Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Why So Little Happiness?” ( A personal message from the Editor in Chief), Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart-april 2020.

“Er is een oorzaak voor elk gevolg” is een eenvoudige grondwaarheid, maar hoeveel mensen overdenken, laat staan begrijpen deze? Hoe velen beseffen dat het persoonlijk toepassen van dergelijke praktische wijsheid hun leven kan veranderen?

Ik was ongeveer 20 jaar oud toen ik voor het eerst met deze gedachte geconfronteerd werd. Hoe diepzinnig! Hoe eenvoudig! Maar in plaats daarvan wordt tegenwoordig aan studenten op de universiteit de grondregel van slachtofferschap geleerd: je bent niet succesvol, je bent niet gelukkig – en dat kan ook niet, omdat je onderdrukt wordt door joden, christenen, conservatieven, ‘blanke Europese mannen’, mannen in het algemeen, of een andere zogenaamd bevoorrechte klasse.

Maar begrijpen dat er een oorzaak is voor elk gevolg gaat verder dan ‘slachtoffer’-gedachtegoed. In alle geledingen van de samenleving leiden mensen lege levens. Het is misschien niet netjes om het zo uit te drukken, maar velen hebben het gevoel dat ze in een spreekwoordelijke beerput leven. Hun relaties werken niet. Ze zijn depressief, ongelukkig en onvoldaan. Maar ze weten niet waarom. Beschrijft iets hiervan hoe u zich voelt? Ik hoop het niet, maar ik weet dat velen hierop ‘ja’ zouden antwoorden. Bij veel van deze personen zeggen alle uiterlijke tekenen dat ze succesvol zijn. Hun bankrekeningen zijn vol. Ja, ze hebben plezier en lachen veel. Maar nadat het lachen stopt, nadat het plezier voorbij is, is er leegte. Mensen geloven dat ze alles hebben gedaan waarvan hun werd verteld dat het hen gelukkig zou maken, maar ze zijn niet gelukkig. Misschien is het tijd om dat soort advies in twijfel te trekken.

De meeste mensen denken dat als ze meer geld hadden ze gelukkig zouden zijn. Over dit onderwerp kan de dramatische stijging van de Chinese welvaart ons iets leren. Let op dit rapport van het Canadese tijdschrift Maclean:

… Het is meer dan 30 jaar geleden dat de Chinese leider Deng Xiaoping het land openstelde en de Communistische partij de mantra omarmde ‘rijk worden is heerlijk’. In de tientallen jaren daarna zijn honderden miljoenen de armoede ontstegen... De Chinezen zijn tegenwoordig vier keer rijker dan 20 jaar geleden, en mensen... hebben kansen, luxe en comfort waarvan een generatie geleden geen sprake was. Maar ondanks het economische wonder van China suggereren recente studies dat Chinezen niet gelukkiger zijn dan in het begin van de jaren negentig....

In plaats van het geluk te vergroten, heeft rijkdom het tegenovergestelde effect gehad, volgens hetzelfde artikel: “De tevredenheid met het leven van het Chinese volk daalde feitelijk tussen 1990 en het midden van de jaren 2000, een periode waarin het bruto binnenlands product en de gemiddelde consumptie verviervoudigde” (“Why are the Chinese so sad?”, Maclean’s, 4 februari 2013).

Wat is het geheim voor geluk en succes? Sommigen grijpen naar alcohol of drugs voor het antwoord, maar degenen die dit pad volgen vinden dat dit uiteindelijk niet bevredigt. Dus, wat is de weg naar een beter leven?

Een grote koning schreef ooit wijze spreuken op, om zijn zoon te leren hoe hij moest leven. Een van die spreuken zegt ons: “Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan” (Spreuken 26:2, HSV) ofwel zoals de oude Statenvertaling [SV] het laatste gedeelte vertaalt: “… alzo zal een vloek, die zonder oorzaak is, niet komen”. Met andere woorden, er is een oorzaak voor elk gevolg. Er is een oorzaak voor geluk, net zoals er oorzaken zijn voor depressie, leegte en eenzaamheid. Sommige oorzaken van depressie kunnen genetisch of klinisch zijn, maar deze verklaren niet waarom zovelen het leven onbevredigend vinden. Er is een reden voor succes, en anderen de schuld geven voor uw persoonlijk falen helpt geenszins het probleem op te lossen. In feite houdt het het probleem in stand.

DE ECHTE OORZAAK AANPAKKEN

Het antwoord is er altijd al geweest, maar de meesten weigeren het te aanvaarden. In zekere zin zijn we allemaal op zijn minst enigszins narcistisch  – we zijn egocentrisch. We vinden het moeilijk om toe te geven dat de keuzes die wij maken het probleem kunnen zijn. Het is zoveel gemakkelijker om onze persoonlijke ‘slachtofferrolkaart’ uit te spelen dan toe te geven dat onze keuzes de oorzaak zouden kunnen zijn van het gevolg dat we ervaren. Van jongs af aan denken we dat we weten wat ons gelukkig zal maken, terwijl dat echt niet zo is. Meer geld, meer dingen, meer plezier – dit alles stelt ons teleur.

De profeet Jesaja werd geïnspireerd om te schrijven: “O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.” De context laat zien dat hij het niet heeft over letterlijk eten en drinken. Hij spreekt degenen aan die hongeren en dorsten naar vervulling in het leven maar die zich leeg blijven voelen. Hij vraagt vervolgens: “Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed” (Jesaja 55:1-2).

Ja, waarom steken we onze inspanningen en energie in bezigheden die nooit blijvend geluk brengen? Kijk om u heen. Wat ziet u? U ziet veel ongelukkige mensen die geluk zoeken op allerlei verkeerde manieren en op allerlei verkeerde plaatsen. U ziet mensen in een achtbaan van hoogte- en dieptepunten, gaande van sensatie en opwinding naar verveling en depressie. U ziet mensen streven naar meer en meer van wat ze al hebben, denkend dat als ze alleen maar een beetje meer hadden, ze tevreden en vervuld zouden zijn. Maar als roem, fortuin en plezier echt geluk brengen, waarom zijn er dan zulke spraakmakende zelfmoorden onder de rijken en beroemdheden die alles lijken te hebben?

EEN ANDERE MANIER VAN LEVEN

We zijn geschapen om een relatie met onze Schepper te hebben en een leven van uitgaande bezorgdheid voor onze medemensen te leiden. Van nature willen wij zelf krijgen, maar God vertelt ons dat de weg naar een leven van voldoening is het tegenovergestelde te doen: we moeten de weg van geven leren en toepassen, de weg van uitgaande bezorgdheid voor anderen. Dit is de weg naar waar geluk. De apostel Paulus onderricht ons dat wij: “… de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet[en] houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35).

Het is niet duidelijk wanneer Jezus dit precies zei tijdens Zijn leven op aarde. Misschien was het een populaire lering van Hem die algemeen bekend was maar niet elders in de Schrift werd vastgelegd, of misschien was het een samenvatting van deze uitspraak: “Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden” (Lukas 6:38). Dit is moeilijk voor te stellen voor onze fysieke geest, omdat het zo tegen ons gevoel ingaat. Dit is zeker niet hoe een kind denkt wanneer het in een snoepwinkel staat met een rek vol zoete lekkernijen voor zijn ogen. En zijn wij zo anders als we die glimmende nieuwe auto of prachtige nieuwe jurk zien?

Maar toch, zoals we allemaal uit ervaring weten, wordt dat nieuwe ding snel oud en wat we dachten dat ons gelukkig zou maken, doet dat slechts voor een korte tijd, om ons daarna weer een leeg gevoel te geven.

God raadt ons aan om tot Hem te komen en de lege ziel te vullen met wat blijvend is, dat wat zonder geld en zonder prijs komt. “Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven ...”, “Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE” (Jesaja 55:3, 6-8).

We zijn niet enkel slachtoffers in dit leven, die voortdurend niet in staat zijn om onze toekomst te veranderen. Ons artikel “Seven Steps to Happiness” (op tomorrowsworld.org) somt verschillende acties op – grote en kleine – die ieder van ons kan ondernemen om ons gevoel van tevredenheid met ons leven te verbeteren. Elk van die acties is slechts een klein deel van een veel grotere benadering van hoe ons leven te leiden.

Als u ons boekje Wat is een ware christen? nog niet hebt gelezen, moedig ik u aan dit te doen. Het legt een andere manier van leven uit, de juiste oorzaak voor het gevolg dat u wenst. Het is gratis en kan online besteld worden via deze website. De Bijbel onderwijst een levenswijze die geluk brengt. Weinigen kennen deze manier van leven, maar u kunt deze leren kennen!