Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Life is in the Blood” (The Works of His Hands), door Wallace G. Smith, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2020.

We kunnen het niet zien, maar we weten dat het er is, onder onze huid. Als dat niet zo was, zouden we dood zijn!

Ons bloed – het rijke, rode levensmateriaal – stroomt voortdurend door onze bloedsomloop en houdt ons in leven. Maar hoe doet het dit? Waarom is bloed zo belangrijk, en wat doet het precies voor ons?

Bloed speelt meerdere rollen in het mogelijk maken van het leven – een stof die op ingenieuze wijze is ontworpen om te dienen voor vele doeleinden. Misschien kan een denkbeeldig scenario ons helpen om ze te begrijpen.

Stel u voor een jongetje op de speelplaats in de zomer voor die met een paar vrienden aan het basketballen is. Nadat hij de bal aangespeeld heeft gekregen door een teamgenoot, snelt hij door de verdediging heen in de richting van de basket om te scoren. Onderweg botsen hij en een andere speler en ze vallen allebei op de grond. De jongens rondom hen helpen hun twee vrienden overeind en geven hen een schouderklopje. Voordat hij het spel hervat, merkt hij dat zijn elleboog een beetje bloedt, maar niet erg. Hij veegt het bloed eraf, zonder zich zorgen te maken, en rent terug in het spel, al die tijd grijnzend.

De jongeman beseft het misschien niet, maar het opmerkelijke ontwerp van menselijk bloed heeft een cruciale rol gespeeld in het mogelijk maken van zijn spel (en zijn leven) op tenminste vijf verschillende manieren – vijf taken waarvoor we allemaal bloed nodig hebben om deze elke dag voor ons te uit te voeren.

GOEDEREN VERVOEREN EN HANDEL DRIJVEN

Bloed dient als het transportsysteem voor het lichaam. Elk van zijn cellen – 20 tot 40 biljoen – ontvangt voortdurend zuurstof en vitale voedingsstoffen en zorgt dat afvalproducten worden verwijderd door bloed dat door het enorme, vezelachtige netwerk van aders, slagaders en haarvaten stroomt, die door heel het hele lichaam lopen.

De spiercellen van onze basketbalspeler worden gevoed door de voedingsstoffen die het bloed meebrengt uit het spijsverteringsstelsel, evenals de hormonen die zijn lichaam reguleren en laten functioneren. Adrenaline om zijn hartslag te verhogen en zijn spieren voor te bereiden, eiwitten om zijn botten en weefsels op te bouwen en te onderhouden, en brandstof afkomstig van het ontbijt dat hij eerder gehad heeft, worden allemaal non-stop naar zijn hongerige cellen vervoert, elke keer als hij zichzelf naar de basket toewerkt.

Naarmate hij meer eisen stelt aan zijn spieren, schreeuwen ze om meer zuurstof om hun brandstof te verbranden. Zijn longen nemen lucht op, en het is het bloed – specifiek, de hooggespecialiseerde cellen die erytrocyten worden genoemd of, eenvoudiger gezegd, rode bloedcellen – die de zuurstof naar de plaats brengen waar deze nodig is. Deze erytrocyten, vervaardigd in ons beenmerg, zien eruit als gladde, symmetrische schijven, met een komvormige inkeping in het midden van elke zijde. In tegenstelling tot andere cellen in het lichaam hebben erytrocyten geen centrale kern. Ze bevatten het eiwit hemoglobine, dat zuurstof uit de longen opneemt en zuurstof afgeeft aan andere cellen die het tijdens zijn reis door het lichaam tegenkomt, waarbij het zelfs door het meest microscopisch kleine bloedvat gaat, zodat geen enkele cel verstoken blijft van de zuurstof die deze voortdurend nodig heeft.

Als hij een cel bereikt, wisselt de erytrocyt haar zuurstof uit tegen kooldioxide, dat de lichaamscellen als afvalproduct produceren, en brengt dat naar de longen, die het vrijgeven om te worden uitgeademd en een nieuwe lading zuurstof aanleveren voor de volgende reis. En samen met kooldioxide voert het bloed nog andere afvalstoffen naar de lever en de nieren, die deze afvalstoffen uit het bloed ‘schrobben’ zodat het zijn reis kan voortzetten en meer materiaal kan transporteren.

LEKKEN DICHTEN, TROEPEN MOBILISEREN EN DINGEN KOEL HOUDEN

Nog twee sleutelfuncties die door ons bloed worden uitgeoefend begonnen een rol te spelen zodra onze veelbelovende jonge basketbalspeler zijn elleboog bezeerde .

Op het moment dat de bloedvaten werden beschadigd, begon het bloed zijn werk te doen om die breuk te dichten. Structuren in het bloed zoals bloedplaatjes, ook wel trombocyten genoemd, begonnen zich op te hopen aan de binnenkant van de bloedvaten op de plaats van de blessure. Eveneens gemaakt in uw beenmerg reageren bloedplaatjes op signalen van een beschadigd bloedvat door zodanige tentakels te vormen  die hen in staat stellen zich aan elkaar te hechten en ‘als een pleister’ de opening af te dekken. Als ze dit doen, sturen ze extra signalen naar het bloed om meer bloedplaatjes voor het herstelwerk aan te voeren, zodat uiteindelijk een bloedstolselgevormd wordt waarmee  de opening wordt afgesloten – en uw bloed binnen uw lichaam wordt gehouden en uw lichaam de gelegenheid krijgt om te genezen.

De werking van bloedplaatjes wordt sterk gereguleerd door het lichaam. Mocht uw bloed te langzaam stollen, dan riskeert u niet alleen een infectie, maar ook dat u doodbloedt. Maar als uw bloed te snel of te gemakkelijk stolt, kunnen er gevaarlijke stolsels ontstaan die andere delen van het lichaam kunnen beschadigen of een beroerte kunnen veroorzaken. Menselijke bloedstolling is een verbazingwekkend fijn afgestemd mechanisme dat de precisie van een liefdevolle Schepper en ingenieuze Ontwerper aantoont!

Maar onze basketbalspeler is nog niet buiten gevaar. Op het moment dat hij zijn elleboog openhaalde, konden organismen van buiten zijn lichaam – zoals diverse microscopisch kleine bacteriën – binnendringen, die mogelijk een levensbedreigende infectie zouden veroorzaken.

Het bloed is echter al aan het werk! Want dan komen de witte bloedcellen, of leukocyten, die er voor zijn om indringers te vernietigen en u te beschermen tegen een uit de hand lopende infectie. Witte bloedcellen vormen een cruciaal onderdeel van een van de grote wonderen van de schepping: uw immuunsysteem dat in ons vorige artikel “The War Beneath Your Skin” (TW maart-april 2018) veel gedetailleerder werd besproken. Het volstaat te zeggen dat uw bloed een microscopisch klein leger meedraagt dat constant alert is op de aanwezigheid van iets wat er niet zou moeten zijn. Zonder dit continu gemobiliseerde leger zou ons leven kort en pijnlijk zijn!

Ten slotte, als onze veelbelovende basketbalster wordt geholpen om op te staan, veegt hij wat zweet van zijn voorhoofd. Hij heeft het warm! Ook hier zien we dat het bloed ons ten dienste staat op een manier waar we bijna nooit aan denken. Waar we zweten, koelt onze huid af. Bloedcellen die warmte uit het binnenste van ons lichaam afvoeren, passeren deze koelere gebieden van onze zwetende huid  ̶  geven hun warmte af en nemen koelere temperatuur mee terug naar binnen in het lichaam en koelen het daarmee af. Op koude dagen doet onze bloedsomloop het omgekeerde, hij haalt het bloed verder van de huid vandaan om het lichaam te helpen meer van zijn warmte vast te houden.

Zijn hongerige cellen worden constant gevoed en van brandstof voorzien, terwijl het giftige stoffen en afvalproducten afvoert. Het herstelt en dicht onmiddellijk elke snijwond, overspoelt beschadigingen met defensieve legers, en houdt zijn lichaam op een veilige temperatuur. Zo is het bloed van onze jonge basketbalspeler hard aan het werk en doet voortdurend al het mogelijke om hem in het spel te houden.

DIEPGAANDERE LESSEN

Wij zijn nog lang niet in staat zijn om alles  te kopiëren wat het bloed voor ons kan verwezenlijken. De rode vloeistof die door onze aderen stroomt is een wonder van techniek en ontwerp, en niets wat de mensheid kan creëren komt zelfs maar in de buurt om te kunnen concurreren met deze verbazingwekkende substantie.

God zegt dat het leven in het bloed zit (Leviticus 17:11) – niet verwonderlijk als we zien hoe wezenlijk bloed is voor ons voortbestaan! Nog belangrijker is de geestelijke realiteit waarnaar dit verwijst in Jezus Christus. Want terwijl ons eigen bloed de basis voor het behoud van ons fysieke leven uitmaakt, is het het vergoten bloed van onze Verlosser dat ons in staat stelt om greep op eeuwig leven te krijgen doordat het ons reinigt van onze zonden (1 Johannes 1:7) en het ultieme ‘afvalproduct’ van ons wegneemt.

Zelfs buiten de vindingrijkheid van het ontwerp en het verbazingwekkende vermogen om zoveel verschillende functies te vervullen, bevat het bloed diepere lessen voor ons en wijst het ons voorbij dit fysieke leven – naar de geestelijke en eeuwige dingen van Degene die het heeft geschapen.