De moderne wereld negeert oude wijsheid.

Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel: “Rushing to judgment” door Roger Meyer, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2019.

Veel mensen zijn tegenwoordig snel om anderen te veroordelen wanneer ze een beschuldiging horen of zien, zelfs als bewijs ontbreekt. Sociale media lichten op als een elektrische storm, gevuld met haatdragende en sarcastische commentaren en gruwelijke bedreigingen  ̶ soms ook met lichamelijk letsel of met de dood  ̶ jegens de beschuldigde.

Sommige professionele journalisten hebben zelfs al een oordeel voordat ze van alle feiten kennen. Informatie verifiëren lijkt minder belangrijk dan de eerste te zijn met publicatie en te profiteren sensatiezucht.

De huidige maatschappij is losgeslagen en sterk gepolariseerd  ̶ politiek, religieus, raciaal en op andere wijze. Emoties in gang gezet door de geringste provocatie ontploffen als dynamiet. Een storm op sociale media barst los voordat enige bron nagetrokken of bevestigd wordt. Dikwijls kan, wanneer er feiten aan het licht komen die de aanklachten als vals ontmaskeren, een halfslachtige terugtrekkende beweging gemaakt worden. Maar al te vaak glippen de trollen gewoon weg en verbergen zich onder hun bruggen tot het volgende schandaal.

Waarom wordt ‘haasten naar het oordeel' de norm? Waarom is iedereen zo snel om te veroordelen, zich alleen baserend op beschuldigingen met ongefundeerd bewijsmateriaal? De opschudding in de Verenigde Staten over het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller  ̶ een rapport waarvan velen in de media lang aannamen dat het heimelijke samenspanning tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Rusland zou aantonen, maar dat niet deed  ̶ is slechts een recent voorbeeld.

In de Bijbel worden wijze waarschuwingen tegen te snel oordelen gegeven, waarin we als volgt aangespoord worden: "… ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn." (Jakobus 1:19). Kunt u zich voorstellen hoe stil sociale media werden als iedereen die wijsheid zou toepassen?

Spreuken biedt overwegingen voor hun die haastig zijn om woorden van veroordeling te spuien. Bijvoorbeeld: "Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in toom" en "Hebt u iemand gezien die overhaast is met zijn woorden? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem" (Spreuken 29:11, 20). Een andere wijze overweging staat in Spreuken 17:27: "Wie kennis van zaken heeft,houdt zijn woorden in, en iemand met inzicht is bezonnen van geest.

Te veel mensen zijn bereid om degenen, die de tegenovergestelde mening hebben in hun favoriete discussie, te veroordelen, ongeacht of hun vooroordeel van politieke, religieuze, raciale, enz. aard is. Ons wordt gezegd "U mag geen onrecht doen in de rechtspraak [of: oordeel]…", of het nu is partijdigheid tonen voor de arme of de aanzienlijke voortrekken, “… Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen” (Leviticus 19:15).

Zij die snel opinies uiten op sociale media, zouden misschien over Gods instructies kunnen nadenken. Ons wordt gezegd dat God “… een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen... en [iemand] die tussen broeders twisten teweegbrengt” haat (Spreuken 6:16-19). Deelnemers aan sociale media voegen zich snel in groten getale bijeen voordat feiten worden voorgelegd, om hun verdediging of veroordeling uit te spreken, afhankelijk van hun partijdig oordeel en voorkeur, en zo de onenigheid helpen bevorderen.

God wil dat degenen die rechtspreken aangesteld worden en dat zij oordeelkundig rechtspreken, niet het recht buigen of partijdigheid (of vriendjespolitiek) tonen, maar volgen wat alles in ogenschouw genomen rechtvaardig is (Deuteronomium 16:18-20). Te veel mensen in de sociale media en nieuwsmedia stellen zichzelf op als rechters en laten soms extreme vooroordelen zien.

Spreuken waarschuwt ons ook: "Ga niet haastig over tot een rechtsgeding, want wat zult gij ten slotte doen, wanneer uw naaste u beschaamd maakt? Beslecht uw rechtsgeding met uw naaste [onderling], maar openbaar het geheim van de ander niet, opdat wie het hoort u niet beschimpe; dan zou het kwaad gerucht over u niet ophouden" (Spreuken 25:8-10, NBG ’51). Degene die dat wel doet, verliest aan geloofwaardigheid, en inderdaad zijn professionele reputaties door snel tot een proces over te gaan en tot beschuldigingen geruïneerd.

Wat anderen zeggen of doen kunnen we niet in de hand houden, maar wel kunnen we onszelf in de hand houden. Bekijk voor meer informatie "The Dangers of Social Media" op TomorrowsWorld.org en lees "Tem het ‘social media’ monster op WereldvanMorgen.nl.