht is evident en wordt zichtbaar bij de geboorte! De rechtbanken van onze tijd hebben de ontkenning van evidente feiten echter als een burgerrecht verklaard. Veel plaatselijke en provinciale overheden zetten zich in voor de zaak en proberen de regelgeving met betrekking tot welke openbare toiletvoorziening door een persoon te gebruiken is, aan passen. In basisscholen, hogescholen, universiteiten en sportfaciliteiten brengt dit ongemakkelijke en potentieel gevaarlijke situaties voor kinderen, tieners en zelfs volwassenen met zich mee. Wat zou er zoal mis kunnen gaan in deze onnatuurlijke situaties? Heel wat!

Bepaalde gemeenten, provinciale overheden en kerkelijke groepen verzetten zich tegen dergelijke dwaze en ondoordachte beleidsmaatregelen, maar op alle niveaus is er de druk om een non-discriminatiebeleid gebaseerd op 'genderidentiteit' oftewel psychologisch geslacht door te voeren. Waarom is een kleine minderheid bezig iets dat zo duidelijk verkeerd is de samenleving dwingend op te leggen? Als je er vanuit Bijbels perspectief over nadenkt, wordt het antwoord duidelijk.

Het boek Genesis zegt: "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen"(1:27). Genesis 5:2 herhaalt dit. Bovendien zei Jezus Christus, toen Hij zich bezighield met de hardvochtige Farizeeën over de kwestie van echtscheiding, dit: "Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt" (Markus 10:6).

Een meer fundamentele ontkenning

In het licht hiervan wordt het overduidelijk dat het ontkennen van iemands geslacht het ontkennen van zowel de schepping als haar Schepper is. Onze Schepper heeft de geslachten bepaald toen Hij het menselijke ras schiep. Als mensen ontkennen dat God bestaat en dat Zijn woord waarheid is, ontkennen ze Zijn wetten en doel die voor ons bestwil bestaan. Ontkenning van de Schepper is in feite de onderliggende reden voor de bijna universeel geaccepteerde opvatting van macro-evolutie. Darwinistische evolutie is slechts een hypothese, die gemakkelijk weerlegd kan worden, omdat de ‘overgangsvormen’ die nodig zijn om deze te bevestigen totaal ontbreken. Toch onderwijzen de onderwijsinstellingen van deze wereld haar als een niet te ontkennen feit, terwijl het scheppingsverslag dat in de Bijbel staat belachelijk gemaakt wordt  ̶  en ze doen nu zelfs hetzelfde door 'geslacht' te herdefiniëren en wereldse waarnemingen te vereren, terwijl met Bijbelse waarheden gespot wordt.

Dit is niet nieuw. De apostel Paulus kwam dit in zijn tijd tegen en schreef er welsprekend het volgende over: " Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.... En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij... [Ze zijn] haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen…" (Romeinen 1:20-32).