In een wereld van groeiende economische problemen en onzekerheid over de toekomst zijn er eenvoudige en praktische stappen die u kunt nemen om echt succes in het leven te vinden. U dient deze essentiële principes te kennen – en toe te passen!

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Seven Laws of Success” door Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2021.

Miljoenen mensen zijn hun baan kwijtgeraakt als gevolg van de coronaviruspandemie. Sommigen waren net met hun carrière begonnen toen de pandemie toesloeg; anderen waren bezig met voorspoedige carrières die de basis leken te vormen voor levenslang succes. Maar toen werd hun hoop de bodem ingeslagen door een ongekende economische en sociale crisis.

Hoe hebben de mensen gereageerd? Sommigen zijn gaan gokken. Online gokken was al een wijdverbreid fenomeen, maar de populariteit ervan is snel toegenomen, terwijl mensen weken en maanden in ‘lockdown’ hebben doorgebracht en niet veel buitenshuis konden doen. In het Verenigd Koninkrijk bleek uit een rapport dat het aantal virtuele sportweddenschappen in 2020 met 88 procent was gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2019 (“The pandemic has triggered a British online gambling crisis”, Wired.co.uk, 4 december 2020).

Heeft al dit gokken succes gebracht? Nee! Een enkeling heeft wat geld gewonnen, maar veel meer mensen hebben verloren – en velen zijn het slachtoffer geworden van gokverslaving. De National Council on Problem Gambling [nationale raad voor probleemgokken] waarschuwde dat “mensen met gokproblemen zwaarder getroffen kunnen worden door de pandemie” (“Online Gambling, Gaming Addiction Has Increased During COVID -19”, Healthline.com, 18 november 2020).

Welstand is een zeer gebruikelijke maatstaf voor succes en het is voor velen moeilijk deze te vinden tijdens de pandemie. Maar hoe definieert u succes, en hoe gaat u om met mislukking? In dit artikel zullen we kort kijken naar één bewezen stel van principes voor het bereiken van echt succes – principes die mij persoonlijk hebben geholpen, en ook veel andere mensen die ik ken.

WAT IS SUCCES?

De meeste mensen hebben wel gehoord van de uitvinder Thomas Alva Edison. Met meer dan 1.000 Amerikaanse patenten op zijn naam wordt aan hem grote vooruitgang toegeschreven in technologieën die variëren van elektrische verlichting tot batterijen, geluidsregistratie en film. Natuurlijk hebben niet alle experimenten van Edison de resultaten opgeleverd die hij verwachtte. Maar hoe keek hij tegen zijn inspanningen aan? Hij vertelde eens aan een ontmoedigde collega dat, zelfs na letterlijk duizend mislukte experimenten in één project “ik mezelf nooit toesta ontmoedigd te raken... we hadden met zekerheid geleerd dat het niet op die manier kon worden gedaan, en dat we het op een andere manier zouden moeten proberen. We leren soms heel veel van onze mislukkingen als we in onze poging het beste denkwerk en werk hebben gestoken waartoe we in staat zijn” (“Why Do So Many Men Never Amount to Anything?”, American Magazine, v. 91, 1921, p. 89).

Voordat God hem in het predikambt riep, was onze voorganger in dit werk van de Wereld van Morgen, de heer Herbert Armstrong, een tijdlang een succesvol zakenman, maar net als die van miljoenen anderen stortte zijn zakencarrière in met de beurskrach van 1929 en de Grote Depressie van de jaren dertig. Een tijdlang leek het dat hij had gefaald in zijn pogingen, maar God koos er alsnog voor om hem krachtig te gebruiken. Later in zijn leven stelde hij, toen hij nadacht over zijn jaren van uiteenlopende ervaringen, wat hij noemde “De zeven wetten van succes” samen. Ontelbare duizenden – misschien wel miljoenen – hebben deze wetten in hun eigen leven toegepast en hebben succes gevonden dat ze zich nooit eerder hadden voorgesteld. In dit artikel zullen we deze zeven essentiële principes die u kunt gebruiken om uw leven te veranderen kort onderzoeken!

DE KONING DIE ‘HET ALLEMAAL HAD’?

De Bijbel vertelt ons over een machtig man die de extremen van overdaad verkende in zijn verlangen om succes te vinden. De oude koning van Israël, Salomo, streefde ernaar het leven meer dan ‘ten volle’ te ervaren.

Salomo was een ingenieur die irrigatiesystemen ontwierp en een musicus die koorgroepen en symfonische orkesten samenstelde. Als koning bezat hij grote schatten van zilver en goud. Hij schreef: “Ik verwierf slaven en slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudden runderen en kleinvee, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen, en de genoegens van de mensenkinderen: genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij” (Prediker 2:7-9).

Hij had zelfs 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Maar brachten zij hem succes en blijvend geluk? Nee! Zijn vrouwen haalden hem uiteindelijk over om valse goden te aanbidden, wat een verschrikkelijke straf met zich meebracht.

Door dit alles heen behield Salomo zijn wijsheid om te overwegen wat hij door zijn pleziertjes had verkregen. Wat vond hij? “Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon” (Prediker 2:10-11).

Hoe zit het met u? Kunt u leren van het voorbeeld van Salomo en zijn fouten vermijden? Bent u op zoek naar het juiste soort succes, op de juiste plaatsen en op de juiste manieren? Sommige van de zeven wetten hieronder zijn principes van gezond verstand, maar veel mensen lijken geen gezond verstand te hebben! Misschien past u al vier of vijf van deze principes toe, maar het zal u verbazen te ontdekken welke grote voordelen u zult hebben als u ze allemaal toepast. Laten we daarom kort stilstaan bij elk van de zeven.

DE EERSTE WET: STEL HET JUISTE DOEL

Doelgerichte mensen stellen lange en korte termijn doelen, en zij verplichten zichzelf om alles te doen wat zij redelijkerwijs kunnen doen om die doelen te bereiken, waarbij zij alle afleidingen en vluchtige genoegens die hun inspanningen in de weg kunnen staan opzijzetten.

Israëls oude koning Salomo bereikte vele doelen waarvan sommige hem tijdelijke voldoening gaven. Maar zoals we hierboven zagen, realiseerde hij zich dat deze doelen geen blijvende waarde en succes opleverden. Hij noemde zijn streven “vluchtig” [“ijdelheid”, SV] – een “najagen van wind” zonder blijvende waarde. Wat zal u blijvend geluk en echt succes geven? In dit magazine delen wij de ware en onbetaalbare waarden die in uw Bijbel worden geopenbaard. Dus, wat is het grootste doel in het leven? Wat is uw persoonlijke doel in het leven?

In Mattheüs 6 vertelt Jezus ons dat we ons niet angstvallig zorgen hoeven te maken over voedsel en kleding. Hij herinnert ons eraan dat als God voedsel verschaft aan de vogels in de lucht en hoeveel te meer Hij in voedsel zal voorzien voor Zijn kinderen. Jezus zei dat alle behoeften waarover wij ons angstvallig zorgen maken ondergeschikt zijn aan het allerbelangrijkste doel. Jezus zei: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Ja, het stellen van het juiste doel levert echt succes op als we alle zeven wetten van succes volgen. En, beste lezer, onze korte termijn doelen dienen ons te helpen vooruit te komen naar ons uiteindelijke doel – het Koninkrijk van God!

DE TWEEDE WET: BEREID UZELF VOOR

Welke kennis hebt u nodig om uw doel te bereiken? Welke voorbereidingen moet u treffen? Als u kiest voor een loopbaan als ambachtsman, zal u waarschijnlijk eerst als leerling moeten werken voordat u een vakman kunt worden. Voor veel beroepen is minstens een mbo/hbo opleiding vereist, zo niet een hoger niveau. Meer dan ooit moeten we onze kennis vermeerderen alleen al om in de pas te blijven met onze doelen.

U moet nooit ophouden met leren, maar u moet er ook voor zorgen dat wat u leert waar is. In het boek Spreuken lezen we dat ware kennis begint met ontzag en eerbied voor God als de Bron van wijsheid en kennis. “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning” (Spreuken 1:7). En nogmaals: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht” (Spreuken 9:10).

Groeit u in wijsheid? Groeit u in de genade en de kennis van Jezus Christus (2 Petrus 3:18)? Onze Verlosser is de sleutel tot werkelijk christelijk succes! Om uw doel te bereiken dient u uzelf te ontwikkelen en hierop voor te bereiden, of het nu fysiek of geestelijk is. U hebt Gods wijsheid en kennis nodig!

DE DERDE WET: ZORG VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID

Hoe gezond bent u? Hebt u energie en kracht om hard te werken en iets te bereiken? Onze moderne omgeving zelf kan schadelijk zijn voor onze gezondheid. We zijn gewend geraakt aan vervuilde lucht, water en voedsel. Het is vaak moeilijk om voedsel van hoge kwaliteit en zuiver drinkwater te vinden – onze moderne diëten zijn zeker niet wat God voor de mens bedoeld heeft. Toch kunnen en moeten we allemaal streven naar gezonde eetgewoonten.

Naast een goed dieet is lichaamsbeweging belangrijk. De Bijbel legt de nadruk op de geestelijke dimensie in ons leven, maar noemt lichaamsbeweging ook nuttig (vgl. 1 Timotheüs 4:8) en zegt dat wij de verantwoordelijkheid hebben om God met ons lichaam te eren (vgl. 1 Korinthe 6:20).

Andere wetten van gezondheid zijn het bewaren van een positieve en rustige geest en het vermijden van ongelukken. U zult in staat zijn uw doelen effectiever en efficiënter te bereiken als u lichamelijk fit bent. Misschien wilt u ons gedetailleerde boekje Bijbelse gezondheidsprincipes lezen voor meer informatie over hoe u de goede gezondheid kunt ontwikkelen die God wil dat u heeft. U kunt het online lezen op WereldvanMorgen.nl of uw eigen gratis gedrukte exemplaar bestellen via deze website.

DE VIERDE WET: STUW UZELF VOORT

De heer Armstrong noemde dit een “allesbepalende” wet. We moeten onszelf opporren om in beweging te komen. Het boek Spreuken geeft ons een krachtige illustratie:

“Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en wordt wijs: hoewel zij geen aanvoerder heeft, noch leidsman, noch heerser, bereidt zij in de zomer haar brood, verzamelt zij in de oogst haar spijs. Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen, wanneer zult gij opstaan uit uw slaap? Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen  ̶ daar komt uw armoede over u als een snelle loper en uw gebrek als een gewapend man.” (Spreuken 6:6-11, NBG’51).

Voldoende rust is essentieel voor de gezondheid, maar God waarschuwt tegen luiheid! De mier, in dit geval, versleept steeds een klein korreltje voedsel of zand per keer, en bereikt veel over een lange periode van tijd. Wij hebben allemaal energie en een doel nodig. We moeten onszelf de discipline opleggen om effectief te werken.

DE VIJFDE WET: PAS VINDINGRIJKHEID TOE

Zie dit als de ‘noodwet’. Misschien ziet de weg naar uw geplande carrière of doel er overzichtelijk en probleemloos uit. Maar het leven brengt vaak onverwachte obstakels. U kunt plotseling geconfronteerd worden met een financieel probleem of een nijpend gezondheidsprobleem. Wat zult u doen?

Onderzoek altijd uw mogelijkheden. Welke middelen zijn er beschikbaar? Welke instanties of personen zouden u kunnen helpen? Natuurlijk is de eerste stap in elke ernstige noodsituatie God om hulp te vragen.

Toen Jezus over het water naar Zijn discipelen kwam wandelen, wilde de apostel Petrus hetzelfde doen. Dus Jezus zei tegen Petrus: “Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!” (Mattheüs 14:29-30).

We zien vaak het voor de hand liggende over het hoofd als we in moeilijkheden verkeren. In dit geval riep Petrus snel om hulp. Wat deed Jezus? “Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?” (Mattheüs 14:31).

Vraag God om u uit uw benarde positie te redden. Maar zorg ervoor dat u uw steentje bijdraagt en zoek naar alle beschikbare middelen. Geef het niet zomaar op. Vraag om wijze raad. “Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand” (Spreuken 15:22).

DE ZESDE WET: VOLHARD OP WEG NAAR UW DOEL

Heb altijd doorzettingsvermogen – ‘vastberadenheid’, zoals de heer Armstrong het beschreef.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de toekomst er voor Groot Brittannië somber uitzag, sprak premier Winston Churchill op 29 oktober 1941 op de Harrow School. Hij inspireerde zijn toehoorders om vol te houden en zei: “Dit is toch zeker de les uit deze periode van tien maanden: geef nooit op, geef nooit op, nooit, nooit, nooit op – in niets, groot of klein, veelomvattend of onbeduidend  ̶  geef nooit toe behalve aan overtuigingen van eer en gezond verstand. Zwicht nooit voor geweld; zwicht nooit voor de schijnbaar overweldigende macht van de vijand. Een jaar geleden stonden we er helemaal alleen voor, en voor veel landen leek het erop dat wij niet meer meetelden, dat het met ons gedaan was.” De geschiedenis leert ons dat de verbeten volharding van de Britten en hun bondgenoten uiteindelijk tot een grote overwinning leidde.

Zij die gehoor geven aan Gods roeping bevinden zich in een geestelijke wedloop als zij volharden naar hun einddoel. “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God” (Hebreeën 12:1-2).

Pas de zesde wet van succes toe. Loop de wedloop met volharding, of ‘met standvastigheid’ zoals de Lutherse Vertaling het vertaald, of “zonder op te geven” zoals Het Boek (Living Bibles Holland) het zegt. Geef nooit op! Loop de race van het leven met volharding. Jezus Christus heeft ons beloofd: “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig [behouden] worden” (Mattheüs 24:13).

DE ZEVENDE WET: ZOEK GODS VOORTDURENDE LEIDING

U vraagt uzelf misschien af: Hoe kan ik Gods voortdurende leiding hebben? Het eenvoudige antwoord is dat u tot Hem moet bidden – Hem erkennen! Let op deze prachtige belofte: “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken” (Spreuken 3:5-6).

God belooft dat Hij onze paden zal leiden en ons door het leven zal leiden om ons menselijk potentieel en onze uiteindelijke bestemming te vervullen. Maar we moeten dagelijks bidden en we moeten handelen naar Zijn onschatbare beloften. “Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:6-7). Als u begint te bidden, als u begint uw hele levenswijze te veranderen in Gods Weg van werkelijk succes, zal Hij u vergeven door de Verlosser van de wereld, Jezus Christus. God heeft beloofd dat Hij genadig voor u zal zijn en u zal vergeven als u berouw toont en Hem zoekt.

Wanneer u op een kruispunt komt, wanneer u voor beslissingen komt te staan, bid dan en vraag dat Gods wil in uw leven gedaan zal worden. Hij heeft beloofd u te leiden en bij u te zijn. Jezus heeft ons beloofd: “… Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten” (Hebreeën 13:5).

U KUNT WERKELIJK GELUKKIG ZIJN!

Als u deze zeven principes van succes toepast – en als resultaat daarvan echt succes ervaart – zult u genieten van Gods zegeningen. God wil dat we een gelukkig en overvloedig leven leiden, maar veel te veel mensen maken de fout geluk te zoeken als een doel op zich en raken gefrustreerd. Echt geluk is een bijproduct van iets anders. Wanneer ons leven betekenis heeft – een doel – dan vinden we geluk als we dat doel nastreven. En u hoeft niet rijk te zijn zoals koning Salomo om echte waarden en een echt doel in uw leven te hebben. Zoals auteur Dennis Prager schreef: “Een verlies van waarden en betekenis zijn de twee grootste bronnen van ongelukkigheid.... arme mensen die betekenis hebben kunnen gelukkig zijn, maar rijke mensen die geen betekenis hebben kunnen dat niet zijn” (“Without Meaning, You Can’t Be Happy”, NationalReview.com, 28 januari 2020). En welke grotere betekenis kan er zijn dan het Koninkrijk van God te zoeken en Zijn gerechtigheid (Mattheüs 6:33)? Geen succes kan groter zijn dan dat!

Beste lezer, ik moedig u aan om alle zeven deze principes van succes toe te passen. Als u dat doet zult u het ware, overvloedige leven vinden dat Jezus heeft beloofd: “… Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Johannes 10:10). Dat is het leven dat God u zal geven als u uzelf toewijdt om eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken.