Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Cannabis: Miracle Cure or Snake Oil?”, door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2020.

Hoewel we het woord niet zo vaak meer horen, zouden we het begrip in het moderne leven toch niet moeten vergeten: kwakzalverij. In het achttiende-eeuwse Europa en Amerika verkochten marskramers nepgeneesmiddelen met de claim dat die alles wat u maar mankeerde konden genezen – in weerwil van veel bewijzen van het tegendeel. Kwakzalverij slaat op elk frauduleus gezondheidsproduct of -behandeling waaraan overdreven claims worden toegeschreven  en die worden verkocht door personen die uitsluitend op geld uit zijn.

Cannabis is controversieel. Waarom? En waarom wordt het plotseling gesteund door mensen die er geen belang bij hebben ‘high’ te worden? Een groot deel van het antwoord betreft wat vaak ‘medische marihuana’ wordt genoemd. Wat moeten we weten over dit aldoor in ontwikkeling zijnde onderwerp?

De meeste aandacht krijgen twee bestanddelen van marihuana: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). THC is het bedwelmende hallucinogene ingrediënt, terwijl CBD op zich zo’n effect niet heeft. CBD is in veel gevallen juridisch legaal en moet niet worden verward met het bedwelmende aspect van cannabis – en daarin ligt een groot deel van het probleem. Eén veel geadverteerd merk stelt: CBD is geen marihuana. Medical News Today verklaart het verschil:

CBD komt van de cannabisplant. Mensen verwijzen naar cannabisplanten als ofwel hennep of marihuana, afhankelijk van het gehalte aan THC. Hennepplanten die legaal zijn onder de Farm Bill [US] moeten minder dan 0,3 THC bevatten. In de loop der jaren hebben marihuanaboeren hun planten selectief gekweekt om hoge niveaus van THC en andere bestanddelen te bevatten… Hennepboeren hebben echter de planten zelden gemodificeerd. Deze hennepplanten worden gebruikt om CBD-olie te maken (“Everything you need to know about CBD oil”, 27 juli 2018).

Desalniettemin is de bedwelmende THC-zware marihuanaplant op grote schaal vermengd met de hennepplant om CBD uit te winnen. Waarom? Door de twee planten en hun primaire ingrediënten met elkaar te verbinden en te verwarren, zijn degenen die legalisering van de bedwelmende marihuana nastreven bezig, zoals we zullen zien, een goed bedachte propagandaoorlog te winnen. We zullen dit verder uitleggen, maar laten we eerst kijken naar CBD. Zij die het promoten geven de indruk dat de voordelen ervan wetenschappelijk zijn bewezen. Maar artikelen die door objectieve medische bronnen en promotors van het product worden geschreven staan vol met subtiele frasen als ‘Studies suggereren dat CBD kan helpen’, ‘Studies wijzen erop dat CBD kan helpen symptomen te verminderen’, en ‘CBD is beloftevol.

De agenda

Medische marihuana is het afgelopen decennium zwaar gepromoot en het aantal aandoeningen waarvoor het naar verluidt ‘helpt – en die het zelfs ‘geneest’ – is verbazingwekkend. Het Ohio Medical Marijuana Control Program geeft een lijst van 21 aandoeningen waarvoor het legaal kan worden voorgeschreven:

AIDS, amyotrofische laterale sclerose, Alzheimer, kanker, chronische traumatische encefalopathie, ziekte van Crohn, epilepsie of soortgelijke plotselinge aanvallen, fibromyalgie, glaucoom, hepatitis C, darmontstekingen, multipele sclerose, pijn die ofwel chronisch en ernstig is ofwel hardnekkig, ziekte van Parkinson, positieve HIV-status, posttraumatisch stressstoornis, sikkelcelanemie, ruggenmergziekte of -letsel, Tourette-syndroom, traumatisch hersenletsel, zwerende dikkedarmontsteking.

Desondanks schreef een vooraanstaand lid van de Ohio Medical Marijuana Advisory Committee, dr. Gary Wenk, het volgende in Psychology Today:

Als u aan een van deze kwalen lijdt, is de belangrijkste vraag die u uw adviseur kunt stellen of u voordeel kunt hebben bij het gebruik van marihuana. Als uw adviseur ja zegt, dan kunt u er zeker van zijn dat hij of zij niet op de hoogte is van de huidige stand van het medische onderzoek van marihuana. Eenvoudig gezegd: er is geen enkel betrouwbaar klinisch bewijs dat het gebruik van marihuana ondersteunt voor enige van deze aandoeningen – helemaal niets (“What Medical Marijuana Is, and Is Not, Good for”, 15 juli 2018).

Dr. Wenk zegt verder dat hij gelooft dat de ideale medisch adviseur in zo’n geval iemand is die erkent niet werkelijk te weten of medische marihuana wel of niet helpt – iemand die onbevooroordeeld is, maar terdege voorzichtig is.

Hij wijst erop dat veel van het bewijsmateriaal voor medische marihuana anekdotisch is en getuigenissen bevat van individuen in plaats van bevindingen van objectieve en nauwkeurig uitgevoerde wetenschappelijke studies. Hij noemt ook het zeer reële placebo-effect: mensen die denken dat zij beter worden, worden dat ook vaak – niet van het “medicijn” (vaak louter “suikerpillen”, zonder dat de mensen die ze innemen dat weten), maar als gevolg van de geest die aan het werk is. Dr. Wenk merkt op dat sommige studies bij dieren suggereren dat cannabis enige belofte inhoudt van pijnvermindering – maar zoals iemand van zijn statuur uit ervaring weet, wat werkt bij muizen hoeft niet per se te werken bij mensen. Hij staat open voor de mogelijkheden over het onderwerp, maar is terecht behoedzaam en terughoudend om ongerechtvaardigde conclusies te trekken.

Zijn benadering staat in scherp contrast met de vele ongeïnformeerde enthousiastelingen die zonder fundamentele vragen te stellen overgaan tot de verdediging van marihuana: Kunnen anekdotische getuigenissen dienen als bewijs? Of vormen ze het hoofdbestanddeel van een kwakzalversaanbeveling? Is cannabis de enige methode? Of zelfs de beste? Welke dosering is juist? Wat zijn de bijwerkingen? Hoe verdraagt het zich met andere medicijnen of voeding?

Te midden van dit allemaal staat de stelling van dr. Wenk die niet moet worden weggewuifd: “Eenvoudig gezegd: er is geen enkel betrouwbaar klinisch bewijs dat het gebruik van marihuana ondersteunt voor enige van deze aandoeningen – absoluut niets daarvan.

Een les geleerd en vergeten

Het kan zijn dat het derivaat CBD medisch gezien enig opmerkelijk potentieel heeft. Maar velen van hen die legale marihuana promoten vatten “het kan zijn” op als ‘het staat vast’. Sommigen gaan zo ver het te promoten als “de gewijde plant” – een van God gegeven wondermedicijn dat ongeveer alles wat u mankeert geneest.

Wat is het probleem met dit alles?

De meeste mensen zijn waarschijnlijk niet bekend met High Times, een Amerikaans tijdschrift dat is gewijd aan de drugscultuur. Tom Forçade richtte in 1974 High Times op, maar leed onder iets wat al te vaak voorkomt onder zware potgebruikers – stemmingswisselingen en paranoia – en hij beëindigde in 1978 zijn leven door een kogel in zijn hoofd.

Bob Greene van de Chicago Tribune interviewde de eindredacteur van High Times en schreef in een column van 30 maart 1987 dat “de oprichter van het tijdschrift, Thomas Forçade… had gewild dat High Times ‘voor drugs zou doen wat Playboy  deed voor seks, en wat Rolling Stone deed voor muziek” (“What to Read If You Just Don’t Say ‘No’”, ChicagoTribune.com).

Keith Stroup is een andere vroege promotor van hallucinogene marihuana. In 1970 startte Stroup de National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML) als reactie op de arrestatie van een vriend wegens het bezit ervan. Aanvankelijk wilde hij de “R” laten staan voor ‘Repeal’ (afschaffen), maar besefte dat de meeste Amerikanen niet voor het legaliseren van pot waren.

Stroup beweert dat hij meer anti gevangenis was dan pro marihuana, maar als zovelen in de jaren 1970, knoeide Stroup met wiet. In die tijd bevatte marihuana een zeer lage dosis THC, vaak minder dan 1 procent en zelden meer dan 2 procent. Stroup kwam echter in aanraking met een veel krachtiger product, en ervoer paranoia, dat ons brengt tot iets wat veel mensen niet onderkennen: de huidige marihuana is niet de marihuana van de Woodstock-generatie. De tegenwoordige marihuana bevat vaak wel 20 tot 25 procent THC

Alex Berenson, een verslaggever voor de New York Times, was een zelfverklaarde ‘vrijdenker’ betreffende marihuana – tot er in een gesprek met zijn vrouw, een psychiater die werkt met crimineel gestoorde mensen, vragen bij hem rezen. Dat gesprek dreef hem ertoe enig serieus onderzoek te doen, dat hem leidde tot het schrijven van Tell Your Children: The Truth About Marijuana, Mental Illness, and Violence. Daarin verklaart hij het volgende:

Stroup en NORML hadden gewonnen toen zij hun strijd voorstelden als gaande over burgerrechten en billijkheid in de wetshandhaving. Toen zij eenmaal werden gezien als pleitbezorgers van high worden, keerde het publiek zich tegen hen. De manier om enthousiasme te genereren voor legalisering van marihuana was om het over alles te hebben behalve over de reden waarom mensen de drug gebruiken. Stroup had dat feit als eerste beseft. Vervolgens was hij dit vergeten – en betaalde zijn beweging de prijs (Berenson, p. 46).

Als lokaas gebruikt

Deze marihuana-controverse zou eenvoudig op te lossen zijn als de pleitbezorgers ervan afzonderlijk naar CBD en THC keken, maar dat doen zij opzettelijk niet. Terwijl veel van de ‘medische’ discussie over CBD gaat, is het werkelijke doel van de voorstanders van marihuana het legaliseren van THC, en wat veel mensen niet weten is dat er een enorme cannabislobby aan het werk is en er miljoenen dollars besteed worden aan positieve verkoopreclame. Hoeveel mensen weten dat miljardair George Soros honderd miljoen dollar heeft gepompt in deze verkoopreclame?

Activisten hebben in verschillende tijden verschillende publiciteitscampagnes georganiseerd, zoals met de bewering dat de oorlog tegen cannabis en tegen drugs in het algemeen raciaal is beïnvloed. Zij hebben het idee gepromoot dat de oorlog tegen drugs geldverspilling is en dat die het leven van ‘gewone’ mensen ruïneert door hen tot criminelen te maken vanwege het gebruik van een zogenaamd onschadelijk genotmiddel. Maar het doel van hun meest recente en succesvolste campagne is om gewone mensen zoals u en mij te overtuigen, mensen die geen belang hebben in ‘high worden’, dat cannabis een medicijn is. Wie is er tenslotte tegen medicijnen? Bovendien geloven de mensen ten onrechte dat cannabis, anders dan chemische geneesmiddelen, natuurlijk en veilig is.

Wat veel te veel gewone mensen niet beseffen is dat zij pionnen zijn in de handen van personen die een goed georkestreerde campagne voeren om recreatieve marihuana te legaliseren. Dat is hun spel. Berenson legt uit:

Legalisering in verband brengen met medisch gebruik is de beslissende stap gebleken. Het moedigt kiezers aan over marihuana te denken als iets anders dan een bedwelmend middel. In werkelijkheid is nooit gebleken, behalve in enkele beperkte gevallen, zoals in verband met kanker, dat cannabis of THC [het bedwelmende bestanddeel] werkt in willekeurige klinische proeven (pp. xvii-xviii).

Talloze geneesmiddelen worden afgeleid van planten. Opiaten komen van papaver en zijn een welkome verlichting voor patiënten die hevige pijn lijden, maar er hangt een prijskaartje aan. Alleen al in 2016 en 2017 kwamen meer Amerikanen om door een overdosis opium dan in de Vietnamoorlog.

Een van de claims van de voorstanders is dat cannabis, hetzij THC hetzij CBD, kanker geneest, of tenminste de onaangename effecten van kankerbehandelingen vermindert. Maar Wenk schreef:

Volgens het National Cancer Institute… is er onvoldoende bewijs om het gebruik van marihuana aan te bevelen bij de behandeling van kanker gerelateerde symptomen, of symptomen of bijwerkingen van de kankerbehandeling. Ja, marihuana kan kankercellen doden; maar veel andere chemicaliën, zoals nicotine, kunnen dat ook, maar niemand zal aanbevelen dat u sigaretten moet gaan roken om uw longkanker te behandelen.

Ik ben geen arts en speel ook geen arts op de televisie. Evenmin geloof ik alle beweringen van de farmaceutische bedrijven. Maar één punt moet duidelijk zijn: medicijnen hebben korte- en langetermijneffecten, en dit geldt ook voor zowel CBD als THC. Tv-stations zenden reclames uit die het nieuwste wondermedicijn promoten, gevolgd door reclames van advocatenbureaus die van plan zijn de farmaceutische bedrijven te vervolgen wegens hun vorige wondermiddel. Medicijnen helpen sommige mensen, maar doden anderen. Dat is een feit van leven – en dood!

Als mensen het over ‘medicinale marihuana’ hebben, is het belangrijk te weten wat zij werkelijk bedoelen. Men zou ook moeten vragen: waarom horen we zo veel over het legaliseren van medicinale marihuana als CBD in de rechtspraak van de meeste landen al legaal is? Het antwoord is duidelijk. Voorstanders van medicinale marihuana willen THC legaliseren, niet alleen CBD. Deze verkopers van het kwakzalvermiddel CBD gebruiken dit als lokaas voor THC. Let op de ene gerechtelijke uitspraak na de andere in de wereld. Eerst wordt medicinale marihuana gelegaliseerd, daarna recreatieve marihuana.

Wij van Tomorrow’s World ontkennen niet dat er ooit beperkte medische voordelen van een of beide hoofdbestanddelen van cannabis kunnen worden ontdekt en duidelijk aangetoond door degelijke medische en wetenschappelijke testen. Maar wij erkennen ook dat het doel voor de activisten is medicinale marihuana te gebruiken om legalisering van recreatief gebruik te promoten. Dit is een morele zaak, geen medische zaak. De haast om te legaliseren heeft tot al ernstige consequenties geleid en de situatie zal alleen maar erger worden.

Behalve doden door overdoses is een van de ernstigste gevolgen van marihuanagebruik het amotivationeel syndroom, het verlies van initiatief. Er kunnen uitzonderingen zijn – enkele gebruikers die sterk worden gemotiveerd – maar met de huidige sterkere soorten marihuana is er een hele generatiegolf van ongemotiveerde slachtoffers. Wat kan dat betekenen voor de toekomst van een land?

Follow the Money

Nadat medicinale marihuana aan acceptatie won gebeurde er iets geks. Ondernemers ontdekten dat er geld mee te verdienen was! Niet alleen is medicinale marihuana, THC dan wel CBD, het wondermedicament dat geneest wat u mankeert, het is ook de kip die het gouden ei legt. Kwekers, distributeurs en overheden kunnen cashen.

Plotseling is marihuana big business. Zelfs John Boehner, de voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, adverteerde met seminars over hoe je kunt verdienen aan de cannabis-boom, en in financiële nieuwsbrieven is het helemaal een rage. Een investeringsadviseur schreef onlangs: “In 2020 zal cannabis groter zijn dan chocolade… groter dan natuurvoeding… groter dan wijn!” (“Why Cannabis Will Be More Popular Than Chocolate and More American Than Apple Pie”, WeissRatings.com, 20 mei 2019.)

Sinds de legalisering van marihuana is Canada bezig een belangrijke leverancier te worden, zowel in eigen land als internationaal, en het exporteert cannabisproducten naar Australië, Brazilië, de Kaaimaneilanden, Chili, Kroatië, Cyprus, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika (“Global Reach”, Tilray.com).

Een van de grootste exporteurs is Tilray, dat CBD-oliën produceert (het niet-hallucinogene extract van de cannabisplant) evenals een product dat ‘Tilray 1:1’ wordt genoemd, en dat gelijke hoeveelheden CBD en het hallucinogene THC bevat. Begin 2019 handelden in Canada eenentwintig bedrijven openlijk in marihuanaproducten. Negen bedrijven halen miljarden dollars binnen, waarvan twee bogen op meer dan 10 miljard per jaar.

‘Maar ik dacht dat dit allemaal ging over het grootste wondermiddel dat ooit ontdekt is!’ Misschien is het zo. De tijd zal het leren. Als de geschiedenis zich herhaalt, kan het blijken dat de stadsbewoners weer een potje kwakzalversmiddel kopen. Terwijl de mensen afgeven op de hebzucht van de farmaceutische bedrijven, doen degenen die op medicinale marihuana aandringen daar zeker niet voor onder! Kunnen we dat niet inzien? Wanneer er een ‘medicament’ wordt gepromoot dat van alles en nog wat kan genezen, zouden we dan niet een beetje sceptisch moeten zijn – in het bijzonder wanneer het belangrijkste bewijs voor de effectiviteit ervan alleen maar anekdotisch is en niet het resultaat van zorgvuldig onderzoek?

Wanneer er honderden miljoenen dollars worden gepompt in een campagne die leidt naar de legalisering van een bedwelmend middel – één met veel te veel bijwerkingen om in dit artikel op te noemen – zouden we dan niet een beetje wantrouwig moeten zijn over wat er gaande is? Wanneer er zelfs zulke termen als “gewijde plant” in de strijd worden geworpen, zien we dan niet dat een religieuze passie de zaak overneemt? Merk op dat, in weerwil van sommige misleide of slecht gemotiveerde beweringen van het tegendeel, cannabis eeuwenlang is gebruikt in heidense religies, maar nooit door de priesters van de ware God.

Een toekomstig high

Wijlen Amerikaanse folk zanger John Denver bracht een groot deel van zijn leven door in Colorado. Een van zijn grootste hits was “Rocky Mountain High”. De legalisering in 2014 van marihuana in die staat heeft de song een connotatie gegeven die door Denver nooit was bedoeld. Hoewel sommigen suggereren dat zijn song over drugs ging, heeft hij dat voor de Amerikaanse Senaat heel duidelijk ontkend:

Mijn song “Rocky Mountain High” werd van veel radiostations verbannen als een song die met drugs in verband staat. Dit werd klaarblijkelijk gedaan door mensen die nooit de Rocky Mountains hadden gezien of bezocht en ook nooit de verrukking hadden ervaren, de viering van het leven, of de vreugde in het leven die men voelt wanneer je zoiets wonderbaarlijks waarneemt als de Perseïden meteorenzwerm in een maanloze, wolkenloze nacht, wanneer er zo veel sterren zijn dat je een schaduw hebt door het sterrenlicht, terwijl je aan het kamperen bent met je vrienden, je beste vrienden, en hen voor het eerst kennis laat maken met een van de meest spectaculaire lichtshows (“Rocky Mountain High by John Denver”, SongFacts.com).

John Denver beschreef een heel ander soort high dan kooplieden in heel de stad Denver nu promoten. Toch zal een high door drugs nooit werkelijk bevredigend zijn. De ervaring laat zien dat lukraak druggebruik levens verwoest. In de oudheid was er een koning die experimenteerde met hedonisme, een filosofie volgens welke het doel van het leven is zich over te geven aan fysiek plezier. Hij zocht betekenis in wijn, vrouwen en zang, maar vond die daarin niet. “Daarna richtte ik mijn aandacht op het bezien van wijsheid, ook van onverstand en dwaasheid. Immers, hoe zal de mens die na de koning komt, doen wat al gedaan is?”, “Daarom haatte ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon, leek mij kwaad. Het is immers vluchtig en najagen van wind” (Prediker 2:12, 17).

Helaas kennen inderdaad maar heel weinig mensen de betekenis van het leven. Vindt u het leven leeg en gebrekkig? Vraagt u zich af: “Is dit alles wat er is?” Ons bestaan heeft een doel – en dat is niet te vinden in hedonisme, maar op de bladzijden van de Bijbel. U kunt daarover meer te weten komen in onze gratis publicatie Uw uiteindelijke bestemming. Weten waarom u hier bent en werken naar dat hoge doel brengt een veel grotere voldoening dan een niet altijd even goedkope hijs rook. Ook het lezen van ons informatieve boekje Marihuana: Wat niet verteld wordt geeft u een vollediger bespreking van dit onderwerp en van de consequenties van recreatieve marihuana. U kunt het online lezen op WereldvanMorgen.nl of een gedrukt exemplaar aanvragen via deze website.