Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel: “A Meditation on Bread and Empty Shelves” door J. D. Crockett III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart-april 2019.

SLECHTS EEN SOORT BROOD RAAKT NOOIT OP

De woorden ‘Winter Storm Watch’ [vert.:‘sneeuwstormwaarschuwing’, waarvan in de V.S. regelmatig sprake is, NL-red.] – of een waarschuwing voor enige vorm van sneeuw of ijs in het weerbericht – lijken een dringende behoefte aan brood te veroorzaken. U hebt het vast wel gezien. Binnen enkele minuten na een winterse weersvoorspelling zijn de schappen in de supermarkt en bakkerswinkel leeg. Er worden grappen over gemaakt en met mensen die op deze manier reageren op het nieuws, dat normaal is voor het seizoen, wordt de draak gestoken. Het toont de onzekerheid die mensen voelen als er een dreiging nadert. Als we door slecht weer aan huis gebonden zijn, is het belangrijk om voldoende voedsel in voorraad te hebben en brood wordt bijna algemeen als noodzakelijk beschouwd.

In sommige culturen is de beschikbaarheid van brood een serieuze zaak. Sinds de Franse Revolutie in 1799 zijn Franse bakkerijen verplicht voortdurend open blijven en mogen ze alleen op nationale feestdagen sluiten. Zelfs dan sluiten ze volgens een voorgeschreven rouleersysteem, om ervoor te zorgen dat er altijd brood voorradig is voor de mensen. Zo belangrijk is brood in de harten en de gedachten van velen. Misschien omdat brood veel vaker in de gedachten van mensen is dan ze misschien beseffen, gebruikt God het in de Bijbel om de mensheid lessen te onderwijzen, die ze misschien op geen enkele andere manier zouden leren.

LESSEN UIT BROOD

Toen de Israëlieten uit eeuwenlange slavernij in Egypte waren bevrijd, bevonden zij zich in een dorre woestenij. Toen zij klaagden over het gebrek aan voedsel, zorgde God voor ‘brood uit de hemel’ in de vorm van manna (letterlijk: ‘wat is dat’) dat ze dagelijks moesten verzamelen. God gebruikte dit ‘brood’ om hen te leren dat de zevende dag heilige tijd was en dat het manna op die dag niet verzameld mocht worden (Exodus 16:1-4, 22-30).

Het boek Spreuken gebruikt ook de analogie van brood om menselijk gedrag te beschrijven. “Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef u niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij! Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan, zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden” (Spreuken 4:14-17). Bij het prijzen van de deugdzame vrouw zegt Spreuken 31:27 [NBG ’51]: “Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet.”

Ongezuurd brood dat de Israëlieten aten, toen zij haastig Egypte verlieten, wordt het “brood der verdrukking” genoemd (Deuteronomium 16:3, NBG ‘51)en staat voor nederigheid. Dit brood wordt jaarlijks gegeten tijdens de Dagen van de Ongezuurde Broden, na het Pascha, als een herinnering om zonde uit ons leven te bannen en een nederige houding te hebben.

Jezus instrueerde Zijn discipelen, toen hij hun leerde hoe te bidden, om te vragen: “Geef ons heden ons dagelijks brood” (Mattheüs 6:11). Later, toen Jezus Zijn discipelen voorbereidde op Zijn vertrek, vertelde Hij hun: “Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld” (Johannes 6:48-51).

De apostel Paulus zei bij zijn beschrijving van de eenheid van de Kerk, het lichaam van gelovigen: “Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood” (1 Korinthe 10:17).

EEN SCHAP DAT NOOIT LEEG IS

De Bijbel gebruikt de universele behoefte aan fysiek voedsel, voorgesteld door brood, om de dagelijkse behoefte aan geestelijk voedsel te illustreren waarin alleen God, door Jezus Christus, kan voorzien. U kunt de schappen van uw winkel in tijden van nood leeg vinden, maar het ‘brood uit de hemel’ is altijd overvloedig op de bladzijden van de Bijbel. U hoeft het alleen maar elke dag te verzamelen.