Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Nothing Like a Good Pandemic!” door Gerald Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2020.

Er gebeurde iets merkwaardigs in ons kantoor van Tomorrow’s World hier in Charlotte, North Carolina, en in onze plaatselijke congregatie van de Levende Kerk van God. Het begon er allemaal mee dat we een hoger aantal jongvolwassenen hadden dan normaal die bruiloften planden voor het vroege voorjaar en de zomer.

Elk lid van deze koppels is zoals anderen die hun leven met een ander willen delen. Veel bruiden kopen ‘precies de goede’ jurk. Ze kiezen wat de bruidsmeisjes zullen dragen en kiezen bloemen om de locatie te versieren. Maaltijden maken vaak deel uit van de receptie en soms wordt een orkest ingehuurd voor de dans. Naarmate de prijs stijgt, kan de vader van de bruid zich in sommige gevallen identificeren met het personage dat Steve Martin speelde in de film Father of the Bride, hoewel in het geval van de huidige huwelijken de bruid en bruidegom soms hun eigen bijdrage voor de gelegenheid leveren. Bruiloften zijn tegenwoordig vaak dure evenementen.

Maar toen gebeurde er iets onverwachts: wereldwijde beperkingen en afsluitingen. Gedwongen te kiezen tussen een dure, ‘droom’-bruiloft die uitgesteld zou moeten worden tot wie weet wanneer, of een eenvoudigere ceremonie die nu zou kunnen worden uitgevoerd, koos het ene paar na het andere voor de eenvoudige ceremonie met de dienaar en een handvol getuigen – geen dure jurk, geen uitgebreide receptie, geen dure maaltijd en orkest en minimale bloemen. Zelfs de huwelijksreis was op rijafstand, als reizen al mogelijk was.

Dit was niet de bruiloft die zij hadden gepland! Maar het heeft zeker herinneringen opgeleverd en sommige van deze paren hebben misschien genoeg gespaard voor een aanbetaling voor een toekomstig huis. Er zal ongetwijfeld op een later tijdstip een receptie zijn, hoewel waarschijnlijk niet zo uitgebreid of duur als de bruiloft zou zijn geweest.

DE REALITEIT IS TERUG IN DE MODE

Mijn oom George vertelde me ooit: “Er gaat niets boven een goede depressie om mensen weer tot de realiteit te brengen.” Dit verraste mij toen ik jonger was en ik vroeg me af wat mijn atheïstische oom onder ‘realiteit’ verstond. Wat was voor hem belangrijk? Het was duidelijk dat zijn waarden en de mijnen niet dezelfde waren. Toch denk ik dat ik weet wat hij bedoelde met zijn opmerking en ik ben ervan overtuigd dat hij gelijk had. Hij had de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog overleefd en begreep – zoals koning Salomo deed (Prediker 7:2) – dat er gebeurtenissen zijn die de oppervlakkigheden van het leven wegnemen en ons helpen zien wat werkelijk belangrijk is. COVID-19 is zo’n gebeurtenis. Dus, om mijn oom in zijn eigen woorden weer te geven: “Er gaat niets boven een goede pandemie om ons terug te brengen tot de realiteit.”

Misschien is dat de reden waarom de Bijbelverkoop toenam toen deze crisis aanbrak. Mensen vragen zich af: “Zal ik ziek worden? Zal ik overleven? Zal ik op deze manier sterven?” Ja, mensen beginnen na te denken over de grote vragen. “Wat is het doel van het leven? En als ik sterf, zal ik dan opnieuw leven?” Deze vragen komen bij velen op. (Als u de afgelopen maanden over uw sterfelijkheid hebt nagedacht, waarom zou u het onderwerp dan niet onderzoeken met behulp van ons boekje Wat gebeurt er als u sterft? Het antwoord is zowel ontnuchterend als bemoedigend.)

Ik suggereer niet dat bruiloften niet belangrijk zijn – we lezen in de Bijbel over huwelijksvieringen die meerdere dagen duren. Maar het huwelijk is tegenwoordig zelden wat het bedoeld was te zijn. Te veel stellen hebben alles in de verkeerde volgorde: ze gaan samenwonen, krijgen misschien zelfs kinderen en gaan dan misschien trouwen. Bruiloften vandaag staan los van het huwelijk en zijn eendaagse aangelegenheden geworden voor koppels om een ‘dag in het zonnetje te staan’. Aangezien het instituut van het huwelijk in toenemende mate in waarde is afgenomen, hebben veel bruiloften zelf hun verbinding met de heiligheid van het huwelijk en de huwelijksvoorrechten verloren.

Slechts weinigen hebben echt nagedacht over wat het huwelijk werkelijk betekent. Velen beschouwen het slechts als een culturele traditie waarbij de bruid ‘ja zegt tegen de jurk!’ Hoe vaak hebt u iemand spottend horen zeggen dat het huwelijk niet meer is dan een stuk papier? Met zo’n gebrek aan respect voor het instituut van het huwelijk zelf, is het geen verrassing dat zoveel mensen naar believen bij elkaar komen en uit elkaar gaan en dat veel huwelijken niet standhouden.

Ik vind het leuk om met mensen te praten over de ouders van mijn vrouw en hun bruiloft – om te zeggen dat het gewoon ‘eenvoudig’ was, zou te zacht uitgedrukt zijn. Ze kwamen onverwachts opdagen tijdens etenstijd bij het huis van de dominee en wachtten tot de man en zijn vrouw klaar waren met eten. Alleen deze vier waren aanwezig toen de twee ‘werden verbonden’. Er waren slechts twee trouwfoto’s: zij stond bij een boom en hij nam haar foto met een wegwerpcamera, en daarna ruilden ze van plaats terwijl zij een foto nam. Dat was lang voor de selfies, waar ze samen bij de boom hadden kunnen staan!

Ondanks dit bescheiden begin bleven ze 72 jaar getrouwd en voedden ze twee prachtige dochters op. Hadden ze hun moeilijkheden? Ja, net als de meeste stellen. Maar ze begrepen toewijding en verantwoordelijkheid. Hoe verschillend van de uitgebreide en dure gebeurtenissen die we vandaag zien, waarna de man en vrouw ‘trouw’ blijven zolang ze zonder al te veel moeite met elkaar kunnen opschieten – of totdat er een bij iemand anders in bed springt.

Bij veel van de bruiloften die we onlangs in ons kantoor en onze congregatie hebben gezien, stonden de koppels voor de keuze tussen eerder trouwen of wachten op een uitgebreide ceremonie veel later, en kozen zij voor het eerste.

Dit betekent natuurlijk niet dat het voor een stel verkeerd zou zijn om te wachten, zodat er meer familie en vrienden aanwezig zouden kunnen zijn. Helemaal niet. Maar één ding is duidelijk bij dit alles: hoe eenvoudig of hoe uitgebreid de bruiloft en receptie ook zijn, heeft niets te maken met hoe lang het huwelijk zal duren. Het begrijpen van Gods doel voor het huwelijk en de bereidheid om zich aan elkaar toe te wijden en door moeilijke tijden heen te werken, zijn veel belangrijker. En de omvang van iemands bruiloft is geen erg betrouwbare graadmeter van de diepte van iemands inzet.

HET HUWELIJK IS ECHT BELANGRIJK!

Hoewel maar weinigen de door God gegeven bedoeling achter het huwelijk begrijpen, blijkt uit studie na studie dat het huwelijk ertoe doet. Hoewel veel huwelijken mislukken, wint het huwelijk statistisch elke keer van samenwonen. Uzelf bewaren voor het huwelijk is tegenwoordig niet de trend.

Een studie van het Pew Onderzoekscentrum van 6 november 2019, meldde dat het aantal samenwonende volwassenen in de V.S. blijft stijgen en dat het nu vaker voorkomt dat mensen van 18 tot 44 jaar gedurende een periode in hun leven hebben samengewoond, dan dat zij getrouwd waren. Dit is niet verrassend, aangezien 69 procent van de Amerikanen gelooft dat samenwonen voor het huwelijk acceptabel is en nog eens 16 procent zegt dat het acceptabel is zolang het paar van plan is te trouwen. Slechts 14 procent vindt samen slapen voorafgaand aan het huwelijk onaanvaardbaar. Met andere woorden, slechts 14 procent onderschrijft Bijbelse waarden (bijv. 1 Korinthe 6:9-10; Galaten 5:19-21; Efeze 5:3). Het is moeilijk te geloven dat de situatie in andere westerse landen beter is.

Niettemin komt het huwelijk ten goede aan het paar, het gezin en de samenleving. Het beschrijven van die overvloedige voordelen valt buiten het bereik van mijn boodschap hier, hoewel ik slechts één voorbeeld zal noemen: Pew Onderzoek meldde ook dat hetzelfde onderzoek aantoonde dat “gehuwde volwassenen een hogere mate van relatietevredenheid en vertrouwen in hun partner kenbaar maken dan degenen die samenwonen” (“Key findings on marriage and cohabitation in the U.S.” PewResearch.org). Voor degenen die het doel van het huwelijk begrijpen, is dit helemaal geen verrassing.

Ja, er gaat niets boven een goede depressie of pandemie om mensen terug tot de realiteit te brengen – maar is de samenleving zo ver afgedwaald dat mensen geen idee hebben van wat echt is en wat niet? Wat het huwelijk betreft, houden de meeste mensen nooit rekening met de door God gegeven doeleinden ervan. In feite zijn ze van mening dat God helemaal niets met het huwelijk te maken heeft, behalve dat zij een prachtig ‘kerkelijk’ huwelijk hebben. Als u meer wilt weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met ons dichtstbijzijnde kantoor en vraag om een ​​exemplaar van Gods plan voor een gelukkig huwelijk. Zoals bij al onze materialen is het boekje gratis.